Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2024 18:47 

Landbouwers bezetten toegangswegen naar Antwerpse haven


Vandaag kondigen jonge landbouwers aan dat ze de toegangswegen naar de haven zullen bezetten als verlenging van het groeiende protest van de afgelopen periode.

Anders dan protestacties en stakingen in andere sectoren zijn de landbouwers na hun acties naar huis terug gekeerd en zijn de protesten gestaakt, tot op heden worden wij echter onvoldoende erkend als essentiële sector.

Met deze actie willen de Vlaamse landbouwers hun volharding tonen en blijvende druk uitoefenen op de politieke onderhandelingen die volgden op eerdere protesten.  Ze willen de aandacht vestigen op essentiële kwesties die van grote invloed zijn op de toekomst van de landbouwsector. De actie van vandaag is georganiseerd door landbouwers zonder politieke of syndicale bindingen uit heel Vlaanderen.  Dit toont aan dat de daadkracht bij de landbouwers de afgelopen weken alleen maar gegroeid is.

Aangezien de landbouw een belangrijke bijdrage  levert aan onze economie en onze welvaart, kiezen de landbouwers er vandaag voor om filterblokkades op te zetten rondom de haven van Antwerpen.  Gezien het belang van de haven voor de economie en welvaart kan dit als symboliek tellen.  Als belangrijke economische sector vragen de landbouwers het respect en erkenning dat de haven en havenbedrijven ervaren ook voor hun deelsectoren en bedrijven. 

De symboliek van de actie rondom de haven en het feit dat ze ontstaan is in de buik van de landbouw, wijzen op de urgentie van de reeds aan de politiek voorgelegde kwesties: Het democratisch onwaardige stikstofdecreet, instandhouding van de open ruimte, erkenning van het pionierswerk en de innovaties inzake milieu en dierwelzijn en de mogelijkheid behouden tot een verdere uitbouw van een duurzame landbouw in Vlaanderen en met uitbreiding Europa.

Eveneens zijn ze het meer dan beu dat vooral NV-A steeds weer de polarisatie tussen natuur en landbouw aanwakkert en daardoor elk gesprek tussen de echte hoofdrolspelers onnodig ingewikkeld maakt.
Onze jonge, gemotiveerde en opgeleide  landbouwers hebben de sleutel tot een duurzame toekomst voor de landbouwsector in handen. Zij zijn de oplossing voor veel problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden op gebied van milieu en natuur. Zij zijn de toekomst van een duurzaam landbouwmodel en roepen steeds  luider op tot dialoog en constructieve toekomstgerichte oplossingen die de welvaart in Vlaanderen, België en Europa veiligstellen.

De landbouwers sluiten niet uit dat er marathon acties komen als de politiek het belang van de sector voor zich uit blijft schuiven, zij vragen actie NU!

Contactpersoon ter plaatse: Stijn Zelderloo
Telefoonnummer: +32 478 80 34 71

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer