Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Benelux

6 items in deze categorie.
 vandaag: 09 feb 2023 geen items 
 gisteren: 08 feb 2023 geen items 
 laatste week: 02 feb 2023 - 08 2023 geen items 
 2 weken geleden: 26 jan 2023 - 02 2023 6 items 

Over duurzaam bodembeheer in het Vlaamse landbouwbeleid (18:20)

Vraag om uitleg over duurzaam bodembeheer in het Vlaamse landbouwbeleid
van Ludwig Vandenhove aan minister Jo Brouns

Lees meer

Meer onkruidverdelger in urine als je bij landbouwgebied woont (14:45)

Jongeren die in de buurt van landbouwgrond wonen, hebben meer resten in hun urine van de onkruidverdelger glyfosaat. Dat blijkt uit onderzoek van het humane biomonitoringprogramma van Steunpunt Milieu en Gezondheid. "Gezondheidsrisico's van glyfosaat en AMPA moeten wel degelijk in acht worden genomen."

Lees meer

Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijven (10:14)

Sinds het veelbesproken stikstofarrest van februari 2021 worden er veel minder vergunningen aangevraagd door en afgeleverd aan de landbouwsector. Dat blijkt uit recente cijfers uit het omgevingsloket. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bewijzen de cijfers "dat de verdere uitvoering van het stikstofakkoord in het belang is van landbouwers zélf om vergunningen te kunnen bekomen in de toekomst".

Lees meer

De aanpak van de erosieproblematiek (11:20)

Vraag om uitleg over de aanpak van de erosieproblematiek
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir

Lees meer

Compensatiemaatregelen Ventilusproject  (11:16)

Parlementaire vragen 24/1/2023

Om de elektriciteit die in windmolenparken op zee wordt opgewekt landinwaarts te transporteren, is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig, het Ventilusproject. Tegen dit project en het tracé ervan is protest gerezen in West-Vlaanderen. Volgens de media heeft de Vlaamse Regering nu een aantal compensatiemaatregelen opgesteld, zoals een uitbreiding van de zone voor mensen die verhuizen, en een gemeenschapsfonds van 2 miljoen euro per kilometer voor nieuw aangelegde bovengrondse hoogspanningslijnen. Op hoeveel kilometer in totaal zal dit fonds betrekking hebben? Wordt deze kost verrekend in de tarieven voor de klanten? Wil minister Zuhal Demir ook een compensatie geven voor bestaande lijnen?

Lees meer

VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” (10:27)

"De uitstoot die bedrijven officieel rapporteren, verklaart niet genoeg de hoge concentraties die wij meten." Dat stelt het lijvig jaarrapport over luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het nieuwe rapport beschrijft de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven voor het jaar 2021. In het rapport worden verder ook enkele "extra hotspots" aangeduid waar zich een concentratie bevindt van zogenaamde vluchtige organische stoffen (VOS).

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Nederlandse boeren plannen “grootste demonstratie aller tijden” Lees meer
 
 
Stikstofdossier: overheveling naar parlement? Lees meer
 
 
(Niet-)werking tandem Brede weersverzekering - Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
Droogte 2022 binnenkort officieel erkend als rampLees meer
 
 
Europese plantengezondheidsregels voor het plantaardige teeltmateriaalLees meer
 
 
EU verstrengt maximumgehalte residu neonics in levensmiddelen Lees meer
 
 
Blijvend grasland - EvolutieLees meer
 
 
Bemest op maat en voorkom meststoffenverlies naar het grond- en oppervlaktewater Lees meer
 
 
Actiegroep Fruittelers en CepiFruit: sensibiliseringscampagne eerlijke prijzen voor onze top appelLees meer
 
 
Graanvergaderingen voorjaar 2023 Lees meer
 
 
Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via stalmestLees meer
 
 
Tot de bodem: De toekomst van landbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Frequenties inspecties in vlees- en vissectorLees meer
 
 
Evolutie van publiek grondbezit voor het eerst in kaart Lees meer
 
 
Gevolgen van de oorlog in Oekraďne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 Lees meer
 
 
Agenda Inagro februari/maart 2023Lees meer
 
 
Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten Lees meer
 
 
Veggieburgers zijn ultrabewerktLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer