Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2023 13:18 

Actiegroep Fruittelers en CepiFruit: sensibiliseringscampagne eerlijke prijzen voor onze top appel


Vandaag, 6 februari 2023, organiseren de Actiegroep Fruittelers en Cepifruit een sensibiliseringscampagne ten aanzien van de grootwarenhuizen en de consumenten.
De marges die de supermarkten beuren zijn ruimschoots voldoende om de producenten een eerlijke prijs te geven voor hun product, zonder dat de consument dient bij te betalen.
Een colonne van een 80-tal tractoren is vanochtend vertrokken vanuit Sint-Truiden over Tienen en Boutersem om zo aan te komen bij het kantoor van Comeos, vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten, Av. Edmond Van Nieuwenhuyse 8 te Auderghem.
Ze protesteren tegen de grote marges die de winkelketens realiseren op de kap van de fruittelers.

DE PRODUCTIEKOSTPRIJZEN ZIJN GEËXPLOSEERD

1. Personeel:

  • Personeelskosten verhogen regelmatig, zonder een compensatie in de prijs van het product
  • Recrutering is problematisch voor de seizoensarbeiders (pluk, snoeien, ...) en onmogelijk voor het blijvend personeel

2. Energie:

  • Hoge electriciteitskosten voor bewaring
  • Hoge gas- en brandstofkosten

3. Meststoffen:

  • Prijzen +300 %.
  • Tekort aan voorraden

4. Verpakking:

Plastieken kisten, palloxen en het materiaal voor bewaring +30 %.

5. Transport/ logistiek:

Sterk gestegen

6. Verbruik door consumenten:

Gemiddeld verbruik appelen per inwoner: 12,3 kg in 2003 naar 7,33 kg in 2020, een daling van 40% in 17 jaar

7. Import:

Hoewel onze eigenste appel één van de meest gecontroleerde producten (voedselveiligheid, sanitair, ecologisch, ...) is over de hele wereld, worden nog massaal 'buitenlandse' appelen ingevoerd. Een schande!

De telers werken dit jaar aan een VERLIES VAN 8.000 à 9.000 €/ha

Een onhoudbare situatie, waardoor onze trotse appelteelt dreigt compleet te verdwijnen

"Wij willen een eerlijke prijs voor een eerlijk product", zegt Xavier Laduron, woordvoerder van de actie. "De marges zijn niet eerlijk verdeeld. Iedereen moet zijn boterham verdienen, maar het doel is om de marges beter te spreiden. Wij krijgen nu 40 cent voor 1 kg appelen. De supermarkten verkopen diezelfde kg aan 2 euro per kg.

Aan de grootwarenhuizen vragen we:

  • Geef de producenten een EERLIJKE PRIJS
  • Stop met import vanuit het buitenland, koop BELGISCHE APPELEN
  • Zet duidelijk de juiste afkomst van de appel op het etiket, en dit dient gecontroleerd op winkel-niveau, zodat de consument duidelijk en correct ingelicht is wat hij koopt
  • Stop onmiddellijk appelen te kopen waarvoor je nu minder betaalt dan in 2018

Aan de consumenten vragen we meer BEWUSTWORDING door meer aandacht te besteden aan wat ze precies kopen. De toekomst van de onze appelsector hangt hiervan af.

Koop appelen VAN BELGISCHE BODEM

Raf Goffin runt een gemengd fruitbedrijf - appels, peren en kersen - in Borgloon. Goffin staat mee aan het hoofd van de actie, georganiseerd door de Actiegroep Fruittelers. “Eén tiende krijgen van de supermarktprijs is geen normale verhouding. Toch is dat al jaren zo. Alleen is het nu niet meer houdbaar aangezien al onze andere kosten stijgen. Terwijl de supermarkten intussen hoge winstmarges nemen.”
“Aan die prijs kunnen wij niet produceren”, stelt Goffin. “De supermarkten gaan wel omhoog met hun prijzen, maar wij krijgen geen cent meer. Als het zo verder gaat, zullen velen van ons het hoofd niet boven water kunnen houden. De consument mag dat gerust weten. Nee, moét dat weten.

Het stoort ons ook enorm dat de Pink Lady-appel massaal wordt ingevoerd. Er wordt ook veel reclame voor gemaakt terwijl de mensen niet eens weten dat dat een buitenlandse appel is. Intussen komen onze Jonagoldappels en variëteiten niet in beeld terwijl ze zeker zo lekker zijn. Bovendien zijn wij een van de strengst gecontroleerde landen in heel Europa, maar worden we niet beloond voor onze kwaliteit. Het is genoeg. Er is geen toekomst meer in de fruitteelt. De vergrijzing slaat hard toe. De gemiddelde leeftijd van de fruitteler is 58 jaar en er is nauwelijks opvolging. Schrijf maar op: dit is een noodkreet.”

Uit onderzoek blijkt dat het verschil tussen wat consumenten voor haar fruit betalen en wat de fruittelers krijgen, volgens hen, ook 'veel te groot is'. "Willen we onze lokale fruitproductie behouden, dan verdienen onze fruittelers géén aalmoes, maar wel een éérlijke prijs. Het is hoogdringend dat ze een hogere prijs krijgen, zodat ook zij hun boterham kunnen blijven verdienen. Ook zij werken elke dag keihard voor de lekker, gezonde en duurzaam fruit, dat ze lokaal telen". 

Minister Demir steunt de actie van de fruittelers: "Zowel Comeos als de federale regering moet meer initiatieven kunnen nemen om de fruitboeren een eerlijke prijs te gunnen, zonder dat dat in de winkels tot duurdere prijzen moet leiden. “Vooral vanuit de retailerswereld wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de druk die ze de fruitboeren, en bij uitbreiding alle landbouwers, opleggen. Het zou goed zijn om in de agrovoedingsketen een soort orgaan/regulator operationeel te maken dat effectief en actief waakt over een rechtvaardigere verdeling tussen alle actoren in de keten en desnoods ook wetgevend of financieel ingrijpt op het juiste moment”.

De federale bevoegdheid terzake neemt haar verantwoordelijkheid. Samen met een technische werkgroep wordt hier met minister Clarinval aan gewerkt. Daar zijn de telers heel tevreden over. Deze actie was een eerste voorzet!

BELUISTER VRT

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer