Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 jun 2022 09:00 

Nieuw ras Engels raaigras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras Engels raaigras opgenomen: MERSEVAL. Het ILVO voerde hiervoor vanaf 2018 de officiële proeven uit in opdracht van het Vlaams Comité voor het beheer van de rassenlijsten voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 4 jaar onderzoek: MERSEVAL

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en Kempen. Twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder 3 jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

Merseval wordt in tabel 1 vergeleken met de standaarden Cancan en Melways. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het late diploïd ras van Engels raaigras Merseval tot de rassenlijst toegelaten in 2022

Kenmerken

Cancan

Melways

Merseval

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1 (*)

98,5

101,5

102,9

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2 (*)

96

104

100,1

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3 (*)

97,5

102,5

106,8

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1 (*)

99,7

100,3

101,3

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2 (*)

98,1

101,9

99

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3 (*)

99,8

100,2

106,6

Vroegheid eerste snede

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

19,4

20

18,6

Roestresistentie (1-9)

4,8

5,3

6,3

Persistentie begrazing (%)

80,5

85,6

86,7

Begin datum aarvorming

20/mei

20/mei

22/mei

Gemiddelde datum aarvorming

1/jun

29/mei

31/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Cancan en Melways is gelijkgesteld aan 100.

 

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras in 2022

Merseval
Dossiernummer*: VG/A/018/00210 (VG/A/LOLPE/00210)
Aanvrager: DLF Seeds A/S
Kweker: ILVO-PLANT
Aanvraaggemachtigde: -
Laat, diploïd

*vanwege een nieuwe IT-toepassing voor het beheer van rasdossiers, werd gekozen om voor de dossiernummers en in het bijzonder de verwijzing naar de soort, de EPPO-code te gebruiken. De volgnummers voor de dossiers blijven vanwege de traceerbaarheid ongewijzigd.

 


  Nieuwsflash
 
Interpom 2022: aardappelvoorraad op 10/11/2022 - evaluatieLees meer
 
 
Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)Lees meer
 
 
Steden en gemeenten die willen bijbouwen moeten dat compenseren met extra natuur of landbouwLees meer
 
 
Bebossing agrarische gronden - Advies Lees meer
 
 
Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlaktenLees meer
 
 
Drinkwaterkwaliteit voor vleesvee: onderschat of overroepen?Lees meer
 
 
Agristo zet contractprijs Fontane op 17 euro af land Lees meer
 
 
INTERPOM 2022: dť internationale ontmoetingsplaats voor alle aardappelprofessionalsLees meer
 
 
Alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie Lees meer
 
 
Kaartspel brengst de uitdagingen van de landbouwsector in kaartLees meer
 
 
Pesticidegebruik in het Vlaamse strategisch plan voor het GLBLees meer
 
 
Open VLD eist leefbaarheid voor de landbouw bij opmaak MAPLees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer
 
 
Nieuw ondersteuningskader klaar voor telers van groenten en fruit en producentenorganisatiesLees meer