Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 okt 2022 09:59 

Het labo van VMM in Gent blijft bestaan


Er is goed nieuws voor het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij in Gent. Dat kan nu toch open blijven. De taken van het Gentse labo zouden overgenomen worden door de VITO, een Vlaams onderzoekscentrum dat gelijkaardige analyses uitvoert. Maar de Vlaamse regering kiest er nu toch voor om een eigen labo te behouden. Het labo in Gent doet verschillende milieu-analyses, ook naar bijvoorbeeld de schadelijke PFAS.

Tijdens de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement kondigde minister van Omgeving Zuhal Demir aan dat het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij niet zou worden opgedoekt, en dat werd door andere parlementsleden positief onthaald. Het voortbestaan van het labo was maandenlang onzeker. De VITO, of Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, voert gelijkaardige analyses uit als het overheidslabo in Gent, en zij zouden de werking eventueel overnemen. Dat gaat nu niet door. De regering vindt het belangrijk om een eigen labo te blijven behouden.

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: "Begin dit jaar is er een efficiëntie-oefening gemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij waarin er allerlei denkoefeningen werden gemaakt om te bekijken of er efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden binnen een aantal diensten. Zo bijvoorbeeld ook het labo waar het over gaat. Is het zinvoller dat er een fusie gebeurt met VITO? Er waren verschillende pistes en aan de hand van die pistes heb ik beslist om het labo van de Vlaamse Milieumaatschappij te behouden omdat ik het belangrijk en cruciaal vind dat de overheid zelf een labo heeft met deskundige mensen die allerlei onderzoeken doen".

Het labo in Gent voert milieu-analyses uit voor de Vlaamse overheid. Zo peilt het labo naar fijn stof in de lucht en onderzoekt het de kwaliteit van het water. Op die manier kan het labo schadelijke stoffen in het water en in de lucht vaststellen, zoals bijvoorbeeld PFAS. Het labo vraagt nu ook extra middelen en personeel. En volgens de minister zullen die er komen.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer