Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 05 aug 2022 22:03 

Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023


Belgische fruittelers zullen dit jaar minder appelen produceren dan in 2021, maar wel iets meer peren. Op Europees niveau worden een stijging van 20 procent meer peren en een normale appeloogst verwacht. Dat blijkt uit gegevens die het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de World Apple and Pear Association (WAPA) bekendmaakten.

De appeloogst in België wordt dit jaar geraamd op 219 miljoen kilogram appelen. Dat is 12,2 procent minder dan vorig jaar, toen er sprake was van een hoge oogst. VBT wijst op de daling van het areaal appelen met 127 hectare als een verklaring voor die cijfers. Daarmee ligt het totaal areaal appelen op 5.348 hectare. Wat de peren betreft, wordt verwacht dat de Belgische fruittelers dit jaar 367 miljoen kilogram peren produceren. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. Daar is sprake van een toename van 115 hectare van het areaal peren, tot 10.565 hectare in totaal. "België is daarmee de derde grootste perenproducent van Europa en staat aan de top van de perenhandel in de EU", klinkt het bij VBT.

Op Europees niveau verwachten fruittelers een normale appeloogst (12,1 miljoen ton) en een hoger aanbod van peren (2 miljoen ton) in vergelijking met vorig jaar. Toen was sprake van een lage oogst peren, met een productie van zowat 1,7 miljoen ton. "Vorig jaar was zeer uitzonderlijk. De Italiaanse oogst was compleet mislukt", verklaart LV, algemeen secretaris bij VBT. Ondanks de toename zal de perenoogst in Europa in vergelijking met het afgelopen decennium toch eerder "aan de lage kant" zijn.

2023 wordt ten slotte een uitdagend jaar voor de fruittelers, benadrukt VBT. Zo vormen de droogte en hitte al enkele jaren een uitdaging voor de fruitsector. Bovendien moeten de fruitbedrijven moderniseren en op zoek gaan naar nieuwe afzetopportuniteiten, klinkt het. Ze hebben te kampen met een "verstoorde internationale handel" en worden getroffen door de stijgende kosten van grondstoffen, aldus VBT.

Elk jaar wordt een enquête uitgevoerd bij 210 fruitteeltbedrijven om zo een raming op te stellen voor de Belgische oogst. Die gegevens worden vervolgens verwerkt in de Europese oogstramingen, die donderdag worden voorgesteld op Prognosfruit. Dat is een internationaal congres dat dit jaar in het Servische Belgrado plaatsvindt.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dÚ internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer