Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:11 

Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket


Het e-loket Landbouw en Visserij is opengezet voor de indiening van de verzamelaanvraag 2023. Land- en tuinbouwers hebben hiervoor de tijd tot en met zondag 7 mei. De belangrijkste vernieuwing is uiteraard de start van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarnaast moeten landbouwers vanaf dit jaar het gebruik van een perceel aanduiden met nieuwe codes om te bepalen of het perceel gebruikt wordt voor mestrechten, hoofdteelt of het gehele jaar. Alle nieuwigheden zijn naar goede gewoonte ook te vinden in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag).

Alle nieuwigheden zijn naar goede gewoonte ook te vinden in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag). Samen met de verzamelaanvraag en de betalingsrechten is op het e-loket ook informatie over actieve landbouwer beschikbaar. Deze info is te vinden onder ‘Landbouwerkenmerken’.

Verzamelaanvraag, Betalingsrechten en Landbouwerkenmerken op e-loket

De verzamelaanvraag 2023 staat sinds woensdag 8 maart klaar op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) voor land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zondag 7 mei.

Ook ‘Betalingsrechten’ is terug beschikbaar en nieuw in 2023 is de toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ die op het e-loket onder Klantgegevens terug te vinden is. Informatie over actieve landbouwer kan daar geraadpleegd worden.

In de toepassing ‘Betalingsrechten’ zal het vanaf 20 maart mogelijk zijn om overdrachten in te dienen.

Gebruik van percelen

Sinds 2022 kunnen landbouwers enkel voor percelen die in gebruik zijn voor de hoofdteelt, premies aanvragen. Om een duidelijk onderscheid in het gebruik van een perceel te maken, moeten vanaf 2023 de percelen in de verzamelaanvraag aangeduid worden met een nieuwe code voor gebruik voor het hele jaar (P), enkel mestrechten (M), hoofdteelt (maar geen mestrechten) (H) of in sommige gevallen enkel in het najaar of voor de nateelt (N). Overnamedata van percelen zijn daardoor niet meer nodig in te vullen.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe GLB gestart. Dat gaat gepaard met enkele ingrijpende wijzigingen. Landbouwers doen er goed aan de verschillende opnames van webinars van het Departement te bekijken, waarin de verschillende elementen uit het nieuwe GLB tot in detail uitgelegd worden. Deze opnames en bijhorende vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website Presentaties 'infosessies GLB 2023 - 2027' | Vlaams Ruraal Netwerk

Een greep uit de wijzigingen in het nieuwe GLB:

·        Actieve landbouwer voor het GLB wordt bepaald aan de hand van het hebben van een ondernemingsnummer en de criteria standaard verdiencapaciteit (SVC) en voldoende inkomen uit landbouw. Er moeten hiervoor verklaringen gedaan worden in de verzamelaanvraag en er is ook een nieuwe toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ op e-loket waar meer informatie over onder andere SVC terug te vinden is.

·        De vergroening valt weg, maar elementen zoals het aanhouden van een oppervlakte niet productieve elementen (bijvoorbeeld landschapselementen , zat vervat in het vroegere ecologisch aandachtsgebied), worden overgenomen als algemene verplichting voor landbouwers die premies aanvragen.

Het geheel van voornoemde verplichtingen wordt ‘conditionaliteit’ genoemd en bevat naast nieuwe elementen en elementen uit de vergroening, ook elementen uit de randvoorwaarden van het vorige GLB. Over conditionaliteit zijn informatiefiches voorzien op de website van het departement onder ‘Bedrijfsvoering’ – ‘Conditionaliteit en Randvoorwaarden’ www.vlaanderen.be/landbouw/conditionaliteit

·        Naast basisinkomensteun en steun voor jonge landbouwers, krijgen landbouwers nu ook een herverdelende premie.

·        De zoogkoeienpremie is hervormd tot een premie voor duurzame zoogkoeienhouderij. Het rechtensysteem vervalt en er moet vooraf geen deelnameverklaring ingevuld worden, maar er moet wel bijkomend aan een aantal instapvoorwaarden rond behoud van blijvend grasland en duurzaam grasland- en voederbeheer voldaan zijn.

·        Landbouwers hebben nog steeds de mogelijkheid om vrijwillige vijfjarige agromilieuklimaatmaatregelen (AMKM) aan te gaan, maar vanaf dit jaar komen daar ook éénjarige ecoregelingen bij. Noch voor AMKM of ecoregelingen moet in het jaar voorafgaand aan de verbintenis ingeschreven worden.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, tijdens de kantooruren

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘hulp nodig’-knop van het e-loket.

Belangrijk om weten is dat nog niet alle opmerkingen van meet af aan binnen de verzamelaanvraag ontwikkeld zijn. Opmerkingen die na het indienen op een dossier verschijnen, worden zo goed als mogelijk voor 31 mei nog individueel gecommuniceerd.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kunnen landbouwers ook nog altijd bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Heeft u als landbouwer zelf geen computer of internet? Dan neemt u best contact op met de buitendienst om te horen wat de mogelijkheden zijn voor het indienen van de verzamelaanvraag.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zondag 7 mei. Hou er rekening mee dat de infolijn op de buitendienst in het weekend niet bereikbaar is.

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer