Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 08:37 

Nieuw aardappelras Floribel op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw aardappelras opgenomen: FLORIBEL. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven, uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production agricoles - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: FLORIBEL

De behandelde proeven, tenzij anders vermeld, werden aangelegd in 6 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Kempen (1), Polders (1), Zand-leemstreek (2 waarvan 1 onbehandelde), Leemstreek (3 waarvan 1 onbehandelde) en Condroz (1).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten gedurende de twee proefjaren (2020 en 2021) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven. Tabel 3 bevat de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2020 en 2021). Tot slot volgt extra informatie over het nieuwe toegelaten ras.

Wanneer de schaal van 1 tot 9 gebruikt wordt, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. Wanneer de schaal van 1 tot 5, 0 tot 3, of 0 tot 5 gebruikt wordt, geeft het laagste cijfer de meest gunstige quotering. De opkomst wordt berekend op de dag waarop minstens 50 % van de planten opgekomen zijn. De weerstand van het loof wordt geschat op een schaal van 0 (volledige vernietiging van het loof) tot 10 (geen symptomen).

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2020 en 2021 van het nieuwe toegelaten ras in vergelijking met de standaardrassen

Rassen

Opbrengsten

2020*

2021*

Gewogen gemiddelde

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Alegria

21704

65

47029

92

34366

81

Challenger

47810

143

53532

105

50671

120

Melody

28118

84

52100

102

40109

95

Artemis

35706

107

51643

101

43674

104

Gemiddelde  van de standaarden

33335

100

51076

100

42205

100

Floribel

33546

101

55071

108

44309

105

*Resultaten afkomstig van 4 centra

 Tabel 2: Samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020 en 2021

Rassen

Opkomst-snelheid

Jeugdgroei

Sluit-snelheid van de rijen

Bloei

Weerstand van het loof tegen Phytho-phthora infestans

Weerstand van de knol tegen Phytho-phthora infestans

Weerstand van de knol tegen diepe schurft

Dagen1

(1-9)

Dagen2

Dagen3

(0-10)

(%)

(%)

Alegria

33

6,9

64,7

64,8

6,14

0 %

0 %

Challenger

34

6

67,8

65,9

6,81

0 %

0 %

Melody

36

5,5

69,4

72,4

6,54

0 %

0 %

Artemis

33

6,9

69,1

70,6

5,93

0 %

0 %

Gemiddelde van de standaarden

34

6,3

67,8

68,4

6,4

0 %

0 %

Floribel

30

7,6

66,6

63,4

7,23

0 %

0 %

1Aantal dagen tussen poten en opkomst
2Aantal dagen tussen poten en sluiting van de rijen
3Aantal dagen tussen poten en bloei

 

                 

Tabel 3: Technologische kenmerken

Rassen

Onderwater-gewicht

Wasbaarheid

Uiteenvallen na koken

Zwart-verkleuring na koken

Friet-geschiktheid

(g/ 5 kg)

(1-5)

(0-3)

(0-5)

(0-6)

Alegria

388

3,1

1,8

1,7

2,8

Challenger

415

3

2,3

1,3

1,6

Melody

374

3,8

1,9

1,1

3,7

Artemis

355

3,5

2,2

1,2

2,3

Gemiddelde van de standaarden

383

3,3

2,1

1,3

2,6

Floribel

373

3,5

1,3

1

2,4

 

KORTE BESCHRIJVING VAN HET NIEUW OPGENOMEN RAS IN 2022:

Floribel

Dossiernummer: RW 810043

Kweker: CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts

Aanvrager: CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts

Aanvraaggemachtigde: -

Vastkokend, middelvroeg


 

 


  Nieuwsflash
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Stikstofdossier: rode bedrijven moeten hun vergunning kunnen uitdoenLees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
Weekendhuisjes in natuur- en landbouwgebied Lees meer
 
 
Erkenning van stikstofreducerende technieken PAS-lijstLees meer
 
 
3M-Zwijndrecht - Financiële compensaties voor landbouwersLees meer
 
 
Chinese megavarkensboerderijen - Handelsmogelijkheden voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over het stikstofakkoordLees meer
 
 
Landbouwbedrijven West-Vlaanderen - Starters en stopzettingen Lees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Goedkeuring GLBLees meer
 
 
Landbouwbedrijven Limburg - Starters en stopzettingenLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
Strijd tegen fraude via de procedure gecombineerde vergunningenLees meer
 
 
Globale analyse impacts bovenregionale wateroverlast Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer