Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 mei 2023 13:17 

VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomst aan te vragen


De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) roept landbouwers op om niet te lang te wachten hun interesse in een beheerovereenkomst te laten blijken. Dat kan via het e-loket beheerovereenkomsten (e-loket BO) en moet voor 1 september gebeuren. Op die manier is de landbouwer zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen met het aanvraagformulier invullen en indienen.

E-loket beheerovereenkomsten

Op het e-loket beheerovereenkomsten kunnen landbouwers zowel terecht voor het raadplegen van hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten, als voor de aanvraag van een bedrijfsbezoek, een nieuwe beheerovereenkomst of de wijziging van een bestaande overeenkomst. Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten te valideren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden. ​ Het e-loket beheerovereenkomsten is een ondereel van het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers in één e- loket zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank ​ raadplegen.

Besluit Vlaamse Regering met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten formeel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 12 mei formeel het besluit goed met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers. Op 24 maart werd het besluit principieel goedgekeurd en vervolgens positief geadviseerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Raad van State.

Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die beheerovereenkomsten sluiten kunnen hierdoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de beheerovereenkomsten op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer