Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:34 

Is oeverteelt de landbouw van de toekomst?


Peilgestuurde drainage of stuwen in de grachten zorgen dat water langer op het veld blijft, en zo de bodeminfiltratie bevordert. Maar een nat perceel is niet altijd wenselijk voor de gewasgroei en perceelbewerking. Misschien is het dan interessanter om de vernatting van het perceel te omarmen en te kiezen voor waterminnende gewassen?

Een deel van het perceel inruilen voor oever

Inagro onderzoekt dit jaar of oeververbredingen, gecombineerd met oevergewassen, een mogelijke oplossing is voor landbouwers. Daarvoor ruilen we een deel van het perceel in voor oever en plaatsen we een stuw zodat het debiet in de gracht vertraagt.

Hoewel deze oeverstrook zeer nat wordt, zal er in de zomer niet altijd water aanwezig zijn in de gracht. Daarom planten we oevergewassen zoals lisdodde of riet. Deze kunnen zowel in droge als in natte omstandigheden groeien. 

Watermunt

De verwachting is dat dergelijke oeververbredingen een vrij klein en versnipperd areaal zullen kennen. Een sterke logistieke keten, waarbij grote oplages kunnen geoogst en getransporteerd worden, lijken een uitdaging. Verder is vernatting ook iets waar machinale bewerking duurder wordt. Daarom bekijken we of het teeltsysteem kan ingezet worden voor voedingsgewassen, want deze kennen een hogere afnameprijs. Voorbeelden hiervan zijn watermunt en waterkers. Een ander hoogwaardig eindproduct is een sierteeltgewas. Moeras-vergeet-me-nietjes kunnen daarom ook een optie zijn.

Verschillende voordelen voor de natuur

Het doel van het project is om dit jaar een raming te maken van de mogelijke kosten en opbrengsten. Eerste schattingen neigen echter wel naar een negatieve financiële balans. Dit komt omdat er vandaag nog te weinig waarde wordt gegeven aan ecosysteemdiensten voor een verhoogde biodiversiteit, waterzuivering, waterinfiltratie, en waterbuffering. Om een correcte waarde te bepalen, moet de effectiviteit van deze maatregelen bepaald worden, en dat is ook een aandachtspunt binnen het project.

Is oeverteelt, de landbouw van de toekomst? Vermoedelijk niet, maar het kan een kleine maatregel zijn met verschillende voordelen voor de natuur.
 

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer