Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 24 apr 2019 12:12 

Rundveesector erkend als sector in crisis


De problemen in de vleessector hebben verschillende oorzaken. De consumptie van vlees is de afgelopen vijf jaar met zon 25 procent gedaald.

De productiekosten nemen toe door de stijgende prijzen van veevoeder en de hoeveelheden voeder die na de droogte van 2018 moesten worden aangekocht. Daar komt nog bij dat het verschil tussen de prijs die de veehouder ontvangt en de consumptieprijs steeds groter wordt. Tegelijk werden er wel al meerdere nieuwe exportmarkten geopend, zoals Hongkong en Vietnam, maar dat is voorlopig niet voldoende om de situatie te keren. Tot slot betekende de recente terugkeer van blauwtong, een virusbesmetting bij herkauwers, een extra klap voor de sector, ook al is die ziekte niet gevaarlijk voor de mens.
 
“De rundvleessector kampt al enkele jaren met structurele problemen”, zegt landbouwminister Ducarme. “Onze landbouwers bevinden zich momenteel in een crisissituatie die dringend maatregelen vereist. Daarom heb ik besloten om deze sector te erkennen als sector in crisis. Deze maatregel zal onze producenten van zuurstof voorzien en vormt een aanvulling op andere steunmaatregelen. Ik denk in het bijzonder aan het recente horecacharter, waarbij onze restauranthouders zich ertoe verbonden hebben om Belgisch rundvlees meer te promoten!”  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer