Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 sep 2023 17:44 

Aanvraag equivalente maatregel Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten verlengd


De natte weersomstandigheden in het voorjaar hebben ervoor gezorgd dat aardappelen en mais vaak later zijn ingezaaid en zullen worden geoogst. Ondanks de goede groeiomstandigheden in de zomer zal het daardoor in sommige streken moeilijk worden om de vanggewassen na aardappelen en mais tijdig in te zaaien.

Om aan de vanggewasverplichting te kunnen voldoen en het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te realiseren voorziet de wetgeving in 2 mogelijkheden voor aardappelen en mais. De landbouwer kan het doelareaal realiseren via de gewone vanggewasregeling waarbij voor aardappelen en mais het vanggewas uiterlijk 15 oktober moet ingezaaid zijn. Daarnaast is er de equivalente maatregel 'wintergranen en wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten'.

Omwille van de weersomstandigheden biedt de Mestbank landbouwers de mogelijkheid aan om nu nog te kiezen voor de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’.

De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 31 oktober 2023 via de rubriek Aanvragen op het Mestbankloket. De percelen waarop de landbouwer de equivalente maatregel zal toepassen, moeten in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij eveneens uiterlijk 31 oktober 2023 aangeduid zijn. De aanduiding gebeurt in de kolom ‘gespecialiseerde productiemethode’ (code EQW).

De voorwaarden van de equivalente maatregel blijven onverminderd van toepassing.

Meer info

Meer algemene informatie over de equivalente maatregelen staat op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. Daar zijn de voorwaarden verbonden aan de equivalente maatregel ‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ raadpleegbaar. ​
​​
​Belangrijk is:

  • Het wintergraan of wintervlas moet uiterlijk 15 november ingezaaid zijn op de betreffende percelen en worden aangehouden als hoofdteelt in 2024.
  • De percelen waar de equivalente maatregel ‘wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ wordt toegepast, tellen slechts gedeeltelijk mee voor het realiseren van het doelareaal, waarbij er wordt gewerkt met een factor 0,65.

Ook belangrijke informatie omtrent de sancties bij het niet naleven van de voorwaarden zijn op de website raadpleegbaar.

 

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer