Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 mei 2022 10:44 

NAPAN2023-2027: verdere verduurzaming van gewasbescherming


Om gewasbescherming verder te verduurzamen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen, moet de overheid in het kader van het NAPAN 2023-2027 gestalte geven aan een meer integraal beleid ten aanzien van gewasbescherming. Het toekomstige actieplan ter reductie van pesticiden moet daarvoor een ketenbreed perspectief hanteren, milieuverantwoorde consumptie stimuleren en de implicaties op het vlak van duurzame bescherming van plantengezondheid en voedselbevoorrading adequaat meenemen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (718.7 Kb)

Zowel de ecologische als de socio-economische onderbouwing acht de SALV ontoereikend. De directe en indirecte socio-economische effecten zijn onvoldoende in kaart gebracht.

De verschillende overheden moeten vanuit de eigen bevoegdheden het gelijke speelveld maximaal bewaken, met aandacht voor de productiewijze en de onderliggende ecologische en sociale effecten en de kosten die dat met zich meebrengen. De raad vestigt hierbij onder meer de aandacht op de import van buiten de Europese Unie.

De SALV vraagt om in te zetten op een veelsporige aanpak om de plantengezondheid te waarborgen. De Vlaamse landbouw is gebaat bij de beschikbaarheid van een veelzijdige (maar veilige) instrumentenkoffer.

Het ontwerpprogramma van het NAPAN voor 2023-2027 is opgebouwd rond 11 thema’s. Naast algemene aanbevelingen doet de SALV ook specifieke aanbevelingen per thema, waaronder de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, sensibilisering, monitoring, en de geïntegreerde gewasbescherming.

Met het advies wil de SALV proactief bij te dragen aan de beleidsontwikkeling, hoewel die op de verschillende beleidsniveaus niet gelijktijdig verloopt. De adviesraad vraagt om betrokken te worden wanneer het Vlaams plangedeelte in ontwerp door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld, vertrekkend van voorliggend advies en desgevallend aangevuld met voortschrijdende inzichten.

Natuurpunt/BBL nam niet aan de discussie deel en onthoudt zich dan ook bij dit advies.
 

 


  Nieuwsflash
 
Update droogte 2022 Lees meer
 
 
India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen Lees meer
 
 
Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister Lees meer
 
 
Droogte 2022: oppompverbod voor verschillende West-Vlaamse waterlopenLees meer
 
 
Droogte 2022: klimaatverandering voelenLees meer
 
 
Droogte 2022: we zullen er moeten aan wennenLees meer
 
 
Oorlog Oekra´ne: Frankrijk ontvangst 400 mio euro van Europa voor steun van de boerenLees meer
 
 
Landbouwers en uitbaters kijken hun volmachten voor het Mestbankloket best nog deze maand na Lees meer
 
 
Droogte 2022: Oost-Vlaanderen verbiedt oppompen van water Lees meer
 
 
Droogte 2022: agro-meteo berichten (30/4)Lees meer
 
 
Franse boeren zaaien meer zonnebloemen en minder ma´s Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn - Impact stralingseffecten op industrie en landbouw Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer