Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 nov 2021 17:58 

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsector


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met het oog op het beperken van de sociaaleconomische moeilijkheden in de hardfruitteeltsector.

België wordt nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie, die ook een negatieve impact heeft op het teeltseizoen in de land- en tuinbouw. Er werden al dringende maatregelen ingevoerd voor 2020 bij het koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020. Ook voor het jaar 2021 werd voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, nog steeds met het oog op het beperken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie in de land- en tuinbouwsector. Maar al voor het uitbreken van de gezondheidscrisis verkeerde de hardfruitsector in een crisis ten gevolge van de Russische boycot. Deze boycot werd recent verlengd tot eind 2022.

De ontwerpen hebben als doel twee aanpassingen door te voeren. De eerste aanpassing betreft de uitbreiding tot de hardfruitteelt van de verruimde regeling voor gelegenheidswerk in de sociale zekerheid die al geldt voor de champignon- en witloofteelt, tot maximaal 100 dagen voor 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om deze sector, die op dit ogenblik in ernstige moeilijkheden en in een crisissituatie verkeert, leefbaar te houden.

De tweede aanpassing betreft de verlenging van de 180-dagenregel en is ingegeven door de rechtsonzekerheid die vandaag bestaat voor de individuele werkgevers die een gelegenheidswerknemer in dienst willen nemen. Om een werknemer met het statuut van gelegenheidswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de loop van de voorafgaande 180 dagen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. De werkgevers hebben echter geen enkele mogelijkheid om dit na te gaan. Daarom wordt de 180-dagenregel beperkt tot het niveau van de onderneming (in plaats van op sectorniveau), waarbij het begrip ‘onderneming’ in de wet wordt omschreven.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

 


  Nieuwsflash
 
Het labo van VMM in Gent blijft bestaan Lees meer
 
 
Elke dag van oktober ongeval met landbouwvoertuig Lees meer
 
 
Remkes: binnen een jaar 500 tot 600 grote uitstoters stikstof uitkopen Lees meer
 
 
Fruitteelt - Onderzoek inzake samenwerkingen en beheersing marktrisico's Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzetting varkenshouderij - Vergoedingen Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privť chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Evolutie Belgische appelteelt Lees meer
 
 
Energiecrisis: beperking indexatie huurprijzen Lees meer
 
 
Eindelijk minimumpensioen voor meewerkende echtgenotenLees meer
 
 
EU verstrengt regels rond restjes bijendodende pesticide in geÔmporteerde levensmiddelen Lees meer
 
 
West-Vlaanderen wil vier gebieden klimaatrobuust maken Lees meer
 
 
Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat Vlaanderen zich droog draineert Lees meer
 
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer