Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jul 2024 01:52 

VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen


De VLM roept landbouwers op om beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2025 te sluiten. Landbouwers kunnen voor 1 september 2024 hun interesse kenbaar maken via het e-loket beheerovereenkomsten. Op die manier zijn ze zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen om het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.

Voordelen van beheerovereenkomsten voor landbouwers

Kruidenrijke akkerranden, faunavoedselgewassen, faunagrasland, knotbomen, heggen en andere waardevolle landschapselementen: bijna 3.000 landbouwers hebben daarvoor één of meer beheerovereenkomsten gesloten met de VLM. En daar hebben ze goede redenen voor. Beheerovereenkomsten dragen bij aan de versterking van de biodiversiteit in het landbouwgebied én leveren voordelen op voor landbouwers. Hun percelen zijn dankzij nuttige insecten beter bestand tegen plagen zodat ze minder gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken, een gezonde bodem draagt bij aan goede waterhuishouding en helpt bodemerosie voorkomen en akkerranden zorgen voor driftreductie.

De beheerovereenkomsten bieden vijf jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2.000 euro per hectare per jaar.

Persoonlijke en gratis begeleiding door bedrijfsplanners

Landbouwers kunnen een beroep doen op een bedrijfsplanner uit hun eigen regio, die hen begeleidt om beheerovereenkomsten optimaal in te zetten. De bedrijfsplanners komen bij de landbouwer langs om samen te bekijken welke beheerovereenkomsten mogelijk zijn op het bedrijf en helpen om het aanvraagformulier in te vullen. Na het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden ze de landbouwers bij de uitvoering van de beheerovereenkomst.

E-loket beheerovereenkomsten

Het is belangrijk dat landbouwers hun interesse voor beheerovereenkomsten zo vroeg mogelijk kenbaar maken aan de VLM. Dat kan via het e-loket beheerovereenkomsten en moet voor 1 september gebeuren.

Op het e-loket beheerovereenkomsten kunnen landbouwers ook hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten raadplegen, een nieuwe beheerovereenkomst sluiten of een bestaande overeenkomst wijzigen. Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten goed te keuren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden.

Het e-loket beheerovereenkomsten is een onderdeel van het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers in één e-loket zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank raadplegen.

Meer informatie

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer