Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 08:31 

Vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten landbouwers


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Om landbouwers te beschermen tegen de gevolgen van een opgezegde pachtovereenkomst, kan de vrederechter de opzegging weigeren als de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de toekomstige exploitant boven een bepaalde maximumoppervlakte komt te liggen. Dit is de maximale rentabiliteitsoppervlakte.

Volgens de pachtwet is het de Vlaamse Regering die de nieuwe maximale rentabiliteitsoppervlakte om de vijf jaar vaststelt.

De Vlaamse Regering keurt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, zoals vermeld in de pachtwetgeving.

 


  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducontrole op jouw perceel Lees meer
 
 
Een expertisecentrum voor klimaatwetenschap in BelgiŽ Lees meer
 
 
Naadloze ensemblevoorspellingen voor slimme waterputten Lees meer
 
 
Hou voor teeltplan 2024 rekening met het niet-productief areaal (NPE) Lees meer
 
 
Omwonenden Ventilus krijgen ruimere compensatie Lees meer
 
 
Uitstoot stikstof zeeschepen zeer hoogLees meer
 
 
Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstofLees meer
 
 
Verkoop Belgische mengvoeractiviteiten ForFarmers aan Arvesta goedgekeurdLees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintertarwe najaar Lees meer
 
 
Onkruidbestrijding wintergerst najaar Lees meer
 
 
Aandacht bij het gebruik van prosulfocarb Lees meer
 
 
Graanavond 2023 rassenbesprekingLees meer
 
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer