Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2022 11:02 

EP stemt resolutie over bescherming veehouderij en grote carnivoren


Een meerderheid van het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een resolutie die de veehouderij en grote carnivoren meer moet beschermen. De parlementsleden dringen er bij de Commissie op aan om de strikte bescherming van wolven onder de Habitatrichtlijn in te perken. Hiermee wordt de jacht niet geopend, benadrukken ze, maar willen ze het wolvenbestand “voldoende herstellen”. De resolutie werd aangenomen met 306 stemmen voor, 225 tegen en 25 onthoudingen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Resolutie (166.3 Kb)

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Waar de wolf ooit nog met uitsterven bedreigd werd, zijn ze vandaag met 12.000. Die stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers. De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus. Daarom vragen wij aan de Europese Commissie om die beschermingsstatus opnieuw te bekijken. Let wel, de wolf blijft ook na een eventuele herziening nog steeds beschermd, maar niet meer op het hoogste niveau zoals dat nu is. Dit geeft lidstaten meer ruimte om hun beleid uit te zetten in functie van de groeiende populaties. Daarom roepen we in onze resolutie op om maatregelen in te voeren die de samenleving tussen wolf en mens en dier bevordert.”
 
“Naast grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties, vragen we meer financiële middelen om enerzijds de verliezen van landbouwers te compenseren na een wolvenaanval en anderzijds de preventieve maatregelen die landbouwers moeten nemen mee te ondersteunen. Daarnaast roepen we de Europese Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt. We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee”, besluit Vautmans.

Het Parlement wil werk maken van grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties. “Verder roepen we de Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt”, aldus Vautmans. “We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee.”

Ook Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees zetelt, vindt de resolutie een goede zaak. Hij wijst erop dat de wetgeving destijds nodig was om de dieren te beschermen, maar dat die ondertussen haar nut bewezen heeft. “De situatie is ondertussen danig veranderd dat er zelfs maatregelen nodig zijn. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen met als gevolg dode of gewonde landbouwdieren. Vooral hun aanwezigheid in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft een negatieve impact op landbouw”, zegt hij.

 

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer