Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:34 

Is oeverteelt de landbouw van de toekomst?


Peilgestuurde drainage of stuwen in de grachten zorgen dat water langer op het veld blijft, en zo de bodeminfiltratie bevordert. Maar een nat perceel is niet altijd wenselijk voor de gewasgroei en perceelbewerking. Misschien is het dan interessanter om de vernatting van het perceel te omarmen en te kiezen voor waterminnende gewassen?

Een deel van het perceel inruilen voor oever

Inagro onderzoekt dit jaar of oeververbredingen, gecombineerd met oevergewassen, een mogelijke oplossing is voor landbouwers. Daarvoor ruilen we een deel van het perceel in voor oever en plaatsen we een stuw zodat het debiet in de gracht vertraagt.

Hoewel deze oeverstrook zeer nat wordt, zal er in de zomer niet altijd water aanwezig zijn in de gracht. Daarom planten we oevergewassen zoals lisdodde of riet. Deze kunnen zowel in droge als in natte omstandigheden groeien. 

Watermunt

De verwachting is dat dergelijke oeververbredingen een vrij klein en versnipperd areaal zullen kennen. Een sterke logistieke keten, waarbij grote oplages kunnen geoogst en getransporteerd worden, lijken een uitdaging. Verder is vernatting ook iets waar machinale bewerking duurder wordt. Daarom bekijken we of het teeltsysteem kan ingezet worden voor voedingsgewassen, want deze kennen een hogere afnameprijs. Voorbeelden hiervan zijn watermunt en waterkers. Een ander hoogwaardig eindproduct is een sierteeltgewas. Moeras-vergeet-me-nietjes kunnen daarom ook een optie zijn.

Verschillende voordelen voor de natuur

Het doel van het project is om dit jaar een raming te maken van de mogelijke kosten en opbrengsten. Eerste schattingen neigen echter wel naar een negatieve financiële balans. Dit komt omdat er vandaag nog te weinig waarde wordt gegeven aan ecosysteemdiensten voor een verhoogde biodiversiteit, waterzuivering, waterinfiltratie, en waterbuffering. Om een correcte waarde te bepalen, moet de effectiviteit van deze maatregelen bepaald worden, en dat is ook een aandachtspunt binnen het project.

Is oeverteelt, de landbouw van de toekomst? Vermoedelijk niet, maar het kan een kleine maatregel zijn met verschillende voordelen voor de natuur.
 

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer