Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 nov 2023 13:41 

Wateroverlast najaar 2023 - Westhoek


Actuele vraag over de nood aan bijkomende maatregelen naar aanleiding van de wateroverlast in het IJzerbekken
van Jeremie Vaneeckhout aan minister Lydia Peeters

Actuele vraag over de wateroverlast in de Westhoek van Loes Vandromme aan minister Lydia Peeters

De voorzitter

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Minister, de Westhoek is op dit moment aan het verzuipen. Al meer dan een week. Maar op dit moment worden gezinnen geëvacueerd, wordt gezinnen met kinderen gevraagd om hun woning te verlaten omdat ze het niet meer houden. Na dagenlange, wekenlange stress over het stijgende waterpeil is er geen houden meer aan.

De voorbije dagen heb ik met heel veel mensen in de streek gesproken. Ik heb gesproken met gezinnen die voor de vierde keer op een jaar tijd water in huis zien staan. Met mensen van wie de verzekeraar de polis heeft opgezegd omdat hij de schade de volgende keer niet meer zal betalen. Met landbouwers die hun oogsten verloren zien gaan en die hun beesten in de stallen zien staan met poten die opgezwollen zijn door het water.

Ook vandaag is de drinkwatervoorziening in de regio bedreigd door het mogelijk binnenstromen van vervuild water in de drinkwatervoorziening in De Blankaart.

Minister, de Westhoek voelt zich achtergelaten, en bij uitbreiding een heel aantal andere regio’s in Vlaanderen ook. Want laat ons eerlijk zijn: mocht dit in Antwerpen gebeuren, dan zouden de camera’s en vooral de politieke aandacht er heel snel op staan. Andere regio’s in Vlaanderen hebben dat geluk niet, het geluk om beleid te hebben dat proactief investeert in de regio en zorgt dat we dingen fundamenteel aanpakken, en dat niet achteraf afkomt om te gaan kijken om de planning van de baggerwerken wat aan te passen. Dat hebt u het afgelopen weekend gezegd. Het is misschien een beetje laat om dat te beseffen. Het is ook te laat om te beseffen dat de regio eigenlijk al decennialang in de problemen zit, en dat dit meer en meer voorkomt. Vorig jaar nog, in 2021, was het hetzelfde.

Minister, u laat de mensen in de Westhoek fundamenteel in de steek. Zij kijken vandaag naar u met de vraag wat u nu eindelijk zult doen om te zorgen dat het geld, de mensen en de middelen er zijn om echt de stappen te zetten die gezet moeten worden, en niet iedere keer af te komen met: “Oei, er is een onverwachte hoeveelheid neerslag.” We weten dat dit, met de klimaatverandering, in de toekomst vijf tot tien keer meer zal gebeuren. Minister, de Westhoek rekent op u. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (cd&v)

Minister, vorige week zei ik dat ik hoopte dat ik hier geen derde keer zou moeten staan, maar ik sta hier vandaag weer. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar niemand had verwacht dat er vandaag geen school zou zijn in Watou, want die is ondergelopen. Niemand verwachtte dat ook de horecazaak daar opnieuw ondergelopen is, en dat we momenteel bezig zijn met de evacuatie van de bewoners en het vee van dertig huizen. Daarnet, voor ik naar voren kwam, las ik nog dat er ook in Ichtegem, Ledegem en Wevelgem problemen zijn.

Ik wil u toch bedanken, minister, want ik stelde vorige woensdag de vraag, en donderdag bent u meegekomen naar de verre Westhoek om te zien hoe de situatie daar was. U gaf toe dat er in het verleden inderdaad te weinig geïnvesteerd werd in het onderhoud en het baggeren van de IJzer.

Maar ik sta hier opnieuw, minister, omdat ik bezorgd ben. Ik ben bezorgd, omdat ik hoor dat er gevraagd wordt om de middelen in West-Vlaanderen te herverdelen, om de middelen te gaan zoeken bij andere initiatieven die zouden genomen worden om de waterproblematiek aan te pakken. Dat gaan we absoluut niet doen, collega’s. Heel West-Vlaanderen staat onder druk, het is code geel. Ondertussen heb ik trouwens gehoord dat ook Oost-Vlaanderen al in de problemen geraakt. Dat gaan we dus niet doen.

U zegt dat u een plan hebt. Er is inderdaad het plan Weerbaar Waterland, maar daarvan zeggen deskundigen en burgemeesters, die nu met hun laarzen aan en met tranen in de ogen in de regen staan te wachten: “Ik weet niet meer wat ik moet doen.”

Ik denk, minister, dat we aan hetzelfde zeel moeten trekken, over de beleidsdomeinen heen, en dat er middelen moeten worden voorzien. Vandaar mijn concrete vraag: wat zult u doen, naar aanleiding van uw bezoek, op korte termijn en op lange termijn? (Applaus)

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel voor uw vragen, collega’s.

In de eerste plaats: ik laat niemand in de steek, noch mensen in de Westhoek, noch mensen in West-Vlaanderen. En inderdaad, zonet is ook in Oost-Vlaanderen het provinciale rampenplan afgekondigd. Er zijn veel problemen, dat moeten we niet ontkennen. Er is extreem veel neerslag, de bodem is al oververzadigd van het water, en tegelijkertijd is er een zeer hoge afvoer vanuit Frankrijk.

Toen de gouverneur van West-Vlaanderen vorige week donderdag het rampenplan heeft afgekondigd, ben ik onmiddellijk ter plaatse gegaan. Ik kreeg hier vorige week een paar verwijten dat wij te weinig gedaan zouden hebben. Wel, ik ben met de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg ter plaatse gegaan. Wij hebben gekeken wat er allemaal al gebeurd is. Uw vraag was ook wat er op korte termijn al is gebeurd. Wel, wij hebben toen al aangeboden om bijkomende pompen te plaatsen. In het kader van de crisisfase was dat op dat moment niet nodig.

Maandag zijn zeer grote pompen verhuisd van onder andere Wijnegem. Dat zijn echte mastodonten. Die zijn verhuisd van het Albertkanaal in Wijnegem naar de Westhoek, en die zijn vandaag in Nieuwpoort volop aan het zorgen om veel hogere waterafvoer de zee in te kunnen pompen.

We hebben ook die continue voorafgaandelijke paraatheid, want het waterbeheer is een werk van velen, dat is niet alleen De Vlaamse Waterweg, dat is ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dat zijn ook de Polders, dat zijn ook de respectieve gemeenten en provincies. Met ons Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) zorgen we continu voor een heel goede informatie rond de waterpeilen en rond de waterdebieten. We kijken ook waar de drempelpeilen overschreden zijn, om zodoende bijkomende maatregelen te nemen. We zorgen uiteraard ook voor onderhoud, voor onderhoudswerken, voor baggerwerken en voor infrastructuurwerken.

Ik heb toen tegelijkertijd ook al aan De Vlaamse Waterweg gevraagd om al die werken in kaart te brengen. Het klopt niet dat men in het verleden niets gedaan heeft. In 2019 is er nog voor 45.000 kubieke meter gebaggerd. Recent is men ook aan het baggeren. Men is onder andere de sluizen in Nieuwpoort aan het verbeteren om meer water te kunnen afvoeren. Maar – en dat zeg ik niet, dat zeggen specialisten, we weten allemaal dat onder andere professor Willems dat zegt – zelfs al had je nu bijkomende baggerwerken gedaan, al had je nog bepaalde kleinere ingrepen gedaan, het zou geen soelaas bieden, want het is zo dat je hogerop, vooral in Frankrijk, moet zorgen voor een sponseffect, dat je daar rivierverruimingswerken moet doen, dat je meer bergingscapaciteit moet creëren. Dat is dan ook waar we werk van maken.

Mijnheer Vaneeckhout, ik vind de kritieken die u overal geuit hebt … ik heb ‘by the way’ ook uw filmpjes gezien, waar de mensen zelf zeggen dat dit een ongeziene situatie is, dat dit een heel precaire situatie is. Dat vandaag mensen hun woning moeten verlaten, hakt er heel erg in. De mensen die in het Maasland wonen, hebben daar al veel ervaring mee in het verleden. Dat hakt er heel erg op in. Ik vind dus veel meer dat we met vereende krachten, met alle mogelijke partners moeten kijken hoe we hier in de eerste plaats nu in deze crisisfase een antwoord kunnen bieden, maar tegelijkertijd ook een actieplan moeten uitrollen om dergelijke situaties te voorkomen. We hebben ons actieplan, we hebben ons ‘Weerbaar Waterland’ met ons tienpuntenprogramma dat we in 2021 hebben goedgekeurd in de Vlaamse Regering, waarbij een heel expertenpanel ons heeft aanbevolen wat we moeten doen. Met die aanbevelingen wil ik nu samen met alle partners binnen de Vlaamse Regering – en dat zal vrijdag ook opnieuw op tafel gelegd worden – kijken welke specifieke actiemaatregelen we nog voor de Westhoek moeten nemen. Maar vandaag is het niet alleen de Westhoek meer, maar is het West-Vlaanderen, is het Oost-Vlaanderen. De neerslag die nog voorspeld wordt, ziet er inderdaad niet goed uit. We moeten daar dus volop gaan schakelen en we moeten inderdaad ook zorgen voor bijkomende budgetten in het kader van de Blue Deal en in het kader van de klimaatadaptatieplannen, maar ook in het kader van hardere infrastructuurwerken. Ik heb vorige week al gezegd dat er bijkomende budgetten voorzien zijn, maar we zullen maatregelen moeten nemen om te zorgen dat die mensen daar in de toekomst geen natte voeten krijgen

De voorzitter

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Minister, als ik hier vandaag sta, is dat niet om filmpjes te maken of om niet samen te werken, maar dan is het omdat ik u aanspreek omdat, als ik mij niet vergis, u minister bent, u minister bent van een regering die vandaag zegt dat er uitzonderlijk veel water gevallen is, in een regio waarvan iedereen weet dat die peilen ieder jaar hoog staan, niet altijd zo dramatisch als dit jaar, maar waarvan diezelfde professor Willems waarnaar u verwijst, zegt: “Dit zal vijf tot tien keer meer gebeuren in de komende jaren door de klimaatverandering.”

Minister, dan zit ik niet te wachten op een minister die hier komt zeggen dat het een uitzonderlijke omstandigheid is en dat er pompen voorzien zijn. U zegt zelf dat er veel meer zal moeten gebeuren. U zit vrijdag op de ministerraad, en u hebt hier twee maanden geleden een begroting voorgelegd waarin geen extra investeringen voor de Westhoek staan, niet voor West-Vlaanderen, niet voor Oost-Vlaanderen. Het ambitiepeil van deze Vlaamse Regering ligt gewoon te laag. Daar bent u niet het slachtoffer van, daar ben ik niet het slachtoffer van, maar daar zijn die mensen die vandaag hun huis moeten verlaten, voor de zoveelste keer, het slachtoffer van. Minister, daar zijn die landbouwers die hun oogsten verloren zien gaan, het slachtoffer van. Ik spreek dit parlement aan om dat niet te vergeten. Volgende week is het misschien weer droog – laat ons het hopen, het zal nog vijf dagen slecht zijn –, maar volgende week zult u het vergeten zijn en zullen de pompen weg zijn, maar zal het beleid hetzelfde blijven. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (cd&v)

Minister, u verwijst naar andere dossiers waar problemen zijn geweest, waar mensen inderdaad met de voeten in het water stonden te kijken hoe hun huizen onderliepen. Daarvoor zijn middelen voorzien. Ik vraag u om voor de Westhoek dezelfde inspanningen te doen. Ook andere inspanningen zijn nodig. Ik denk dat de regering aan dezelfde koord zal moeten trekken, vooral minister Demir. Want als het over waterbescherming gaat, gaat het ook over het vergunnen van die waterbeschermingswerken. Wat zien we daar? Er zijn aanvragen in de Westhoek om bijvoorbeeld aarden dammen te plaatsen, maar daar krijgen de burgemeesters en polderbestuurders een njet, want elke ingenomen vierkante meter overstromingsgebied moet gecompenseerd worden.

Collega's, ik ben ondertussen wat expert geworden op het terrein, en heb ik door dat dat geen invloed heeft. Eigenlijk is dat een bizar, zinloos, absurd idee. Daarom, minister, vraag ik om ook daar in overleg te gaan en mogelijk te maken dat die waterbeheersingswerken ook uitgevoerd kunnen worden. Bent u daartoe bereid? (Applaus bij cd&v)

De voorzitter

De heer D’Haese heeft het woord.

Jos D'Haese (PVDA)

In de eerste plaats wil ik met onze fractie onze steun betuigen aan de mensen die vandaag getroffen zijn door de wateroverlast van de afgelopen dagen, die waarschijnlijk nog niet snel voorbij zal zijn. Mensen doen vandaag hun best om boerderijen, kelders, scholen en straten watervrij te krijgen en te houden. Maar er loopt nog veel fout, en er is veel schrik voor wat nog moet komen. Ik heb de indruk dat we, ondanks de drama’s bij de waterbom in Wallonië, vandaag opnieuw zien dat onze overheid niet voldoende voorbereid is op zo’n zware regenval.

Er is veel solidariteit, de brandweer en hulpdiensten doen keihard hun best, maar er is nood aan meer structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat we die zware regenval beter kunnen opvangen, dat de lokale besturen en de civiele bescherming en brandweer versterkt zijn om sneller te hulp te kunnen komen en natuurlijk ook voor preventie, zoals hier daarnet al gezegd is.

Boven op alle tienpuntenplannen die u al overlopen hebt, vraag ik me af hoe u ervoor zult zorgen dat dit soort zaken zich niet meer herhaalt.

De voorzitter

Mevrouw Talpe heeft het woord.

Emmily Talpe (Open Vld)

Minister, als burgemeester van de stad Ieper heb ik inderdaad ook grote bezorgdheid over de regenval en de impact op de hele Westhoek. De situatie is bijzonder kritiek, en als we denken aan de regen die morgen nog zal vallen, slaat de angst velen, waaronder mezelf, om het hart.

Collega Vandromme, gisteren stond ik ook met mijn botten aan. Morgen zal dat ongetwijfeld niet anders zijn. Minister, bedankt om onze regio te bezoeken. Maar er is dagelijks overleg tussen de waterbeheerders en mensen die kennis hebben van het terrein, en daarvoor ben ik bijzonder dankbaar. We weten hoe de situatie is: deels onvoorspelbaar. Want als je op één plaats ingrijpt, heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen in andere steden en gemeenten. Samenwerking in de regio, binnen provincies, is dus bijzonder belangrijk. Maar ik heb echt het gevoel dat dit vlot verloopt, en we elkaar daarin dus ondersteunen.

Ik sluit me inderdaad aan bij de vragen van de sprekers, maar ook bij uw voornemen om te zoeken naar oplossingen op korte en lange termijn. Ik wil eindigen met het uiten van mijn respect en dankbaarheid aan alle mensen op het terrein die dag en nacht monitoren en de handen uit de mouwen steken om de schade te beperken. Dank u wel.

De voorzitter

Mevrouw Ryheul heeft het woord.

Carmen Ryheul (Vlaams Belang)

Minister, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Waterweg wezen u er vorige jaren ook al uitdrukkelijk op dat hoogdringend gebaggerd moest worden, net om wateroverlast in het IJzerbekken te vermijden.

Ik zei u vorige week al dat ook onze partij in 2020 en 2022 aan de alarmbel trok via enkele schriftelijke vragen van mezelf. In uw antwoorden gaf u toe dat er sinds 2010 niet meer gebaggerd werd, maar dat het wel de bedoeling was om na de nodige voorbereidingen in 2023 baggercontracten af te sluiten. Vroeger kon het niet, want er moesten eerst nog slibstudies uitgevoerd worden.

Vorige week verklaarde u hier in het parlement plotseling laconiek dat uw diensten de voorbije twee jaar heel wat baggerwerken uitgevoerd hebben. Wel, minister, mijn enige concrete vraag voor u, namens de mensen die vandaag ook in het IJzerbekken met de voeten in het water staan: wie houdt u hier nu eigenlijk voor de gek? Wanneer werden op welke locaties in de Westhoek baggerwerken uitgevoerd? (Applaus bij Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Veys heeft het woord.

Maxim Veys (Vooruit)

West-Vlaanderen is in crisimodus, en vanuit de fractie zouden wij dan ook graag onze steun uitspreken aan alle slachtoffers en aan alle mensen die nu angstvallig moeten afwachten. Het enige wat de West-Vlamingen kunnen doen, is hout vasthouden – ondertussen is het al drijfhout geworden. Alle pompen die kunnen worden ingezet, staan er, en de Antwerpse brandweer is komen helpen. De mensen moeten nu wachten op nieuws van de brandweer of de provincie. Het valt me trouwens op dat alle tegenstanders die de provincies willen afschaffen nu wel heel stil zijn de laatste weken. (Applaus bij Vooruit en cd&v. Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

Ik denk dat we dit moeten uitzitten, hopelijk regent het niet te veel.

Minister, ik las deze week ook in de krant dat we zullen moeten spreken met Frankrijk. U zegt dat u daar werk van wilt maken, hebt u dat al gedaan? Professor Willems had het over noodzakelijk investeringen in Frankrijk, waarbij we echter niet mogen verwachten dat de Franse overheid dit zal doen omdat de baten stroomafwaarts liggen – lees: in Vlaanderen. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gaan we doen? Zullen we in gesprek gaan met Frankrijk om ervoor te zorgen dat West-Vlaanderen in de toekomst droger kan blijven? (Applaus bij Vooruit)

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Dank u wel, collega's, voor de bijkomende vragen. De milieutechnische en vergunningstechnische problemen, mevrouw Vandromme, spelen ons hier parten. Ik herinner me dat we in het Denderbekken vijf jaar bezig zijn, maar het milieufront Omer Wattez steekt continu stokken in de wielen om een vergunning te krijgen, om bepaalde waterveiligheidswerken uit te voeren. Dat heb je natuurlijk als bepaalde mensen aan hun eigen groot gelijk houden.

In verband met de vraag om meer te baggeren, verwijs ik naar wat professor Willems daarover steeds gezegd heeft. Er zijn al heel wat baggerwerken uitgevoerd, ik heb de volledige lijst gevraagd aan De Vlaamse Waterweg. Indien men nog meer had gebaggerd, had men in de zomer nog meer droogteproblemen gehad. Maar zelfs door een aantal drempels weg te baggeren, kun je het probleem van het pijlsnelle tempo van de afvoer van water van Frankrijk naar de IJzer richting de Noordzee niet oplossen. Je moet dat veel grootschaliger oplossen.

Ik heb mevrouw Talpe horen zeggen dat je moet samenwerken. De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor de bevaarbare waterlopen, voor de IJzer en IJzerkanalen. Daarnaast heb je echter heel veel beken en grachten. Het moet dus een samenwerking zijn tussen de Vlaamse Waterweg, de VMM, de Polders, de provincies en de gemeentebesturen. Er wordt al heel veel samengewerkt, en daar ben ik blij om, maar het is een terechte vraag om internationaal samen te werken.

Ik heb vorige week op het overleg met de gouverneur duidelijk de boodschap gehoord dat ze al regelmatig aan Frankrijk gevraagd hebben om sneller werk te maken van het Verdrag van Moeren en de bijlage. Ik heb een schrijven gericht, onder andere aan de premier, om daar snel werk van te maken. Men heeft me laten weten dat men daar volop mee bezig is. Ik denk dat, als we volgend jaar onze top hebben rond het Europese voorzitterschap, we daar de internationale samenwerking om klimaatbestendig te worden en om wateroverlast te voorkomen, op de agenda moeten zetten.

Dat is de toekomst, we moeten daaraan werken. We zijn volop bezig met onze actieplannen, maar daarnaast wil ik ook de acties van de andere instanties zien: de Polders, de VMM, de provincies en de gemeenten. We moeten ervoor zorgen dat de rivieren meer ruimte krijgen, dat de bergingscapaciteit van water enorm wordt uitgebreid, dat er geen stokken in de wielen worden gestoken in het vergunningenbeleid door natuurverenigingen of andere. Ik heb bijvoorbeeld de suggestie gekregen om met dikke afvoerbuizen het water af te voeren naar de duinen, maar dit mag om milieuredenen niet. Als je altijd vasthoudt aan bepaalde principes, gaan we nooit belangrijke maatregelen inzake waterzekerheid kunnen uitvoeren. Daar moeten we nochtans op inzetten: samenwerken en zorgen dat we van Vlaanderen een weerbaar waterland kunnen maken. We blijven geconfronteerd met extreme weergebeurtenissen: het ene moment is er droogte, het andere moment is er wateroverlast.

Nu, bijkomend wil ik toch nog zeggen, en – opnieuw – voor alle mensen, brandweerdiensten, civiele diensten, maar ook al onze administraties die daar vandaag de dag continu mee bezig zijn: men heeft pompinstallaties overgebracht. Er zijn nu kleidammen op de zwakke plekken in de dijken. Die dijken zijn op 5 meter hoogte gebracht. Het water staat nu op 5,05 meter. Dat gaat daar over. Je kunt nu alleen met massaal grote pompen gaan werken. Dat zijn vandaag verplaatsbare pompen. Ik denk dat we daar ook een systeem moeten hebben om continu vaste pompconstructies te hebben om daar toekomstgericht dergelijke scenario’s te kunnen voorkomen.

Collega’s, deze situatie los je niet op met een paar kleine maatregelen. Het is zo extreem. Ik denk dat we er nu al bijna zeker van kunnen zijn dat dit ook hier weer in Vlaanderen erkend zal worden als een ramp. Dit is eigenlijk een soort waterbomscenario dat we in 2021 gezien hebben.

Ik denk dat jullie het allemaal met me eens zijn dat we sinds 2021 absoluut niet stilgezeten hebben. We hebben ook bijkomende budgetten. We hebben zowel in 2023 als in 2024 110 miljoen euro extra voorzien voor Weerbaar Waterland. Collega Demir heeft voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), voor tal van projecten in het kader van een robuust waterbeheer, ook bijkomende middelen uitgetrokken.

Volstaat dat? Met meer geld kun je altijd meer. Maar ik denk – opnieuw – dat we vrijdag met verenigde krachten moeten kijken welke bijkomende maatregelen we binnen Vlaanderen nemen met onze provincies, met de gemeentebesturen, met de verschillende instanties. Tegelijk is er ook de internationale samenwerking. De sense of urgency moet ook daar op de agenda geplaatst worden. We moeten ervoor zorgen dat we een weerbaar Vlaanderen, een Weerbaar Waterland krijgen in Vlaanderen en dat we zorgen voor die waterveiligheid, maar ook die waterzekerheid.

De voorzitter

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Minister, wij zullen hier de komende weken opnieuw staan omdat het iedere keer opnieuw – in 2021, in 2023 – hetzelfde liedje is. Er wordt gezegd dat we zullen handelen, dat we de verantwoordelijkheid zullen nemen en op het einde van de rit wordt er te weinig of niets gedaan.

U hebt hier een fantastische samenvatting gegeven van alle tussenkomsten die hier gebracht zijn door alle collega’s, en u hebt eigenlijk gezegd dat we het al doen of dat we het allemaal gaan doen. Maar het enige waarvoor de mensen in de Westhoek vandaag op u rekenen, is dat u daar de middelen, de mensen en het geld voor vrijmaakt, en dat u zorgt dat de grootschalige operatie die er nodig is – waar u naar verwijst en waarvan we in het verleden inderdaad getoond hebben in andere gebieden dat we dat wel kunnen – ook in West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen en in stukken van Antwerpen zal doen.

Minister, daar zult u op afgerekend worden, niet op de grote beloftes, maar op waar u echt het verschil zult maken.

Ik sluit af met iets wat me mateloos gestoord heeft, u hebt het drie keer gezegd: de natuur is eigenlijk het probleem. Minister, natte natuur is de oplossing en stop met achter de feiten aan te hollen. Zorg nu dat er structureel gewerkt wordt. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Loes Vandromme (cd&v)

Collega’s, minister, als het water letterlijk aan de lippen staat, als mensen niet meer weten wat ze moeten doen om het water dat afkomt tegen te houden, dan worden ze moedeloos en dan worden ze boos. En dat hebt u gemerkt. We zijn moedeloos. We zijn boos. We hopen echt oprecht dat de prioriteit de veiligheid van onze inwoners wordt, inwoners in de Westhoek, in heel West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen waar er problemen zijn.

Ik hoor u graag zeggen dat er inspanningen gebeurd zijn voor de Maasvallei. Er is het Sigmaplan. Voorzie alstublieft de nodige middelen voor de Westhoek zodat ik met een gerust hart terug kan naar die o zo mooie Westhoek. Zorg ervoor dat die beschermingsmaatregelen ook mogelijk gemaakt worden. Zorg ervoor dat u werk maakt van de beloftes die u hier maakt, want u geeft aan dat er kleine maatregelen genomen werden, maar dat we eigenlijk naar een groter plan moeten gaan. (Applaus)

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
PFAS in het Vlaamse drinkwater Lees meer
 
 
Fruitboeren houden hart vast voor voorspelde nachtvorst Lees meer
 
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer