Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 nov 2023 15:54 

Welke kansen bieden de GLB-steunmaatregelen voor uw teeltplan 2024?


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bevat heel wat maatregelen waarbij landbouwers voor hun vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat vergoed worden. De nieuwe verbintenissen voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen starten op 1 januari 2024. De aanvraag zelf gebeurt via de verzamelaanvraag 2024. Bent u benieuwd naar wat het GLB u te bieden heeft om uw bedrijf klimaatrobuuster en milieuvriendelijker te maken?

Ecoregeling vruchtafwisseling met vlinderbloemigen


Bij de éénjarige ecoregeling ‘vruchtafweling met vlinderbloemigen’ zaait u op een perceel in de periode 2020-2024 hoofdteelten in uit minstens drie verschillende vruchtafwisselingsgroepen, waarvan minstens één uit de vlinderbloemigengroep. De premie voor de ecoregeling bedraagt 108 euro/ha.
U vindt de verschillende vruchtafwisselingsgroepen in deze tabellen. Twee mogelijke voorbeelden van vruchtafwisseling vanaf 2020 zijn:

  • voorbeeld 1: aardappelen – wintertarwe- winterveldbonen – maïs – suikerbieten,
  • voorbeeld 2: grasklaver – grasklaver – voederbieten – maïs – wintertarwe.
 Eénjarige eiwitteelten en andere ecoteelten

 
Met de ecoregeling ‘éénjarige ecoteelten’ krijgt u steun voor verschillende zuivere teelten zoals veldbonen, drooggeoogste erwten, quinoa, bladrammenas, hennep, faunamengsel, … maar ook voor mengteelten van granen met een vlinderbloemige. De premie voor de ecoregeling ligt tussen 60-1500 euro/ha.
 

Meerjarige eiwitteelten


De beste inzaaiperiode voor grasklaver, grasluzerne, graskruidenmengsels en meerjarige luzerne is het najaar. Als u in 2024 wil deelnemen aan de agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige eiwitteelten’ is het dan ook sterk aangeraden om deze teelten al in het najaar van 2023 in te zaaien. Doorzaai is niet toegelaten voorafgaand aan de start van een verbintenis. Het subsidiebedrag varieert van 230 euro tot 600 euro/ha.
 

Ecoregeling ‘Verhogen organisch koolstofgehalte’


Voor de ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte op bouwland’ is het belangrijk om in uw teeltplan 2024 rekening te houden met teelten die zorgen voor een hoge koolstofaanvoer. De belangrijkste voorwaarde van de maatregel is om via het teeltplan gemiddeld minstens 1.250 kilogram effectieve organische koolstof per hectare bouwland aan te brengen. In de tabel met aanbreng organische koolstof vindt u per teelt wat de aanvoer aan organische koolstof is. De vergoeding bedraagt 70 euro tot 160 euro/ha. Als u korrelmaïs opneemt in uw teeltplan, moet u daarvan bewijs aanleveren. Gebruik bij voorkeur de LV-AgriLens app.

Daarnaast is ook steun mogelijk voor het aanbrengen van stalmest, compost en houtsnippers en voor bodemanalyses met een goed analyseresultaat met betrekking tot pH en organisch koolstofgehalte. De vergoeding bedraagt 50 euro tot 482 euro/ha.
 

Precisielandbouw bekalken


Om te kunnen deelnemen aan de ecoregeling ‘Precisielandbouw-plaatsspecifieke bekalking’ laat u op het perceel een bodemscan uitvoeren. Dit kan al in het najaar 2023. De taakkaarten die na de scan opgemaakt worden, komen in aanmerking voor de ecoregeling in 2024. De vergoeding bedraagt 100 euro/ha.
 

Andere maatregelen


Naast de opgesomde maatregelen zijn er nog heel wat andere maatregelen mogelijk die u vindt op Steun | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). Zo zijn er maatregelen waarbij landbouwers steun krijgen als ze bepaalde voorwaarden of beperkingen naleven rond het gebruik van bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. Hier is het belangrijk om de voorwaarden na te leven vanaf de start van de verbintenis op 1 januari 2024. Voorbeelden zijn ecologisch beheerd grasland, mechanische onkruidbestrijding, precisielandbouw via automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing, …

Als u aan een maatregel deelneemt, bekijk dan goed de gebruiksperiode, de minimumoppervlakte en eventuele bijkomende subsidievoorwaarden. Deze zijn voor elke maatregel afzonderlijk bepaald.

De meest recente informatie over alle maatregelen vindt u op de website van Landbouw en Visserij in de infofiches onder Steun | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). De aanpassingen voor 2024 zijn beperkt en zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd, eventueel onder voorbehoud van goedkeuring.

 

 


  Nieuwsflash
 
Te veel effluent in opslag door nat weer: wat zijn de opties voor de landbouwer? Lees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
Machtiging aan de lokale overheden voor bacterievuur Lees meer
 
 
Fiscaal carry-back systeem voor de ganse land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
10e maand na elkaar veel regenLees meer
 
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer