Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 sep 2021 10:51 

Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbus


In de tweede helft van september ontvangen alle actieve landbouwers die percelen opgaven in de verzamelaanvraag 2021, een e-mail of brief van het Departement Landbouw en Visserij met informatie rond enkele wijzigingen in de perceelsaangifte.

Om vanaf 2022 betalingsrechten te kunnen activeren op een perceel, moeten de betalingsrechten in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april 2022) én moet de landbouwer in kwestie zelf de hoofdteelt verbouwen op het perceel.

Hierdoor komt niet alleen het activeren van betalingsrechten bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen.  Voor gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied, zoals bv. de inzaai van de groenbedekker, telt immers de hoofdteelt.

De landbouwer die de hoofdteelt voor zijn rekening neemt, is verantwoordelijk voor: het zaaien of planten, de teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals bespuiten tot het oogsten. Enkel dit laatste kan kort voor de oogst overgedragen worden door een verkoop op stam.

Een landbouwer kan via een eenvoudige module op het e-loket betalingsrechten tijdelijk of definitief overdragen aan een andere landbouwer. Deze overdracht moet uiterlijk op 30 april 2022 ingediend zijn.
De waarde van de betalingsrechten schommelt in functie van wijzigende Europese budgetten. Voor 2022 zal er een daling van de eenheidswaarde zijn. Het exacte percentage is nog niet gekend, maar zal ongeveer 2 % bedragen ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019.  Info over de waarde van de eigen betalingsrechten vindt men terug op het e-loket onder de tegel ‘Betalingsrechten’.

Meer gedetailleerde informatie vindt men in de mail of brief en in de fiche ‘Gewijzigde perceelsaangifte 2022’ op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Perceelsaangifte’.  

 


  Nieuwsflash
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Vlaanderen moet blijven investeren in eigen gasproductieLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Verlies aan biodiversiteit terugdraaien Lees meer
 
 
Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen Lees meer
 
 
EU-Parlement hekelt Ďachtergehoudení landbouwstudie Lees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
MB omtrent ammoniakemissiearme stalsystemenLees meer
 
 
ABS blijft aandringen op algemene toepassing Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Potato Days Live inspireert sector tot duurzame keuzes Lees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
Oproep Go4Food Lees meer
 
 
Varkenssector slaat handen in elkaar Lees meer
 
 
Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
Werken in de landbouw, de job van je levenLees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle discipline Lees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Uitdoofbeleid voor de kweek van plofkippenLees meer
 
 
Agristo maakt radio samen met Tom De CockLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht focust op klimaatinvesteringen in de landbouw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer
 
 
Waarschuwing voor toename van giftige stoffen in granen tijdens bewaringLees meer