Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2022 11:02 

EP stemt resolutie over bescherming veehouderij en grote carnivoren


Een meerderheid van het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een resolutie die de veehouderij en grote carnivoren meer moet beschermen. De parlementsleden dringen er bij de Commissie op aan om de strikte bescherming van wolven onder de Habitatrichtlijn in te perken. Hiermee wordt de jacht niet geopend, benadrukken ze, maar willen ze het wolvenbestand “voldoende herstellen”. De resolutie werd aangenomen met 306 stemmen voor, 225 tegen en 25 onthoudingen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Resolutie (166.3 Kb)

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Waar de wolf ooit nog met uitsterven bedreigd werd, zijn ze vandaag met 12.000. Die stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers. De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus. Daarom vragen wij aan de Europese Commissie om die beschermingsstatus opnieuw te bekijken. Let wel, de wolf blijft ook na een eventuele herziening nog steeds beschermd, maar niet meer op het hoogste niveau zoals dat nu is. Dit geeft lidstaten meer ruimte om hun beleid uit te zetten in functie van de groeiende populaties. Daarom roepen we in onze resolutie op om maatregelen in te voeren die de samenleving tussen wolf en mens en dier bevordert.”
 
“Naast grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties, vragen we meer financiële middelen om enerzijds de verliezen van landbouwers te compenseren na een wolvenaanval en anderzijds de preventieve maatregelen die landbouwers moeten nemen mee te ondersteunen. Daarnaast roepen we de Europese Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt. We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee”, besluit Vautmans.

Het Parlement wil werk maken van grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties. “Verder roepen we de Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt”, aldus Vautmans. “We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee.”

Ook Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees zetelt, vindt de resolutie een goede zaak. Hij wijst erop dat de wetgeving destijds nodig was om de dieren te beschermen, maar dat die ondertussen haar nut bewezen heeft. “De situatie is ondertussen danig veranderd dat er zelfs maatregelen nodig zijn. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen met als gevolg dode of gewonde landbouwdieren. Vooral hun aanwezigheid in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft een negatieve impact op landbouw”, zegt hij.

 

 


  Nieuwsflash
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Brazilië wil 60% meer landbouwgrond zonder bomen te kappen Lees meer
 
 
Onuitvoerbaar arrest in zaak Gent - HutsLees meer
 
 
Minder methaanuitstoot bij runderen via aangepast voeder Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten en Koninklijke FruitMasters onderzoeken toekomstige samenwerking Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Activering van het Vlaams Rampenfonds na de wateroverlast in de WesthoekLees meer
 
 
Mogelijke verspreiding van de tropilaelapsmijt Lees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
De toekomst van de biologische sector in EuropaLees meer
 
 
Wijzigingen ecoregeling ‘voedermanagement bij rundvee’ in 2024 Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Evaluatie van de aardappelvoorraden in België op 15/11/2023 Lees meer
 
 
Everzwijnenpopulatie in Limburg - Beheermaatregelen en wildschadevergoedingen Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer