Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jan 2023 10:19 

Nieuw ras triticale op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras triticale opgenomen: Paddle. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W ( (Département Productions Agricoles - CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Resultaten van de rassenproeven 2021 en 2022

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandstreek (1), zandleemstreek (2), leemstreek (1), Ardennen (1) en Jurastreek (1).

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden Borodine, Elicsir, Joraki, Bilboquet en Brehat. In tabel 1 worden de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. In tabel 2 worden de waarnemingen weergegeven en in tabel 3 de technologische kenmerken. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Opbrengsten

2021

2022

Gewogen gemiddelde

5

centra*

5

centra**

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Borodine

7550

102

10518

90

9034

95

Elicsir

7532

101

11581

99

9556

100

Jokari

6267

84

11179

95

8723

91

Bilboquet

7841

105

12771

109

10306

108

Brehat

7516

101

12690

108

10103

106

Gem. van de standaardrassen

7341

99

11748

100

9545

100

Paddle

7893

106

12412

106

10153

106

* een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

** een proef in de Ardennen werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

                 


Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Vorst

Legering

Witziekte

Gele roest

Bruine roest

Blad-vlekken-ziekte

Oog-vlekken-ziekte

Plant lengte

Vroegheid aar-vorming*

 
 
 

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

[cm]

<> dagen

 

Borodine

6,1

6,9

8,3

9,0

4,2

6,6

7,3

126

2

 

Elicsir

7,6

8,9

5,6

5,8

7,8

6,6

7,1

124

0

 

Jokari

7,6

7,0

5,1

9,0

6,5

6,0

8,5

122

-6

 

Bilboquet

7,1

6,4

7,5

8,3

7,4

6,7

6,5

136

0

 

Brehat

7,2

4,8

7,3

7,6

7,3

6,4

6,5

131

-4

 

Gem. van de standaardrassen

7,1

6,8

6,8

7,9

6,6

6,5

/

128

-2

 

Paddle

7,8

5,1

8,0

7,5

8,3

7,3

6,0

132

-2

 

 Tabel 3: samenvatting van de technologische kenmerken van de proeven 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Eiwitgehalte

g

Kg

%

Borodine

51

67

11,9

Elicsir

50

71

12,1

Jokari

42

68

12,2

Bilboquet

50

68

11,8

Brehat

55

68

11,6

Gem. van de standaardrassen

49

68

11,9

Paddle

47

71

12,1


Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras in 2022

Paddle
Dossiernummer: RW 760025
Aanvrager: Lemaire Deffontaines SA
Kweker: Lemaire Deffontaines SA
Aanvraaggemachtigde: -

 


  Nieuwsflash
 
Nederlandse boeren plannen “grootste demonstratie aller tijden” Lees meer
 
 
Stikstofdossier: overheveling naar parlement? Lees meer
 
 
(Niet-)werking tandem Brede weersverzekering - Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
Droogte 2022 binnenkort officieel erkend als rampLees meer
 
 
Europese plantengezondheidsregels voor het plantaardige teeltmateriaalLees meer
 
 
EU verstrengt maximumgehalte residu neonics in levensmiddelen Lees meer
 
 
Blijvend grasland - EvolutieLees meer
 
 
Bemest op maat en voorkom meststoffenverlies naar het grond- en oppervlaktewater Lees meer
 
 
Actiegroep Fruittelers en CepiFruit: sensibiliseringscampagne eerlijke prijzen voor onze top appelLees meer
 
 
Graanvergaderingen voorjaar 2023 Lees meer
 
 
Ecoregeling verhogen koolstofgehalte op bouwland via stalmestLees meer
 
 
Tot de bodem: De toekomst van landbouw in VlaanderenLees meer
 
 
Frequenties inspecties in vlees- en vissectorLees meer
 
 
Evolutie van publiek grondbezit voor het eerst in kaart Lees meer
 
 
Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 Lees meer
 
 
Agenda Inagro februari/maart 2023Lees meer
 
 
Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten Lees meer
 
 
Veggieburgers zijn ultrabewerktLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer