Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 sep 2018 12:57 

Op ontdekkingsreis met de patrijs


In Ramskapelle werken landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Met betere leefomstandigheden voor de patrijs en andere akkervogels willen ze de biodiversiteit een boost geven. Dankzij een gloednieuw infobord in Nieuwpoort krijgen recreanten voortaan een unieke blik op het leven van de patrijs.

Op 2 september huldigden Inagro en het Regionaal Landschap Westhoek het bord ter hoogte van de Hemmestraat officieel  in. Te voet, te paard en met de boot trokken geïnteresseerden die dag op ontdekkingstocht.
 
PARTRIDGE is een Europees project waarin vijf landen de handen in elkaar slaan om in tien voorbeeldgebieden betere leefomstandigheden te creëren voor de patrijs. Via samenwerking tussen landbouwers, onderzoekers, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers wordt gewerkt aan duurzame akkerbouw met behoud van de natuur. Zo willen VLM, Instituut Natuur- en Bosonderzoek, Eco², Hubertus Vereniging Vlaanderen en Inagro 30 % meer biodiversiteit realiseren in de voorbeeldgebieden.
 
Ramskapelle is een van die voorbeeldgebieden. In het gebied van 500 hectare, dat zich uitstrekt over Nieuwpoort en Diksmuide, werden recent verschillende patrijsvriendelijke maatregelen aangelegd. Die moeten het voedselaanbod met insecten en granen vergroten en voldoende schuil- en nestgelegenheid bieden voor akkervogels. Niet alleen de patrijs vaart er wel bij. Ook andere akkerplant- en diersoorten liften mee. 
 
“De patrijs dient in dit project als indicator voor de akkervogelbiodiversiteit”, vertelt Willem Van Colen, die het project vanuit Inagro opvolgt. “Die vogel is een paraplusoort, want een patrijzengericht agrarisch beheer werpt ook zijn vruchten af voor andere akkervogelsoorten.”
 
 Patrijsvriendelijke maatregelen door én voor landbouwers
 

In Ramskapelle werden enerzijds de bestaande beheerovereenkomsten geoptimaliseerd. Anderzijds zijn nieuwe maatregelen genomen, rekening houdend met de inpasbaarheid ervan in een moderne en rendabele bedrijfsvoering. Zo werden in 2018 patrijzenbloemenmengsels ingezaaid op zo’n twintig hectare. Een andere maatregel is de aanleg van een keverbank, de eerste in Vlaanderen. 
 
“Een keverbank is een opgeploegde strook van 2 tot 3 meter breed en 50 tot 70 cm hoog die ingezaaid wordt met een graskruidenmengsel”, gaat Willem verder. “Dergelijke structuren zijn ideaal voor insecten en akkervogels, zoals de patrijs. Naast een overwinteringsplaats voor insecten bieden de polvormende grassen ook een geschikte nesthabitat voor de patrijs.” Keverbanken trekken heel wat insecten aan die als voedselbron dienen voor de akkervogels én die plaaginsecten bestrijden. Ook landbouwers pikken dus een graantje mee.
 
“Bij de deelnemende akkerbouwers liggen alle maatregelen nu aan. De komende maanden werken we samen met de landbouwers aan het beheer en evalueren we het effect op het patrijzenbestand en andere akkerfauna en -flora”, klinkt het.
 
 Op ontdekkingsreis met de patrijs
 

Om ook recreanten bewust te maken van het belang van akkervogels stelden de projectpartners een infobord samen. Dat informeert geïnteresseerden over de verschillende gunstige maatregelen die landbouwers toepassen in het voorbeeldgebied in Ramskapelle. Het bord werd officieel ingehuldigd tijdens een publieksevenement op 2 september. Via een ontdekkingstocht te voet, te paard en in de kano konden de deelnemers de patrijsvriendelijke maatregelen bezichtigen. Afsluiten deden ze bij Hoeve Cloet, waar ze getrakteerd werden op een drankje, een hoeve-ijsje en leuke randanimatie.
   Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw Ún natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer