Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 16:23 

Erosie aanpakken


De laatste tijd krijgen we geregeld te maken met hevige regenval. Die veroorzaakt hier en daar overlast door erosie waardoor water en aarde naar lager gelegen gebieden afspoelen. Dat is nadelig voor u als landbouwer, want daardoor gaan uw gewassen, zaaigoed en werk mogelijk verloren en verdwijnt ook de meest vruchtbare laag van uw akker. Maar ook de omgeving kan hier last van ondervinden doordat het w

Voorkomen is beter dan genezen

Het beste is uiteraard om bodemerosie te voorkomen. Op de eerste plaats teelt u best geen gewassen die erg erosiegevoelig zijn. Teelten die zorgen voor een goede bodembedekking tijdens de meest gevoelige periodes, verdienen de voorkeur op erosiegevoelige percelen. Daarnaast kunt u duurzame bodembewerkingstechnieken toepassen, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempels.

Sowieso bent u in het kader van de randvoorwaarden verplicht om aan erosiebestrijding te doen als u rode of paarse percelen hebt. Of uw percelen in die categorie vallen, kunt u checken op het e-loket. Informatie over de te nemen maatregelen vindt u op de webpagina over de randvoorwaarden. Bekijk zeker het filmpje over de randvoorwaarden erosie.

Afspoeling voorkomen

Als landbouwer kunt u de afspoeling van water en modder zoveel mogelijk proberen te voorkomen, door bijvoorbeeld grasbufferstroken of strategisch grasland aan te leggen, al dan niet in combinatie met een erosiedam bestaande uit strobalen. Daarvoor kunt u financiële ondersteuning krijgen als u een beheerovereenkomst bij de VLM afsluit.

Ook bepaalde landschapselementen zoals houtkanten, hagen, heggen en bomenrijen kunnen hier helpen. Ze bevorderen bovendien mee de biodiversiteit langs uw percelen. U kunt deze elementen nu al preventief aanleggen en dan volgend jaar inbrengen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) in uw verzamelaanvraag. Voor de huidige campagne kunt u na 31 mei immers geen nieuwe EAG-elementen meer activeren om de vergroeningspremie te krijgen. Voor dergelijke niet-productieve investeringen kunt u overigens een beroep doen op steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Meer informatie vind u op de webpagina over niet-productieve investeringssteun.

Samenwerking met erosiecoördinator of bedrijfsplanner

Om te weten wat de beste aanpak is, kunt u samenwerken met de erosiecoördinator die aangesteld is voor uw gemeente. Die kan u bijstaan en kan het probleem samen met de gemeente en omwonenden bekijken. Hier vindt u de contactadressen. Indien in uw gemeente geen erosiecoördinator actief is, kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsplanner van VLM in uw regio.

Bedrijfsadvies

De bodem is veruit de belangrijkste productiefactor op uw bedrijf. Wilt u als landbouwer-ondernemer advies over welke percelen het meest kwetsbaar zijn en over wat u kunt doen om de bodem te beschermen, vraag dan een gratis bedrijfsadvies aan via KRATOS, raad op maat. De module 8 van het KRATOS-advies geeft u een uitgebreid overzicht van de toestand en mogelijkheden van uw percelen voor wat betreft bodemvruchtbaarheid, -verdichting en bodemerosie. Het advies vraagt u aan via het e-loket.  Nieuwsflash
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
Vlaamse Regering legt de inhoud van 23 opleidingen vast Lees meer
 
 
Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw Lees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1, 2, 3Lees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer Lees meer
 
 
Commissies in Vlaams Parlement opgericht Lees meer
 
 
Brexit: strategie FIT voor het aantrekken van buitenlandse investeringenLees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer
 
 
'BoerVriendelijk'Lees meer
 
 
Publicatie van de Harmonised Risk Indicators (HRI’s) voor BelgiëLees meer
 
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regioLees meer