Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2024 10:04 

Uitblijvende concrete engagementen versterken het boerenprotest


Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) hebben we enkel begrip voor het boerenprotest dat nu gaande is in de omgeving van de haven van Antwerpen. Anderhalve week na de start van de landbouwprotesten zijn er immers nog geen concrete resultaten gekomen uit het overleg met de Vlaamse regering die de situatie voor de landbouwers verbeteren. We steunen de huidige protesten dan wel niet actief vanuit onze werking, omgekeerd gaan we zeker niemand de deelname aan de acties ontzeggen.

Landbouwers zijn het gewoon om bij problemen snel te schakelen om een foute situatie ten goede te keren. Het uitblijven van concrete resultaten uit het regeringsoverleg doet bij landbouwers de vrees groeien dat ze dreigen met een kluitje in het riet gestuurd te worden. Er is geen behoefte aan beloftes op lange termijn, op werkgroepen die achteraf niets meer dan praatbarakken blijken te zijn. Alles bij het oude laten met hier een daar een scherpe hoek afvijlen is geen optie. Concrete resultaten voor acute problemen, meer wordt er niet gevraagd, maar ook niet minder.

Het huidige protest gaat over kracht bijzetten, willen gehoord worden en resultaten bereiken.
Het protest wordt getrokken en voortgestuwd door een generatie jonge landbouwers. Landbouwers die niet alleen met de voeten in het bedrijf staan, maar evengoed in de maatschappij. Ze pogen zo goed als mogelijk aan de maatschappelijke verlangens te voldoen en krijgen daar vanuit diezelfde maatschappij veel waardering voor.

Die maatschappelijke waardering staat haaks tegenover het beleid (Vlaams, Federaal, Europees) dat gevoerd wordt. De ene na de andere bedreiging komt op hen af, in steeds sneller tempo. Er is geen begrip voor beleid dat met veel dure woorden zegt landbouw, natuur, biodiversiteit en de maatschappij te bevorderen als het daarnaast met andere dure woorden en daden op het terrein enkel polarisatie en niet ingeloste beloftes oplevert.

De landbouwers die vandaag op straat komen verdienen daarom alle begrip. De eisen van het landbouwprotest wijzigen niet en zijn dezelfde die wij op de onderhandelingstafel leggen. Wie er een politieke strategie in ziet, wie denkt dat het een uitspelen is van landbouw tegen natuur of dat het “echte” debat vermeden wordt (prijs) denkt enkel aan de eigen enge belangen. Dit protest overstijgt zelfs enkel de belangen van de landbouwer.

We moeten nu rekenen op gezond (boeren)verstand in de Vlaamse regering en dat ze zich inderdaad niet laten verleiden tot, door sommigen gewenste, onzekere politieke spelletjes.
Onze eisen zijn legitiem. Ze inwilligen is in ieders belang. Maar een eindpunt is het niet. Aan het vervolg zal een volgende Vlaamse regering en Europese Commissie ook nog een hele taak hebben.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer