Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 12:12 

Lozing gevaarlijke stoffen: werk problemen weg in verbeterd regelgevend kader


De SALV ondersteunt samen met de Minaraad en de SERV de doelstellingen van de nieuwe aanpak om de lozing van gevaarlijke stoffen (zoals PFAS) maximaal te voorkomen en nog meer dan voorheen onder de aandacht te brengen. Tegelijk wijzen ze op de nood aan een bredere systeemaanpak. Beleid rond gevaarlijke stoffen beperkt zich immers niet tot afvalwater (end of pipe) maar omvat ook materialen-, product- en innovatiebeleid. De samenhang hiermee is nu onvoldoende duidelijk.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (293.1 Kb)

Daarnaast is er een oplossing nodig voor een aantal problemen bij de implementatie van de nieuwe aanpak:

  • Maak de risico-afweging explicieter. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren in die gevallen waar wetenschappelijke zekerheid nog ontbreekt.
  • Maak op basis van best practices een Code van Goede Praktijk op die mogelijke onduidelijkheden zoveel mogelijk voorkomen.
  • Verduidelijk de risico-inschatting bij meetonzekerheden, de screening in geval van vervuild bemalingswater en de implicaties van een overschrijding van de overgangstermijn van 12 maanden.

Ten slotte is het aangewezen de impact van de voorgestelde aanpak na drie jaar grondig te evalueren.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer