Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 16:23 

Erosie aanpakken


De laatste tijd krijgen we geregeld te maken met hevige regenval. Die veroorzaakt hier en daar overlast door erosie waardoor water en aarde naar lager gelegen gebieden afspoelen. Dat is nadelig voor u als landbouwer, want daardoor gaan uw gewassen, zaaigoed en werk mogelijk verloren en verdwijnt ook de meest vruchtbare laag van uw akker. Maar ook de omgeving kan hier last van ondervinden doordat het w

Voorkomen is beter dan genezen

Het beste is uiteraard om bodemerosie te voorkomen. Op de eerste plaats teelt u best geen gewassen die erg erosiegevoelig zijn. Teelten die zorgen voor een goede bodembedekking tijdens de meest gevoelige periodes, verdienen de voorkeur op erosiegevoelige percelen. Daarnaast kunt u duurzame bodembewerkingstechnieken toepassen, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempels.

Sowieso bent u in het kader van de randvoorwaarden verplicht om aan erosiebestrijding te doen als u rode of paarse percelen hebt. Of uw percelen in die categorie vallen, kunt u checken op het e-loket. Informatie over de te nemen maatregelen vindt u op de webpagina over de randvoorwaarden. Bekijk zeker het filmpje over de randvoorwaarden erosie.

Afspoeling voorkomen

Als landbouwer kunt u de afspoeling van water en modder zoveel mogelijk proberen te voorkomen, door bijvoorbeeld grasbufferstroken of strategisch grasland aan te leggen, al dan niet in combinatie met een erosiedam bestaande uit strobalen. Daarvoor kunt u financiële ondersteuning krijgen als u een beheerovereenkomst bij de VLM afsluit.

Ook bepaalde landschapselementen zoals houtkanten, hagen, heggen en bomenrijen kunnen hier helpen. Ze bevorderen bovendien mee de biodiversiteit langs uw percelen. U kunt deze elementen nu al preventief aanleggen en dan volgend jaar inbrengen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) in uw verzamelaanvraag. Voor de huidige campagne kunt u na 31 mei immers geen nieuwe EAG-elementen meer activeren om de vergroeningspremie te krijgen. Voor dergelijke niet-productieve investeringen kunt u overigens een beroep doen op steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Meer informatie vind u op de webpagina over niet-productieve investeringssteun.

Samenwerking met erosiecoördinator of bedrijfsplanner

Om te weten wat de beste aanpak is, kunt u samenwerken met de erosiecoördinator die aangesteld is voor uw gemeente. Die kan u bijstaan en kan het probleem samen met de gemeente en omwonenden bekijken. Hier vindt u de contactadressen. Indien in uw gemeente geen erosiecoördinator actief is, kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsplanner van VLM in uw regio.

Bedrijfsadvies

De bodem is veruit de belangrijkste productiefactor op uw bedrijf. Wilt u als landbouwer-ondernemer advies over welke percelen het meest kwetsbaar zijn en over wat u kunt doen om de bodem te beschermen, vraag dan een gratis bedrijfsadvies aan via KRATOS, raad op maat. De module 8 van het KRATOS-advies geeft u een uitgebreid overzicht van de toestand en mogelijkheden van uw percelen voor wat betreft bodemvruchtbaarheid, -verdichting en bodemerosie. Het advies vraagt u aan via het e-loket.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Droogte-alarm in heel Vlaanderen Lees meer
 
 
Dronken man pikt tractorLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer