Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 14 sep 2023 16:37 

Werktuigendagen: departement focust op bufferstroken, bodempaspoort en vernieuwd VLIF


De Werktuigendagen in Oudenaarde vinden dit jaar plaats op zaterdag 23 en zondag 24 september. Op de stand van het Departement Landbouw en Visserij krijgt u onder meer info over bufferstroken langs waterlopen, de ecoregeling bodempaspoort en het vernieuwde VLIF. U vindt onze stand, nummer 159, in de Maalderijstraat.

 

Bufferstroken langs waterlopen

Bufferstroken spelen een belangrijke rol om verontreiniging van waterlopen te voorkomen: ze beperken de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel. De aanleg van bufferstroken langs waterlopen vormt dan ook een belangrijk element van de conditionaliteit in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wilt u meer info? Bezoek onze stand tijdens de Werktuigendagen.

Bodempaspoort

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ zetten we in op duurzaam bodembeheer. Het bodempaspoort toont u bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier, en dat op perceelsniveau. Met deze gegevens kan u als landbouwer zelf een gericht datagedreven bodembeheer uitvoeren. Dit helpt u op termijn om de bodemkwaliteit te verbeteren en de bodem te beschermen. Heeft u interesse in het bodempaspoort? Vraag meer info op onze stand.  Vernieuwd VLIF

De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk gewijzigd. In het vernieuwde VLIF staat het ondernemerschap van de landbouwer centraal in de bedrijfsvoering en investeringen die hiervoor nodig zijn. Tegelijk zetten we maximaal in op administratieve vereenvoudiging van de voorwaarden.

Vlaamse overheid op één gezamenlijke stand

Zoals de vorige jaren staan we met de Vlaamse overheid op één stand: het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO, samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W). U vindt ons op stand nummer 159 in de Maalderijstraat.

Meer info over de Werktuigendagen 2023 vindt u op de beurswebsite.

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer