Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 18 mrt 2024 12:06 

Europese Commissie sleutelt aan milieuregels GLB


Tegen de achtergrond van het boerenprotest in verscheidene landen heeft de Europese Commissie vrijdag voorstellen gedaan voor een versoepeling van de milieuvoorwaarden die ingebouwd zijn in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Zo wil de Commissie kleinere boerderijen vrijstellen van controles en boetes.

Het Europese landbouwbeleid dat sinds vorig jaar van kracht is, bevat negen milieuvoorwaarden (zogenaamde GLMC's) die de landbouwers moeten respecteren om subsidies te ontvangen. In het eerste jaar van implementatie is volgens de Commissie echter gebleken dat landbouwers moeite ondervonden om alle voorwaarden volledig in te lossen en de administratieve lasten te dragen.

Daarom wil de Commissie onder meer de braaklegging van 4 procent van het akkerland (GLMC 8) schrappen. Die regel is momenteel reeds opgeschort, maar de Commissie stelt voor om de verplichting te schrappen. Er is wel een financiële prikkel voor landbouwers die toch op vrijwillige basis beslissen om een deel van hun akkerland braak te laten liggen of bijvoorbeeld hagen of bomen aan te planten.

De Commissie stelt ook voor om flexibeler om te springen met de gewasrotatie op landbouwland (GLMC 7). Landbouwers zouden kunnen opteren voor een "diversificatie" van gewassen, eerder dan verplicht te worden om op een derde van het akkerland een ander gewas te telen dan het voorgaande jaar. Daarnaast wil de Commissie ook soepeler omspringen met de vereisten inzake minimale bodembedekking (GLMC 6).

Om de lasten verder te verlichten, pleit de Commissie ervoor om landbouwbedrijven van minder dan 10 hectare vrij te stellen van controles en boetes in het kader van deze basisvoorwaarden van het Europese landbouwbeleid. Deze kleinere bedrijven vertegenwoordigen 65 procent van de begunstigden, maar bestrijken slechts 9,6 procent van het areaal dat steun ontvangt.

"We sturen de duidelijke boodschap dat landbouwbeleid zich aanpast aan een veranderende realiteit, en tegelijkertijd gefocust blijft op de prioriteit van milieubescherming en aanpassing aan klimaatverandering", reageert voorzitter Ursula von der Leyen. De Commissie roept de lidstaten en het Europees Parlement op om snel overeenstemming te vinden over de voorstellen, zodat sommige maatregelen dit jaar reeds van toepassing kunnen worden.

De Commissie stuurde de lidstaten en het Europees Parlement daarnaast ook een nota met suggesties die de positie van de landbouwers in de voedselketen kunnen versterken. De ministers van Landbouw zullen de nota tijdens hun volgende bijeenkomst op 26 maart bespreken.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer