Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 nov 2023 19:12 

Vraag tot schrappen van inzaaien vanggewassen in natte gebieden voor dit jaar


Provincieraadsleden Luc Coupillie en Wim Aernoudt, die in West-Vlaanderen de landbouwdossiers opvolgen, vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering om de verplichting om vanggewassen in te zaaien te schrappen voor dit jaar in de natte gebieden en dus ook de mogelijke boetes van de Mestbank.

“We krijgen heel wat reacties van landbouwers dat het onmogelijk is om vanggewassen in te zaaien tegen eind november bij het rooien van  niet-vroege aardappelen of maïs. Dit door de heel slechte weersomstandigheden de laatste weken in de Westhoek. Nog heel wat aardappelen, waaronder het ras Markies, moeten nog gerooid worden. Wellicht zullen honderden hectare aardappelen zelfs niet gerooid kunnen worden en zijn bijgevolg verloren. In de Westhoek is de situatie het meest dramatisch” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt.

“De mogelijke boetes die vasthangen aan het niet realiseren van het doelareaal vanggewassen die de landbouwers krijgen van de mestbank hangen als een molensteen om hun nek naast het economisch verlies. De boetes zijn niet min en dit weegt op de mentale gezondheid van de landbouwers,” gaat provincieraadslid Luc Coupillie verder. “Overduidelijk kunnen we spreken dat we in een overmachtsituatie zitten.”

“We hebben de vraag nu overgemaakt aan het kabinet van de bevoegde minister Demir en hopen op een positief antwoord”, besluiten beide provincieraadsleden.
 

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer