Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 05 jan 2022 09:39 

15 miljoen om wateroverlast en extreme droogte aan te pakken


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft samen met de Vlaamse Landmaatschappij 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten geselecteerd die de extreme droogte en wateroverlast in Vlaanderen een halt moeten toeroepen. De minister maakte hiervoor in totaal 15 miljoen vrij.

Uit 45 voorstellen werden 16 gebiedsgerichte projecten geselecteerd. Het gaat onder meer om het Blankaartbekken en de Handzamevallei in West-Vlaanderen, waar men de valleien wil omvormen tot klimaatsponzen van de toekomst. In Oost-Vlaanderen wil de provincie de Molenbeek, Gondebeek en Driesbeek omvormen tot klimaatrobuuste valleien.

In Vlaams-Brabant werkt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland in de Velpevallei het project Wet Nature DeVELPment uit. In Antwerpen komt er een project ‘Bodemwater’ in de vallei van de Kleine Nete. En in Limburg komen er projecten om de Voerstreek, de Dommelvallei en het gebied Munsterbeek klimaatrobuust in te richten.

Al deze gebiedsgerichte projecten krijgen tot 2026 de tijd om hun plannen te realiseren, in samenwerking met partners. "Door steeds meer kennis op te doen, kunnen we een concreter antwoord bieden op de gevolgen van de klimaatverandering, die ook steeds extremer worden. Dat zullen sowieso integrale antwoorden en oplossingen zijn. Iedereen moet zijn of haar duit in het zakje doen. Vandaar dat zowel overheden, waterloopbeheerders, natuurverenigingen als landbouwers in deze projecten nauw gaan samenwerken. Droogte en wateroverlast zijn immers problemen die ons allen aangaan", zegt minister Demir.

Daarnaast selecteerde ze ook 8 innovatieve, kortlopende projecten. Die starten dit voorjaar, waarbij de nadruk ligt op het testen van nieuwe technieken of innovaties. "Daaruit leren we welke maatregelen in Vlaanderen zinvol zijn als antwoord op klimaatverandering. Experts volgen de resultaten van die innovatieve trajecten nauwgezet op en stimuleren de deelnemers om hun aanpak op te schalen naar een Vlaams niveau, van elkaar te leren en effecten te meten", klinkt het.

Het betreft onder meer een project in Roeselare om nieuwe waterteelten uit te proberen. In Bocholt-Peer gaat men onderzoeken hoe wetlands kunnen geïntegreerd worden in landbouwactiviteiten. In Damme en de Kempen werkt de Universiteit Antwerpen aan een nieuw meetsysteem om grondwatersystemen beter in kaart te brengen, zodat een gedetailleerde sturing mogelijk wordt. In Ledegem wordt een nieuwe manier van waterzuivering aangelegd, om water te sparen.

Water-Land-schap 1 leverde inzicht in de maatregelen die goed werken tegen droogte en wateroverlast, een meerwaarde bieden voor landschap en natuur en waarvoor een groot draagvlak bestaat bij de landbouwers en gemeenten. Topmaatregelen die de eerste coalities nu uitvoeren op het terrein zijn de aanleg van infiltratiepoelen, plantaardige dammen en oeverstroken, het opstuwen van grachten en experimenten met klimaatrobuuste teelten. Een inspiratiegids en video bundelt die klimaatadaptieve maatregelen.

Overzicht 16 geselecteerde gebiedsgerichte projecten

West-Vlaanderen

 • In West-Vlaanderen neemt de gemeente Beernem het initiatief om het Beverhoutsveld om te vormen tot een klimaatrobuust landbouwgebied.
 • In Damme werken de provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt en de Universiteit Antwerpen samen met partners om de Rombautswervepolder weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.
 • De provincie West-Vlaanderen gaat in het Blankaartbekken en de Handzamevallei aan de slag met partners om de valleien om te vormen tot klimaatsponzen van de toekomst.
 • In Kortrijk trekt de stad het project ‘Van Beek tot bodem’.

Oost-Vlaanderen

 • In Oost-Vlaanderen is de provincie Oost-Vlaanderen samen met haar partners de trekker van het gebied Rodeland. De Molenbeek, Gondebeek en Driesbeek vormen ze om tot klimaatrobuuste valleien.
 • De provincie Oost-Vlaanderen trekt het project Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek in de Zwalmvallei.

Vlaams-Brabant

 • In Vlaams-Brabant gaat het Regionaal Landschap Brabantse kouters met haar partners aan de slag met het project Klimaatrobuuste Groene Noordrand.
 • Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt in de Velpevallei het project Wet Nature DeVELPment uit.
 • Het Regionaal Landschap Rivierenland werkt samen met partners aan het project COWALA (Coalitie Water-Land-Schap), dat zowel in Vlaams-Brabant als Antwerpen gelegen is.
 • De Polder ‘Vliet en Zielbeek’ trekt het project ‘Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei’, ook gelegen in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Antwerpen

 • In Antwerpen trekt de provincie Antwerpen in de Vallei van de Kleine Nete het project ‘Bodemwater’.
 • ‘Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (BOPOTA) is ook een project van de provincie Antwerpen.

Limburg

 • In Limburg werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek.
 • De provincie Limburg werkt aan de klimaatrobuuste inrichting van het speerpuntgebied Munsterbeek.
 • De Watering De Dommelvallei trekt het project ‘Klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel’.

Innovatie wijst de weg

Daarnaast selecteerde de minister ook 8 innovatieve kortlopende projecten. De 8 zogenaamde systeeminnovaties starten in het voorjaar van 2022, waarbij de nadruk ligt op het testen van nieuwe technieken of innovaties. Uit die innovaties leren we welke maatregelen in Vlaanderen zinvol zijn als antwoord op klimaatverandering. Experts volgen de resultaten van die innovatieve trajecten nauwgezet op en stimuleren de deelnemers om hun aanpak op te schalen naar een Vlaams niveau, van elkaar te leren en effecten te meten.

“We zijn overtuigd dat er nieuwe ideeën nodig zijn om droogte en waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken. Daarbij doen we een beroep op de kennis van de organisaties, verenigingen en professionelen die dagelijks op het terrein actief zijn. Daarom is er binnen Water-Land-Schap 2.0 de ruimte om te experimenteren op het terrein of om een nieuw idee diepgaander uit te werken. Ik kijk  uit naar de eerste realisaties die vanaf het voorjaar in 2022 op het terrein zichtbaar zullen worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Overzicht 8 innovatieve projecten

 • In Roeselaere werkt de stad samen met Inagro en de lokale landbouwers om nieuwe waterteelten uit te proberen.
 • Het Provinciaal Centrum voor de Landbouw in Bocholt-Peer onderzoekt met lokale landbouwers hoe ze wetlands kunnen integreren in een moderne landbouwuitbating.
 • De vzw Curando in Beernem zet de waterpartijen op haar eigendom in om water te voorzien voor landbouwers uit de omgeving en wil de voormalige zandwinningsputten omvormen tot een groen-recreatief natuurgebied, een uitstekende plek om water op te slaan.
 • In Damme en de Kempen werkt de Universiteit Antwerpen aan een nieuw meetsysteem om grondwatersystemen beter in kaart te brengen, zodat een gedetailleerde sturing mogelijk wordt.
 • In Oostende werkt de stad samen met Farys aan het project ‘Van terras naar Water-Land-Schap’. In het Randstedelijk landbouwgebied ‘De tuinen van Stene’ vangen de tuinen  het water uit het omringende stedelijk gebied zo goed mogelijk op. Het water wordt  gezuiverd zodat het kan dienen als voorraad voor de stedelijke landbouwactiviteit.
 • De provincie Limburg experimenteert met het opstuwen van de bovenlopen van haar beeksystemen. Onder meer op de Roosterbeek zal men proberen om door opstuwing getracht meer water te laten doordringen in de bodem.
 • Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet in op graslanden en moerassen als belangrijke buffers voor waterinfiltratie.
 • In ‘Ledegem wordt L’Eaudegem’ wordt een nieuwe manier van waterzuivering aangelegd, voortvloeiend uit een Europees project, om water te sparen.
 


  Nieuwsflash
 
Betere contractprijzen aardappelen voldoende om aan groeiende vraag te voldoen?Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool verse markt - late herfst Lees meer
 
 
Nieuwe friet- en chipsrassen aardappelen in proef (2021)Lees meer
 
 
Ga mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid Lees meer
 
 
PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: tegemoetkoming nu aanvragenLees meer
 
 
Consumptieprijsindex – januari 2022 Lees meer
 
 
Start 2022 met een Waterpaspoort van jouw land- of tuinbouwbedrijf Lees meer
 
 
Vlaams strategisch plan in het kader van het GLBLees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
Vlaamse algenmaand in februari 2022 Lees meer
 
 
Aanpassing van de pachtwetgevingLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Deconnectierecht nu al bij amtenaren, straks in de privé?Lees meer
 
 
7 laatste jaren waren warmste ooit Lees meer
 
 
Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locatiesLees meer
 
 
Precisielandbouw Lees meer
 
 
Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd Lees meer
 
 
PFOS: tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht aanvragenLees meer
 
 
AEA-lijsten Lees meer
 
 
Invoering Internationale Aardappeldag Lees meer
 
 
Soja-areaal en insecten als alternatieve eiwitten in VlaanderenLees meer
 
 
Do’s en don’ts van grasland scheurenLees meer
 
 
Kunstmest strooienLees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maďsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer