Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:51 

Lidstaten schieten tekort in uitvoering richtlijn duurzaam gebruik pesticiden


Vandaag debatteerde en stemt het Europees Parlement over een rapport dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn uit 2009 omtrent het duurzaam gebruik van pesticiden evalueert.

Het rapport concludeert dat de implementatie in vele lidstaten duidelijk tekortschiet en roept lidstaten op om algemene doelstellingen en meer targets vast te stellen die het gebruik van pesticiden duurzamer maakt. Hilde Vautmans pleit voor meer middelen voor onze boeren om investeringen en innovatie met betrekking tot gewasbescherming en -veredeling.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE): “De resultaten van het rapport waren duidelijk: uit de nationale actieplannen van lidstaten blijkt een gebrekkige tenuitvoerlegging van de richtlijn rond het duurzaam gebruik van pesticiden. Een slechte implementatie van de richtlijn betekent echter niet dat we ons zorgen moeten maken over onze voedselveiligheid: uit het meest recente rapport van EFSA over residuen van gewasbeschermingsmiddelen in ons voedsel blijkt dat meer dan 97% van de monsters binnen de Europese regelgeving vallen. Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor verbetering: slechts vijf lidstaten, waaronder België, hebben meetbare, ambitieuze doelstellingen opgesteld om het duurzaam gebruik van pesticiden te bevorderen. Vooral met betrekking tot alternatieve technieken, zoals geïntegreerde gewasbescherming, blijkt weinig vooruitgang geboekt. Gezien het potentieel die zij bieden om onze landbouw duurzamer te maken, ziektes en plagen in de toekomst te voorkomen en onze afhankelijkheid van pesticiden te doen dalen, is het echt noodzakelijk om meer te investeren in geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken.”

“De lidstaten moeten daar dus meer werk van maken en in hun nationale actieplannen meetbare, concrete doelstellingen vooropstellen. We moeten echter ook in eigen boezem durven kijken: als we onze boeren ertoe willen aanzetten om duurzamer te produceren, dan moeten wij hen ook van de juiste middelen en regelgeving voorzien. Denk daarbij aan investeringen en innovatie met betrekking tot de veredeling van gewassen, verbeterde bodemkwaliteit, biologische bestrijdingstechnieken en precisielandbouw. Als we ons milieu willen verbeteren en beschermen, dan moeten we meer middelen voorzien om onze boeren te ondersteunen; het zijn zij die ons gezond voedsel produceren.”, aldus Vautmans.  Nieuwsflash
 
Kans op derde hittegolf vanaf eind deze week Lees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
Neonicotino´denLees meer