Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 nov 2021 10:02 

Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalte


Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. In dit artikel gaan we dieper in op het verhogen van het effectieve organisch koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Landbouwers kunnen deze maatregel nu al simuleren op het e-loket.

Het organische koolstofgehalte van een belangrijk deel van de Vlaamse bodems is suboptimaal tot zeer laag. De opbouw en het behoud van organische stof in de bodem is van groot belang. Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, hebben een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Dit zorgt ook voor een bodem die beter gewapend is tegen droogte of wateroverlast. Landbouwers worden gestimuleerd om door middel van een aangepast teeltplan het gehalte aan organische koolstof in de bodem van bouwlandpercelen te verhogen.

Landbouwers komen voor deze pre-ecoregeling in aanmerking als ze door de combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op het areaal bouwland op bedrijfsniveau gemiddeld meer dan 1.350 kg/ha organische koolstoftoename realiseren. Het maximaal subsidiebedrag dat de landbouwer kan ontvangen voor deze pre-ecoregeling, is afhankelijk van de gemiddelde hoeveelheid effectieve organische koolstoftoename op het bedrijf. Bij een gemiddelde toename van 1.350 kg/ha gaat het om 40 euro/ha. Een hogere toename leidt trapsgewijs tot een hoger bedrag, tot maximaal 100 euro/ha bij een toename van 1.500 kg/ha of meer.

Hoe zie ik of mijn huidig teeltplan voldoet?

Open jouw verzamelaanvraag 2021 op het e-loket en klik in de menubalk onder “Pre-ecoregeling” het item “Verhogen organisch koolstofgehalte bouwland” aan. Net boven de tabel zie je de gemiddelde verhoging in effectieve organische koolstofgehalte (EOC) van jouw huidig teeltplan en zie je meteen of je voldoet aan de minimale waarde van 1.350 kg/ha.

Naast ieder bouwlandperceel staat weergegeven of dit perceel met de aangegeven hoofd- en nateelt een lage, gemiddelde of hoge EOC-waarde bezit.

Voldoet jouw teeltplan nog niet?

Bekijk de percelen met een zeer lage, lage of gemiddelde EOC-waarde samen met de tabel met de indicatie van EOC-waarde van hoofd- en nateelten. Deze tabel vind je op de website www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Wil je een aangepast teeltplan simuleren of jouw teeltplan van volgend jaar al eens testen?

Dan start je een wijzigingsaanvraag van de verzamelaanvraag 2021 op. Doe de nodige teeltaanpassingen in de percelentabel en kijk opnieuw onder de pre-ecoregeling of je voldoet. Deze wijziging ter simulatie mag niet ingediend worden en kan verwijderd worden via ‘Aanvraag verwijderen’.

Onder de help vind je nog meer praktische informatie omtrent de simulatie.

Subsidieaanvraag en meer info

De subsidieaanvraag voor deze maatregel zal via de verzamelaanvraag 2022 lopen.

Meer informatie, zoals alle subsidievoorwaarden en een indicatie van het effectieve organische koolstofgehalte van de teelten is te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.

 


  Nieuwsflash
 
Betere contractprijzen aardappelen voldoende om aan groeiende vraag te voldoen?Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool verse markt - late herfst Lees meer
 
 
Nieuwe friet- en chipsrassen aardappelen in proef (2021)Lees meer
 
 
Ga mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid Lees meer
 
 
PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: tegemoetkoming nu aanvragenLees meer
 
 
Consumptieprijsindex – januari 2022 Lees meer
 
 
Start 2022 met een Waterpaspoort van jouw land- of tuinbouwbedrijf Lees meer
 
 
Vlaams strategisch plan in het kader van het GLBLees meer
 
 
Mentale welzijn van landbouwers Lees meer
 
 
Vlaamse algenmaand in februari 2022 Lees meer
 
 
Aanpassing van de pachtwetgevingLees meer
 
 
Erkenning ramp 'hevige regenval 14/15/16 juli 2021'Lees meer
 
 
Erkenning ramp 'overstromingen 14/5/16 juli 2021' VLAANDERENLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WALLONIE erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Deconnectierecht nu al bij amtenaren, straks in de privé?Lees meer
 
 
7 laatste jaren waren warmste ooit Lees meer
 
 
Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locatiesLees meer
 
 
Precisielandbouw Lees meer
 
 
Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd Lees meer
 
 
PFOS: tegemoetkoming voor landbouwers regio Zwijndrecht aanvragenLees meer
 
 
AEA-lijsten Lees meer
 
 
Invoering Internationale Aardappeldag Lees meer
 
 
Soja-areaal en insecten als alternatieve eiwitten in VlaanderenLees meer
 
 
Do’s en don’ts van grasland scheurenLees meer
 
 
Kunstmest strooienLees meer
 
 
Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1Lees meer
 
 
Toekomst van Polders en Wateringen Lees meer
 
 
Jachtexamen 2022Lees meer
 
 
Bietenrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Maïsrassen toegevoegd aan de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Administratieve deadlines MestbankLees meer
 
 
Eindrapport projectgroep Landbouw en Visserij en de projectgroep OmgevingLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer