Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Benelux

11 items in deze categorie.
 vandaag: 17 feb 2019 geen items 
 gisteren: 16 feb 2019 geen items 
 laatste week: 10 feb 2019 - 16 2019 3 items 

Lidstaten schieten tekort in uitvoering richtlijn duurzaam gebruik pesticiden (15:51)

Vandaag debatteerde en stemt het Europees Parlement over een rapport dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn uit 2009 omtrent het duurzaam gebruik van pesticiden evalueert.

Lees meer

Beter waterbeheer cruciaal voor landbouwsector (17:27)

De grondwaterstanden zijn nog altijd niet op peil in Vlaanderen. Na de extreem droge en hete zomer van 2018 wordt op 60% van de meetpunten heel lage standen opgemeten. In Limburg en Vlaams-Brabant zullen de waarden nog een tijdje zeer laag tot laag zijn, volgens de Vlaamse milieumaatschappij is het grondwaterniveau nog nooit zo laag geweest deze tijd van het jaar.

Lees meer

De grond heeft nog verre van genoeg van de regen (08:13)

Ondanks de overvloedige regenval van de afgelopen weken, staan de grondwaterstanden in Vlaanderen momenteel op de meeste plaatsen op het jaargemiddelde.

Lees meer

 2 weken geleden: 03 feb 2019 - 10 2019 8 items 

Vlaming wint met innovatieve water- en nutriëntenrecuperatietechniek derde Ivan Tolpe Prijs (12:03)

Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio BVBA heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe Prijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking. In deze 3e editie ging VCM opnieuw op zoek naar vernieuwende ideeën die inspelen op een vraag gedreven probleem uit de sector.

Lees meer

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Instrumenten herstel- en flankerend beleid (09:18)

In de beleidsbrief Omgeving 2018-2019 lezen we onder operationele doelstelling (OD) 50 ‘Voor verzurende en vermestende stikstofdeposities wordt een programmatische aanpak ontwikkeld’ volgende passage: “In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november 2016 werd het ontwerp Programmadocument voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) verder uitgewerkt. Het PAS-programma heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door planmatig en zonder de continuïteit van de vergunningsverlening in het gedrang te brengen, de uitstoot van stikstof terug te dringen zodanig dat het niveau van de stikstofdepositie op SBZ stelselmatig daalt.

Lees meer

Het ontbreken van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (16:51)

Vraag om uitleg over het ontbreken van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege

Lees meer

Vraag over het aantal windmolens in Vlaanderen (16:38)

Vraag om uitleg over het aantal windmolens in Vlaanderen van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters

Lees meer

De milieu- en klimaatintenties van de Vlaamse Regering inzake voedings- en landbouwbeleid (16:35)

Actuele vraag over de milieu- en klimaatintenties van de Vlaamse Regering inzake voedings- en landbouwbeleid
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Geert Bourgeois

Lees meer

Vraag over de Energiekaart (16:33)

Actuele vraag over de Energiekaart van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters

Lees meer

Intrekking van de toelating van FLORANID TURF + HERBICIDE (04:59)

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel FLORANID TURF + HERBICIDE (10363P/B – 0,33% 2,4-D en 0,16% dicamba) wordt ingetrokken.

Lees meer

Zwin 120 hectare groter (17:46)

Met de doorbraak van de Internationale Dijk is het Zwin op de Belgisch-Nederlandse grens 120 hectare groter geworden. Die werken waren nodig om de natuurvlakte veiliger, groter en vooral waardevoller te maken. Met de uitbreiding wordt vooral het probleem van de verzanding aangepakt.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriëntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer