Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 11 apr 2024 16:10 

Kunstmest uitsparen


Kunstmest brengt uitdagingen met zich mee: bemestingsvrije zones vereisen een precisietoediening, dure prijzen zorgen ervoor dat we geen kunstmest willen verliezen en de alternatieven voor kunstmest komen van alle kanten. De redenen om kunstmest te besparen zijn duidelijk. Bemesten doen we dus liever niet als het niet nodig is, en zo precies mogelijk op maat van het gewas. Het bodemleven speelt hier ook een belangrijke rol in: je krijgt gratis stikstof via de mineralisatie en de stikstofvrijgave gebeurt wanneer je teelt het nodig heeft.

Wetgeving en kantstrooien

Kantstrooien blijft moeilijk, maar belangrijk. Als we 5 meter van de kant moeten blijven, willen we graag de meters daarvoor zo goed mogelijk bemesten, even goed als de rest van het veld. Daarom raden we kant-af strooien aan. Bij kant-op strooien worden de laatste meters van het perceel onderbemest, omdat je hier geen overlap meer creëert, en dus ook geen volledig strooibeeld. Dat kan je zien op de figuur hieronder. Hier wordt gewerkt met een werkbreedte van 20 meter. De laatste 10 meter gewas, voor de bemestingsvrije zone van het perceel, wordt dus onderbemest. Dit probleem heb je niet met kant-af strooien. Het is wel belangrijk op te merken dat in sommige gewassen, zoals maïs, kant-af strooien een uitdaging kan zijn, aangezien het niet altijd mogelijk is om een extra werkgang te maken.

Figure 1: Bij kant-op strooien bemest je de laatste meters van de teelt voor de mestvrije strook, minder
Naar een figuur van PCLT, aangevuld volgens de huidige wetgeving.

Figure 2: kant-af strooien
Naar een figuur van Nutrinorm, aangevuld volgens de huidige wetgeving

 

Dure meststoffen

Tekstvak: Foto 1. Gaten in de schoepen worden best hersteldKunstmest wordt er niet goedkoper op, daarom willen we het graag maximaal benutten. Bovendien wordt er best niet overbemest voor de gezondheid van je gewas. Stel dus je strooier zo goed mogelijk af, om geen risico te lopen op verlies van opbrengst of korrels. Om je strooier goed af te stellen is het strooiboekje de basis. Hierin staat hoe hoog je de strooier moet afstellen ten opzichte van het gewas, in welke hellingsgraad, etc.

Tekstvak: Wat denkt landbouwer Ivan daarvan?
We gingen bij Ivan langs om zijn strooier te controleren, hij merkte dat er gaten in zijn schoepen zaten, maar die werden ondertussen al hersteld! Hij vertelt ook dat hij het belangrijk vindt dat de strooier in goede staat verkeert: het is te duur om verliezen te lijden met dure prijzen van kunstmest!
Ga voor het strooien na of je strooi-elementen geen slijtage opliepen. Er geldt een simpele regel: zijn er gaten te zien, dan moet het vervangen worden. Anders komt je korrel niet terecht waar je hem wilt, en worden sommige plekken overbemest en andere onderbemest, met alle gevolgen van dien. Duidelijke slijtage kan ook al problemen opleveren. De foto rechts (1) toont een schoep waarbij een plaatje op het gat werd gelast. We zien hier ook de slijtage al toenemen. Meer info over de kunstmeststrooier afstellen vind je in het filmpje van B3W: https://www.youtube.com/watch?v=t0UoQYFrr-w

 
   


Tekstvak: Foto 2. Een gat in de schoepen waar een plaatje op werd gelast. Ook bij zwaardere slijtage is al vervanging nodig.

 

 

Alternatief voor kunstmest: biostimulanten?

De focusgroepen aardappel van B3W volgen dit jaar verschillende landbouwers op die biostimulanten gebruiken. Een van hen is landbouwer Marc Vantomme. Hij legt de vergelijking aan: één strook behandelt hij niet met biostimulanten, de rest wel. Op beide delen is in juni een bijbemeststaal gepland, en een opbrengstbepaling op het einde van het seizoen. Marc houdt de basisbemesting bewust laag genoeg om een tekort te creëren, en positief advies voor een bijbemesting te verzekeren. Als het bijbemestadvies niet nul is voor de strook met biostimulanten, dan voeren we de bijbemesting daar niet uit. Op de strook zonder biostimulanten, voeren we die bijbemesting dan wel uit. Zo kunnen we zien in welke mate de biostimulanten de werking van een verlaagde bemesting opvangen: kan je met biostimulanten (de bijbemesting met) kunstmest vervangen? Of is een goed bodemleven belangrijker? Een overzichtje van deze demo zie je hieronder in de tabel. Wil je hier meer over weten? Volg het op de blog van B3W!

geen biostimulanten

wel biostimulanten

bijbemest staal

bijbemest staal

wel bijbemesting

geen bijbemesting

Figure 3: overzicht demoperceel bij Marc

Alternatief: bodemleven

Het bodemleven zorgt voor mineralisatie van oogstresten, dierlijke mest, groenbedekkers… in de bodem. Uit die mineralisatie krijgen we veel gratis stikstof. Zeker in periodes dat het nat en warm is, zoals het eind zomer ’23 was, kan je dan besparen op kunstmest! Een groot deel van de stikstof die de teelt nodig heeft, wordt geleverd door je bodem. Het bodemleven evolueert perfect met jouw teelt: is het warm en nat? Dan zal je teelt groeien, en geeft je bodemleven stikstof vrij. Als het te droog of koud is, zal je teelt minder groeien, en levert je bodem ook minder stikstof. Daarom is gefractioneerd bemesten hierbij ook interessant. Je geeft een verlaagde basisbemesting, en neemt een bijbemeststaal om te kijken of het nog wel nodig is om bij te bemesten. Als de bodem voldoende stikstof vrijgeeft door mineralisatie, waarom zou je dan kosten maken? Ten tweede bemest je via deze methode op advies, waardoor je niet meer toedient dan de plant nodig heeft. De kans op uitspoeling wordt zo kleiner.

Vanuit B3W zijn we overtuigd: als je wil besparen op kunstmest, kan je dat het best doen door het bodemleven zo goed mogelijk te onderhouden. Dat doe je door de bodem zo weinig mogelijk te bewerken, zo weinig mogelijk te verdichten (indien mogelijk natuurlijk), een mix van groenbedekkers te gebruiken … Natuurlijk is een aanvulling met kunstmest hier en daar nodig, en werken aan het bodemleven is jammer genoeg moeilijk en een werk van lange adem. Toch is het essentieel en kan je op die manier vaak besparen!

Kom meer te weten over kunstmest op het B3W-kennispunt, of tijdens het thematisch uitwisselingsmoment van B3W op 18 april.

Auteurs: Zoë Borry, Anneline Brouckaert, Brecht Catteeuw – B3W

 


  Nieuwsflash
 
Tiana (18) wil boerderij van opa en oma overnemenLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Verzopen akkers einde meiLees meer
 
 
Bisschoppen gaan met boeren in gesprek over agro-ecologieLees meer
 
 
Cijfers verwerkingsindustrie aardappelenLees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Aub flexi-jobs in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Lozen van schadelijke stoffen in Noordzee blijft probleem Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
VLIF 2023Lees meer
 
 
Vrijwillige maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteitLees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht 15/5Lees meer
 
 
Landbouwers die aan korte keten doen, voelen zich gewaardeerd Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer
 
 
Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld Lees meer
 
 
20.000 euro voor projecten goed voor landbouw Ún natuur Lees meer
 
 
#PlantHealth4Life Lees meer