Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 nov 2023 19:12 

Vraag tot schrappen van inzaaien vanggewassen in natte gebieden voor dit jaar


Provincieraadsleden Luc Coupillie en Wim Aernoudt, die in West-Vlaanderen de landbouwdossiers opvolgen, vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering om de verplichting om vanggewassen in te zaaien te schrappen voor dit jaar in de natte gebieden en dus ook de mogelijke boetes van de Mestbank.

“We krijgen heel wat reacties van landbouwers dat het onmogelijk is om vanggewassen in te zaaien tegen eind november bij het rooien van  niet-vroege aardappelen of maïs. Dit door de heel slechte weersomstandigheden de laatste weken in de Westhoek. Nog heel wat aardappelen, waaronder het ras Markies, moeten nog gerooid worden. Wellicht zullen honderden hectare aardappelen zelfs niet gerooid kunnen worden en zijn bijgevolg verloren. In de Westhoek is de situatie het meest dramatisch” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt.

“De mogelijke boetes die vasthangen aan het niet realiseren van het doelareaal vanggewassen die de landbouwers krijgen van de mestbank hangen als een molensteen om hun nek naast het economisch verlies. De boetes zijn niet min en dit weegt op de mentale gezondheid van de landbouwers,” gaat provincieraadslid Luc Coupillie verder. “Overduidelijk kunnen we spreken dat we in een overmachtsituatie zitten.”

“We hebben de vraag nu overgemaakt aan het kabinet van de bevoegde minister Demir en hopen op een positief antwoord”, besluiten beide provincieraadsleden.
 

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer