Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 sep 2021 16:41 

Bio-onderzoek naar methaanonderdrukkend rantsoen en natuurlijke vijanden in een bankerplant systeem


De Vlaamse overheid geeft 300.000 euro steun aan twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem.

Het Strategisch Plan Biologische Landbouw steunt onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Zo kent de Vlaamse overheid 300.000 euro toe aan Universiteit Gent en het Onderzoekscentrum AgroFoodNature van Hogeschool Gent voor twee onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Eén van de onderzoeken focust op methaanonderdrukkend rantsoen bij herkauwers, het andere werkt rond natuurlijke vijanden in een bankerplant-systeem.

Onderzoeksproject: Naar een verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen voor de biologische landbouw
De biologische landbouw wil graag een positieve bijdrage leveren aan het  Convenant Enterische Emissies Rundvee, waar het engagement genomen werd tot een reductie van 0,44 MT CO2-eq van de enterische emissies in de periode 2021-2030. Eén van de drie klimaatmitigerende pijlers zijn de rantsoenaanpassingen. Klassiek zet men in op incorporatie van specifieke voedermiddelen (bv. koolzaadschroot in combinatie met bierdraf, geëxtrudeerd lijnzaad) of voederadditieven (bv. nitraat, 3-NOP). Sommige van deze oplossingen zijn niet toepasbaar in een biologische bedrijfsvoering (door de beperkte beschikbaarheid van een biovariant, specifieke biowetgeving of principiële bezwaren vanuit de systemische benadering van de biolandbouw). Daarom zal Universiteit Gent, samen met Inagro vzw en Wim Govaerts & co, de komende drie jaar alternatieve oplossingen voor de biologische context onderzoeken.
Uit literatuur weet men dat specifieke bio-actieve stoffen uit graslandkruiden en houtige gewassen een potentieel methaanonderdrukkende activiteit op pensniveau, hebben. Een grote ‘in vitro-screening’ van deze (in onze contreien beschikbare) gewassen zal extra informatie opleveren. Het methaanonderdrukkend effect wordt bestudeerd in relatie tot hun aandeel in het rantsoen, de seizoensinvloeden en conservering. Ook wordt via deze ‘in vitro-simulaties’ in het laboratorium inzicht verkregen in de actieve componenten en in het werkingsmechanisme dat zorgt voor de methaanonderdrukking en worden bijkomende positieve neveneffecten in kaart gebracht (bv. potentieel voor verbeterde stikstofefficiëntie, parasietonderdrukking, aanbreng van mineralen en sporenelementen). Het uiteindelijke doel is dat de Vlaamse biolandbouwers deze ruwvoeders zelf zullen kunnen telen en toepassen.

Onderzoeksproject: Natuurlijke vijanden stimuleren: een bankerplant-systeem in de bio-koolteelt?
De melige koolluis (Brevicoryne brassicae) is één van de plaaginsecten dat koolgewassen belaagt. Als ze niet behandeld worden, kan dit leiden tot opbrengtsverliezen tot 85%. Beheersing van de plaag is erg moeilijk, zeker voor biotelers die slechts gebruik kunnen maken van een beperkt aantal toegelaten middelen wanneer de plaag werkelijk onbeheersbaar blijkt. Natuurlijke vijanden kunnen hun steentje bijdragen aan de beheersing maar komen op het foute moment, blijven niet in de buurt wanneer de plaagdruk lager is of vertrekken te vroeg uit het perceel.
Hier zou een bankerplant-systeem soelaas kunnen bieden. Dit systeem bestaat uit een plantensoort die alternatieve prooisoorten (geen plaag voor het gewas) bevat als voedsel voor natuurlijke vijanden. Zo wordt dicht bij de teelt een reproducerende populatie opgebouwd, met als gevolg dat de plaagonderdrukking de gehele teeltperiode gegarandeerd is. Bankerplants staan, in tegenstelling tot de meer bestudeerde bloemenstroken, bovendien zo veel mogelijk tussen het gewas zelf. Dit zorgt voor een maximale verspreiding van de vijanden in het gewas en een minimaal verlies aan opbrengst door onbeteeld terrein.
In dit project wil het Onderzoekscentrum AgroFoodNature van Hogeschool Gent, samen met de partners Proefstation voor de Groenteteelt vzw en Inagro vzw, de eerste stappen zetten voor de ontwikkeling van een bankerplant-systeem tegen melige koolluis. Ze zullen verschillende plantensoorten op hun geschiktheid, de toepassing op perceelsniveau uittesten in verschillende configuraties tussen de koolplanten.  Zo zal men hun impact op plaagdensiteit en gewasaantasting zal onder de loep nemen.

 


  Nieuwsflash
 
Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021 Lees meer
 
 
LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021 Lees meer
 
 
SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving Lees meer
 
 
Methaan van herkauwers en klimaatimpactLees meer
 
 
2021 warmste zomer in EuropaLees meer
 
 
DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Mosa MeatLees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!Lees meer
 
 
Vlas - transport: wijziging KB (Wallonië)Lees meer
 
 
Overstromingen/hevige regenval juni/juli 2021: op weg naar erkenning Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
‘Agribashing' - Maatregelen Lees meer
 
 
Controle van de kwaliteit van rauwe melk Lees meer
 
 
Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten Lees meer
 
 
Verplichte nitraatresidustaalnamesLees meer
 
 
Overdrachten mestverwerkingscertificaten ten laatste 30/9Lees meer
 
 
Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgeredenLees meer
 
 
Actieplan om vacatures in de horeca in te vullenLees meer
 
 
Agristo zoekt 100 extra medewerkers tijdens jobdagen in Nazareth en Wielsbeke Lees meer
 
 
VN-rapport bepleit wereldwijde heroriëntering van landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu en klimaat Lees meer
 
 
Van bataat tot zeekraalLees meer
 
 
Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbusLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in 2022Lees meer
 
 
Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht Lees meer
 
 
Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan! Lees meer
 
 
Vanggewassen na late aardappelenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer