Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 mrt 2022 17:43 

Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'


Een schadedossier indienen kan tot einde maart 2022.
Er zijn voorwaarden ... Voor alle info hieromtrent Sofie Scherpereel 0475/26.58.69.
Voor wat de hevige regenval/onweders gedurende de ganse zomerperiode (juni-juli-augustus) 2021 betreft, is de eventuele erkenning nog in onderzoek; wellicht zal het gaan over de erkenning van bepaalde periode(s) en bepaalde gemeenten, waarin ook dit keer gemeenten gelegen in West- en Oost-Vlaanderen zullen zitten.

Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hevige regenval die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 4, 2de lid.

Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het KMI heeft advies gegeven op 30 september 2021
- Het VMM heeft advies gegeven op 21 september 2021 op 15 oktober 2021.
- Het Waterbouwkundig Labo (WL) heeft advies gegeven op 29 oktober 2021.
- Het advies van de Inspectie van Financiën werd gegeven op 30 november 2021.
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 december 2021.
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Er is een dringende noodzakelijkheid omdat uit de schademeldingen en uit het advies van het KMI en VMM blijkt dat de overvloedige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021 belangrijke schade heeft veroorzaakt aan ondernemingen. Een snelle erkenning, correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen zijn noodzakelijk om de continuïteit van de getroffen ondernemingen te verzekeren.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Van 14 tot 16 juli 2021 deed zich overvloedige regenval voor op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
- De belanghebbenden hebben informatie gegeven over de omvang van de schade die is veroorzaakt door dit natuurverschijnsel.
- Het KMI en VMM bevestigen in hun advies dat aan het wetenschappelijke erkenningscriterium van een terugkeerperiode van minstens 30 jaar is voldaan.
- De geografische uitgestrektheid van deze ramp is afgebakend.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De hevige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt erkend als een ramp conform het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.
Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende 62 steden en gemeenten:
1° Aarschot
2° Arendonk
3° Asse
4° Beersel
5° Begijnendijk
6° Bekkevoort
7° Beringen
8° Bierbeek
9° Boutersem
10° Diest
11° Dilbeek
12° Geel
13° Gingelom
14° Glabbeek
15° Grimbergen
16° Halle
17° Hamont-Achel
18° Hasselt
19° Heist-op-den-Berg
20° Herent
21° Herentals
22° Herselt
23° Heusden-Zolder
24° Holsbeek
25° Hoogstraten
26° Houthalen-Helchteren
27° Huldenberg
28° Hulshout
29° Kasterlee
30° Kortenaken
31° Laakdal
32° Landen
33° Leopoldsburg
34° Leuven
35° Lille
36° Linter
37° Lubbeek
38° Mechelen
39° Meise
40° Mol
41° Nieuwerkerken
42° Olen
43° Oud-Heverlee
44° Oud-Turnhout
45° Peer
46° Pelt
47° Ravels
48° Retie
49° Riemst
50° Rotselaar
51° Scherpenheuvel-Zichem
52° Sint-Pieters-Leeuw
53° Sint-Truiden
54° Tessenderlo
55° Tielt-Winge
56° Tienen
57° Tongeren
58° Tremelo
59° Turnhout
60° Voeren
61° Westerlo
62° Zonhoven

Art. 3. Voor schade aan de landbouwproductie kan alleen een tegemoetkoming worden verleend als het productieverlies per landbouwer en per teelt meer dan 30% bedraagt. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.
Art. 4. De tegemoetkoming wordt toegekend en berekend conform artikel 25 van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.
De steunmaatregel voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in hoofdstuk I en hoofdstuk II van de voormelde verordening, inzonderheid aan de volgende voorwaarden:
1° overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de voormelde verordening wordt de steun verstrekt aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo's);
2° overeenkomstig artikel 1, vijfde lid, van de voormelde verordening komen bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, niet in aanmerking voor steun;
3° overeenkomstig artikel 1, zesde lid, van de voormelde verordening komen bedrijven in moeilijkheden niet in aanmerking voor de steun, tenzij de onderneming een onderneming in moeilijkheden is geworden ten gevolge van verliezen of schade als gevolg van de ramp die bij dit besluit wordt erkend;
4° de steun is transparant overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a), van de voormelde verordening.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2021.
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken,
Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
J. JAMBON

 


  Nieuwsflash
 
Groen voor bouwshiftLees meer
 
 
Woensdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2023Lees meer
 
 
Vergunningsdossiers raadplegen nu ook digitaal Lees meer
 
 
Europese landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet Lees meer
 
 
Britten hebben de duurste winkelkarLees meer
 
 
Canada zoekt agrarische immigranten om sector op peil te houden Lees meer
 
 
Gemiddeld 329/ha per jaar (gewone) pachtLees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomst aan te vragen Lees meer
 
 
Uitzaai suikerbieten 2023 en regels van de dynamiek Lees meer
 
 
BFA maakt resultaten 2022 bekendLees meer