Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Benelux

10 items in deze categorie.
 vandaag: 24 apr 2019 geen items 
 gisteren: 23 apr 2019 geen items 
 laatste week: 17 apr 2019 - 23 2019 3 items 

Droogte bestrijden (18:39)Het grondwater staat laag voor de tijd van het jaar, en dan moet de zomer nog beginnen. Ook de komende warme week wordt geen neerslag verwacht. Het Vlaams droogteplan komt niets te vroeg.

In de provincie Antwerpen is code rood van kracht. Door de droogte is het brandgevaar zo reëel dat het beter is om de natuurgebieden er niet te betreden. ‘Dit is heel uitzonderlijk’, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap Natuur en Bos, vandaag in De Standaard. ‘Vorig jaar ging ­code rood pas in juli in.’

Lees meer

Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming (15:00)

Door middel van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/158 wordt opgelegd dat de stof alleen mag worden toegelaten voor gebruik in kassen. Aangezien de huidige toelatingen ook gebruiken in open lucht bevatten, moeten deze worden beperkt tot gebruik onder bescherming.

Lees meer

Intrekking van de toelating van CYMOXANIL, ROCKET en ENVIDOR (10:20)

Lees meer

 2 weken geleden: 10 apr 2019 - 17 2019 7 items 

Herbestemming landbouwgrond en natuur (08:26)

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is opgenomen dat de oppervlakte van de bestemmingscategorie ‘landbouw’ 750.000 hectare zal bedragen, bestemd voor de beroepslandbouw. Die bindende bepalingen zijn decretaal verankerd bij decreet van 25 februari 2011. In landbouwmiddens heerst echter bij heel wat boeren de indruk dat al te vaak landbouwgrond wordt herbestemd voor natuurdoeleinden. Evenwel werd ook bepaald dat er in Vlaanderen een inhaalbeweging voor extra natuurgebied zou komen.

Lees meer

Te nat, te droog, beter voorkomen dan genezen (17:26)

De landbouwers in de vallei van de Aa kampen geregeld met overstromingen, maar vorige zomer kregen ze met droogte af te rekenen. De aanpak van die problemen vormt een van de veertien projecten van Water-Land-Schap.

Lees meer

Intrekking van de toelating van TRIGARD (17:11)

De intrekkingsdatum is 30/06/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2020.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2021.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2022.

Lees meer

Intrekking van de toelating van CRUISER (07:53)

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel CRUISER (9335P/B, 70% thiamethoxam) wordt ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam op Europees niveau.

Lees meer

Stadsbestuur Damme geeft negatief advies voor windmolens in Lapscheure (14:05)

De firma Aspiravi NV botst op een stevige drempel in haar voornemen om drie windmolens te plaatsen langs de expresweg in Lapscheure. Het Damse stadsbestuur gaf namelijk een negatief advies aan de vergunningverlenende overheid, de provincie West-Vlaanderen.

Lees meer

Beperking van het gebruik van producten op basis van metamitron (19:44)

De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die als enige werkzame stof metamitron bevatten werden aangepast. Het gebruik van deze producten wordt beperkt tot maximum 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden. Deze aanpassing volgt op de evaluaties van de her-erkenningsdossiers van deze producten.

Lees meer

Landinrichtingsproject Water-Land-Schap goedgekeurd (17:53)

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en landbouw Koen Van den Heuvel trekt €5.750.000 uit voor het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Die landinrichtingssubsidie is een hefboombudget om in de 14 geselecteerde deelprojecten voor 10 miljoen euro aan klimaatadaptieve maatregelen te nemen in co-creatie met landbouwers en eigenaars.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Historisch watertekortLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
PCA notering ongewijzigdLees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer
 
 
Gerechtsexperten voortaan sneller uitbetaald Lees meer