Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 feb 2024 09:01 

Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachten


Het ABS is tevreden dat minister Van Peteghem rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. De wetgeving wordt zodanig aangepast dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer.

Eind december 2023 keurde het federale parlement een wet rond diverse fiscale regelingen goed met het oog op het verbeteren van het innen van belastingen op huurinkomsten. Artikel 84 van die wet voorziet bijkomende voorwaarden om huur of pacht te kunnen aftrekken als beroepskost. Landbouwers zouden gedetailleerde identificatie op eigenaars- en perceelsniveau en locatiegegevens moeten doorgeven.  Agrofront (BB, ABS en de FWA) trok op initiatief van het ABS aan de alarmbel bij de bevoegde minister Van Peteghem.

Minister Van Peteghem heeft hierover overleg opgestart en er werd samen met de landbouworganisaties constructief gezocht naar haalbare oplossingen, mede in de context van de pachtwetgeving.  Gepachte landbouwpercelen liggen heel erg versnipperd en kunnen niet aan een exact adres gelinkt worden, wat de situatie specifiek maakt. Bijkomend is ook het eigenaarschap heel erg versnipperd en weet de landbouwer ook niet altijd wie effectief de eigenaar is, laat staan dat hij er het rijksregisternummer van kent,  bijvoorbeeld in een situatie van onverdeeldheid of wanneer het patrimonium van een eigenaar beheerd wordt door een rentmeester, zaakwaarnemer of notaris.

Op basis van deze besprekingen is er een solide oplossing uitgewerkt waardoor voor de landbouwer in de praktijk alles bij het oude blijft en er geen enkele bijkomende ficheverplichting ontstaat voor deze goederen.  Hiervoor zal het betreffende artikel in de wetgeving bijgestuurd worden, zodat er met onmiddellijke ingang een uitzondering voorzien wordt voor percelen die gepacht worden.

Het ABS waardeert eveneens de wisselwerking met federaal minister van landbouw Clarinval om de herziening van het bewuste artikel te helpen realiseren, wat ook strookt met de betoonde engagementen door de overheid om de administratieve lasten in de sector te verminderen.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer