Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 apr 2023 10:13 

Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket


Het e-loket Landbouw en Visserij is opengezet voor de indiening van de verzamelaanvraag 2023. Land- en tuinbouwers hebben hiervoor de tijd tot en met zondag 7 mei. De belangrijkste vernieuwing is uiteraard de start van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast moeten landbouwers vanaf dit jaar het gebruik van een perceel aanduiden met nieuwe codes om te bepalen of het perceel gebruikt wordt voor mestrechten, hoofdteelt of het gehele jaar. Alle nieuwigheden zijn naar goede gewoonte ook te vinden in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag).

Alle nieuwigheden zijn naar goede gewoonte ook te vinden in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag). Samen met de verzamelaanvraag en de betalingsrechten is op het e-loket ook informatie over actieve landbouwer beschikbaar. Deze info is te vinden onder ‘Landbouwerkenmerken’.

Verzamelaanvraag, Betalingsrechten en Landbouwerkenmerken op e-loket

De verzamelaanvraag 2023 staat sinds woensdag 8 maart klaar op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) voor land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zondag 7 mei.

Ook ‘Betalingsrechten’ is terug beschikbaar en nieuw in 2023 is de toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ die op het e-loket onder Klantgegevens terug te vinden is. Informatie over actieve landbouwer kan daar geraadpleegd worden.

In de toepassing ‘Betalingsrechten’ zal het vanaf 20 maart mogelijk zijn om overdrachten in te dienen.

Gebruik van percelen

Sinds 2022 kunnen landbouwers enkel voor percelen die in gebruik zijn voor de hoofdteelt, premies aanvragen. Om een duidelijk onderscheid in het gebruik van een perceel te maken, moeten vanaf 2023 de percelen in de verzamelaanvraag aangeduid worden met een nieuwe code voor gebruik voor het hele jaar (P), enkel mestrechten (M), hoofdteelt (maar geen mestrechten) (H) of in sommige gevallen enkel in het najaar of voor de nateelt (N). Overnamedata van percelen zijn daardoor niet meer nodig in te vullen.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe GLB gestart. Dat gaat gepaard met enkele ingrijpende wijzigingen. Landbouwers doen er goed aan de verschillende opnames van webinars van het Departement te bekijken, waarin de verschillende elementen uit het nieuwe GLB tot in detail uitgelegd worden. Deze opnames en bijhorende vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website Presentaties 'infosessies GLB 2023 - 2027' | Vlaams Ruraal Netwerk

Een greep uit de wijzigingen in het nieuwe GLB:

·        Actieve landbouwer voor het GLB wordt bepaald aan de hand van het hebben van een ondernemingsnummer en de criteria standaard verdiencapaciteit (SVC) en voldoende inkomen uit landbouw. Er moeten hiervoor verklaringen gedaan worden in de verzamelaanvraag en er is ook een nieuwe toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ op e-loket waar meer informatie over onder andere SVC terug te vinden is.

·        De vergroening valt weg, maar elementen zoals het aanhouden van een oppervlakte niet productieve elementen (bijvoorbeeld landschapselementen , zat vervat in het vroegere ecologisch aandachtsgebied), worden overgenomen als algemene verplichting voor landbouwers die premies aanvragen.

Het geheel van voornoemde verplichtingen wordt ‘conditionaliteit’ genoemd en bevat naast nieuwe elementen en elementen uit de vergroening, ook elementen uit de randvoorwaarden van het vorige GLB. Over conditionaliteit zijn informatiefiches voorzien op de website van het departement onder ‘Bedrijfsvoering’ – ‘Conditionaliteit en Randvoorwaarden’ www.vlaanderen.be/landbouw/conditionaliteit

·        Naast basisinkomensteun en steun voor jonge landbouwers, krijgen landbouwers nu ook een herverdelende premie.

·        De zoogkoeienpremie is hervormd tot een premie voor duurzame zoogkoeienhouderij. Het rechtensysteem vervalt en er moet vooraf geen deelnameverklaring ingevuld worden, maar er moet wel bijkomend aan een aantal instapvoorwaarden rond behoud van blijvend grasland en duurzaam grasland- en voederbeheer voldaan zijn.

·        Landbouwers hebben nog steeds de mogelijkheid om vrijwillige vijfjarige agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) aan te gaan, maar vanaf dit jaar komen daar ook éénjarige ecoregelingen bij. Noch voor AMKM of ecoregelingen moet in het jaar voorafgaand aan de verbintenis ingeschreven worden.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, tijdens de kantooruren

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘hulp nodig’-knop van het e-loket.

Belangrijk om weten is dat nog niet alle opmerkingen van meet af aan binnen de verzamelaanvraag ontwikkeld zijn. Opmerkingen die na het indienen op een dossier verschijnen, worden zo goed als mogelijk voor 31 mei nog individueel gecommuniceerd.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kunnen landbouwers ook nog altijd bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Heeft u als landbouwer zelf geen computer of internet? Dan neemt u best contact op met de buitendienst om te horen wat de mogelijkheden zijn voor het indienen van de verzamelaanvraag.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zondag 7 mei. Hou er rekening mee dat de infolijn op de buitendienst in het weekend niet bereikbaar is.

 


  Nieuwsflash
 
Betrouwbare en kosten-efficiŽnte monitoring van koolstofopslag door koolstoflandbouw? Lees meer
 
 
Vleesvervanger mag in Frankrijk geen steak, schnitzel of entrecote meer heten Lees meer
 
 
Eurapa vraagt input aan landbouwers over oneerlijke handelspraktijkenLees meer
 
 
MICHELIN Guide Belgium and Luxembourg 2024Lees meer
 
 
Extra mogelijkheid voor de invulling van niet-productief areaal in 2024 Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten ter beschikking op e-loket Lees meer
 
 
7,4 miljoen euro steun voor projecten van innovatie, samenwerking en demonstratie Lees meer
 
 
VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023) VLIF-aanvraagperiodes 2024 Lees meer
 
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
IPM (Vlaanderen): nieuwe regel inzake teeltrotatie vanaf 2025, vooral voor je voedermaÔs Lees meer
 
 
Vegaplan zet in op administratieve vereenvoudiging Lees meer
 
 
Startquotum diergeneeskunde in 2024 Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer