Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 31 jan 2024 10:59 

Bouw een opvolgingsinstrument uit van prijstransmissie doorheen de keten


De landbouwersprotesten bij ons en in andere EU lidstaten brengen uiteenlopende problemen en uitdagingen binnen de agrarische sector aan de oppervlakte.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (3765.7 Kb)


 
 

 

In zijn Visienota wees de SALV al op de nood aan een standvastig toekomstperspectief en de uitdaging om een eerlijk inkomen uit de landbouwbedrijfsvoering te halen als één van de uitdagingen voor een duurzame toekomst voor landbouw in Vlaanderen. De verbetering van de inkomens van landbouwers is immers essentieel voor de integrale verduurzaming van de voedselproductie en voor de versterking van maatschappelijke diensten door landbouw.

Om de landbouwinkomensvorming te helpen verbeteren, brengt de SALV zijn Beleidsaanbevelingen voor een actiever & breder socio-economisch beleid rond landbouw van 2 juni 2023 in herinnering. In dit advies pleit de SALV er onder meer voor om de drie pijlers van de strategie tot versterking van de positie van de landbouwer in de keten inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen. Deze drie pijlers zijn:

  1. eerlijk handelsgedrag bevorderen
  2. markt- en prijstransparantie verhogen
  3. samenwerking versterken tussen boeren onderling en met andere ketenschakels.

Momenteel werken deze pijlers nog te los van elkaar in plaats van als goed geoliede tandraderen elkaars werking te versterken.

De SALV meent dat de gewestelijke en federale overheden hier een belangrijke beleidsstap kunnen nemen op afzienbare termijn. De adviesraad pleit voor de uitbouw van een permanent en up-to-date opvolgingsinstrument van prijstransmissie en margeverdeling doorheen de agrovoedingsketen voor de verschillende productiekolommen. Hiervoor is een structurele samenwerking nodig tussen de overheden en administraties. Zo kan het beleid markt- en prijstransparantie pas echt instrumenteel maken om eerlijk handelsgedrag te bevorderen en evenwichtige samenwerkingsverbanden in de keten te smeden.

 

 

 

 

     

 

 

 
 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer