Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 04 feb 2024 10:46 

GLB: wijziging subsidies beheersovereenkomsten


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): wijziging subsidies beheersovereenkomsten die worden gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten gefinancierd via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige contracten die landbouwers kunnen sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf te bevorderen. De wijzigingen vloeien voort uit de aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) Strategisch Plan 2023-2027. Door deze aanpassing kunnen percelen met een beheerovereenkomst voor welbepaalde beheerpakketten gebruikt worden om te voldoen aan de bepalingen rond niet-productief gebied uit de conditionaliteit (NPE). De conditionaliteit (NPE) verwijst naar bepaalde voorwaarden die landbouwers moeten naleven om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies of betalingen, in dit geval rond niet-productief gebied (NPE). Dit betekent dat landbouwers bepaalde delen van hun land niet mogen gebruiken voor productiedoeleinden, maar ze moeten laten rusten of bestemmen voor milieudoelen. De Vlaamse Regering past de regels met betrekking tot deze niet-productieve gebieden aan, door de combinatie mogelijk te maken tussen een beheerovereenkomst soortenbescherming of een beheerovereenkomst bufferen en verbinden en NPE braakliggend land of NPE-akkerrand.

Daarnaast wordt de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot omzetting, uitbreiding of vervanging van een beheerovereenkomst aangepast van 1 september naar 1 november.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer