Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 okt 2022 09:25 

West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken


Voor vier plaatsen in West-Vlaanderen wil de provincie een erkenning aanvragen als waterlandschap. “We willen problemen met te veel of te weinig water in bepaalde gebieden in onderlinge samenhang oplossen”, klinkt het. Het gaat om projecten in Kortrijk, Beverhoutsveld, de IJzer-Handzamevallei en de Romboutswervepolder.

Periodes van intense regenval, gevolgd door periodes van extreme droogte: de klimaatverandering laat zich overal voelen, ook in West-Vlaanderen. Om de regio te wapenen tegen de gevolgen ervan en het landschap klimaatrobuust te maken, wil de provincie vier gebieden laten erkennen als waterlandschap. “Het doel van het programma Water-Land-Schap van Vlaanderen is om problemen met water, zowel te veel als te weinig, in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers, bewoners en landschapsbeheerders”, klinkt het. “Zo werken we aan sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water.”

De provincie selecteerde vier gebieden. In het zuiden van Kortrijk gaat het om een betere bodemkwaliteit als basis voor veerkrachtige landbouw. Om de biodiversiteit te verbeteren, wil men waterlopen als groenblauwe corridors inrichten. In Beverhoutsveld (in Beernem en Oostkamp) ligt de focus op onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering. In de Westhoek moeten het Blankaartbekken en Handzamevallei de klimaatsponzen van de ruime regio worden. In de Romboutswervepolder, een van de oudste polders van Vlaanderen, staat het zoeken naar een duurzame verbinding tussen landbouw en natuur centraal, met het watersysteem als rode draad.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dé internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer