Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 24 sep 2021 08:25 

SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving


Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (373.4 Kb) Advies (421.7 Kb)
   
  Advies bufferstroken naast waterlopen
De SALV en de Minaraad werden om advies gevraagd over wenselijke evoluties rond de bufferstroken in relatie tot de veranderingen in de definitie van waterlichamen in het Decreet Integraal Waterbeleid en de wijzigingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De raden kaderen deze vraag in een ecosysteembenadering en herhalen met aandrang hun vraag naar de opmaak van een ex-ante beoordeling. Zij bevelen aan om de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid opdracht te geven om deze beoordeling op te maken en vragen om de maatschappelijke actoren te betrekken bij de belangrijkste mijlpalen in het proces. De SALV en de Minaraad willen hierin een faciliterende rol blijven spelen. In aanloop naar dit proces formuleren zij nu al enkele inhoudelijke krachtlijnen. Zij vragen een objectivering van de kosten en baten uit te voeren. Een SWOT-benadering moet niet alleen de impact en de kosten maar ook de kansen in beeld brengen van de verschillende opties.

Advies wijzigingen waterwetgeving
Vlaanderen moet tijdig werk maken van de omzetting van de Europese Verordening over het hergebruik van water. Dat stellen de Minaraad, de SERV en de SALV in een gezamenlijk advies op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over diverse wijzigingen in de waterwetgeving. Er is evenwel ook nood aan een grondig debat over de reikwijdte, de gevolgen en de meerwaarde van de voorstellen voor een bredere scope dan die Verordening.
In hetzelfde advies herhalen de raden hun steun voor de informatieplicht en de watertoets. Ze steunen de voorgestelde decreetswijzigingen, mits het onderscheid tussen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied vervangen wordt door het meer gedifferentieerde systeem dat hen werd toegelicht. De raden steunen de ambitie om de kans op overstromingen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Ze bevelen aan om een goed uitgewerkte duiding op te zetten bij de wijzigingen, gericht op zowel doelgroepen als het grote publiek. De raden vragen een voorafgaand overleg waarin verdere duiding wordt gegeven bij een aantal keuzes en formuleren enkele aanbevelingen over de bredere doorwerking van deze kaarten. De raden gaan ten slotte in op de implementatie van het Wezer-arrest.

    
 
 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer