Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 feb 2019 09:18 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Instrumenten herstel- en flankerend beleid


In de beleidsbrief Omgeving 2018-2019 lezen we onder operationele doelstelling (OD) 50 ‘Voor verzurende en vermestende stikstofdeposities wordt een programmatische aanpak ontwikkeld’ volgende passage: “In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 werd het ontwerp Programmadocument voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verder uitgewerkt. Het PAS-programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door planmatig en zonder de continuïteit van de vergunningsverlening in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen zodanig dat het niveau van de stikstofdepositie op SBZ stelselmatig daalt.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (115.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Historisch watertekortLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer
 
 
Gerechtsexperten voortaan sneller uitbetaald Lees meer