Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mrt 2021 18:03 

Koolstofbewustzijn groeit bij Gemeente Beernem en Beernemse landbouwers


De hoeveelheid koolstof in de atmosfeer neemt met 4,3 miljard ton per jaar toe. Meer koolstof in de bodem kan de toename van CO2 in de atmosfeer helpen afnemen. Dat heeft een belangrijk effect op de afremming van de klimaatverandering. In Beernem passen tien landbouwers technieken voor koolstofopslag toe. Zo streven ze er samen met de gemeente naar om de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen. Inagro en Boerennatuur Vlaanderen staan de landbouwers bij.

Meer koolstof in de bodem remt de klimaatopwarming. In de aanpak van de opwarming van de aarde lag de focus tot nu toe voornamelijk op de bescherming en het herstel van wouden en bossen. Extra aandacht voor mogelijkheden in de landbouwsector kan ook haar nut bewijzen, voor het milieu én voor de landbouw, want meer koolstof in de bodem komt ook de landbouwer ten goede.

Koolstof in de landbouwbodem levert een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Via koolstofopslag kan de landbouwsector zich dan ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Daarom prijst Inagro landbouwtechnieken aan die koolstofopslag bevorderen en koolstofafbraak afremmen.

Gemeente Beernem en landbouwers samen in de bres voor klimaat

Gemeente Beernem vatte in 2020 een proefproject aan rond koolstofopslag in de bodem om de CO2-uitstoot van het gemeentelijke wagenpark te compenseren. “Dankzij de toepassing van een aantal technieken konden we in 2020 al ongeveer 3,2 ton koolstof opslaan op gemeentelijke landbouwgrond”, vertelt schepen van Landbouw Claudio Saelens. “Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens.” In het najaar besliste de gemeente om het proefproject uit te breiden door bijkomende percelen ter beschikking te stellen van het project.

Alle landbouwers in Beernem kregen de kans om in te tekenen. “Rekening houdend met de beschikbare percelen en de technieken waarin de landbouwers interesse hadden, stelden we een groep van tien landbouwers samen, goed voor een totale oppervlakte van 8,72 hectare”, klinkt het. De landbouwers engageren zich om koolstofopslagtechnieken toe te passen. Zo dragen ze bij om samen met de gemeente de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen.

“Als jonge landbouwer besef ik dat koolstof in de bodem zeer belangrijk is. Dat het ‘het zwarte goud’ van de bodem is, werd de laatste jaren steeds meer duidelijk door de extreme weersomstandigheden. Daarom werk ik graag mee aan dit project”, getuigt deelnemende landbouwer Nick Van Doorne.

4,6 ton extra koolstof in de bodem

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen ondersteunen de landbouwers en de gemeente. Dat doen ze onder meer via infomomenten waarin experts van Inagro en deelnemende landbouwers kennis en ervaring uitwisselen. “Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseerden we eind februari een digitaal infomoment”, verduidelijkt Evelien Lambrecht, business developer bij Inagro. “Daarin lichtten we toe hoe landbouwers aan de slag kunnen gaan met de technieken. Denk daarbij aan rietzwenkgras zaaien onder maïs, een groenbemester zaaien na de graanteelt, aangepast graslandbeheer en grasklaver inzaaien.” Die acties zijn goed voor 4,6 ton extra koolstof in de bodem, en dus minder CO2 in de atmosfeer.

De deelnemende landbouwers zijn intussen ook lid van de agrobeheergroep Beverhoutsveld, een netwerk dat de landbouwers, werkzaam rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en waterbeheer, uit het Beverhoutsveld bundelt. De groep krijgt ondersteuning van Boerennatuur Vlaanderen. Inagro vroeg de deelnemende landbouwers ook om hun teelthandelingen en bijhorende kostprijzen bij te houden in een logboek. Zo kunnen ook andere landbouwers met interesse in de technieken kennis opdoen over koolstofopslag.

>  Inagro ondersteunt het pilootproject in Beernem via het Interreg-project Carbon Farming. De samenwerking in Beernem is samengevat in een korte video op het YouTube-kanaal van Inagro.

Koolstofscan verzilvert voordelen van koolstofopslag

West-Vlaamse landbouwers die de voordelen van koolstofopslag in de bodem willen verzilveren, kunnen gebruik maken van de ‘koolstofscan’. Een adviseur van Inagro brengt de mogelijkheden van carbon farming in kaart voor het individuele landbouwbedrijf. Veelbelovende technieken, de toepassing ervan en de kosten en baten van carbon farming komen aan bod. Landbouwers met interesse, kunnen contact opnemen met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.  Nieuwsflash
 
Gerichte verlenging van de economische steunmaatregelen tot 31 december 2021 Lees meer
 
 
LCG-Rassenonderzoek wintertarwe 2021 Lees meer
 
 
SALV adviseert over bufferstroken en waterwetgeving Lees meer
 
 
Methaan van herkauwers en klimaatimpactLees meer
 
 
2021 warmste zomer in EuropaLees meer
 
 
DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf Mosa MeatLees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking in het najaar tijdig in!Lees meer
 
 
Vlas - transport: wijziging KB (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Overstromingen/hevige regenval juni/juli 2021: op weg naar erkenning Vlaams RampenfondsLees meer
 
 
ĎAgribashing' - Maatregelen Lees meer
 
 
Controle van de kwaliteit van rauwe melk Lees meer
 
 
Poetin verlengt importverbod Europese voedingsproducten Lees meer
 
 
Verplichte nitraatresidustaalnamesLees meer
 
 
Overdrachten mestverwerkingscertificaten ten laatste 30/9Lees meer
 
 
Uitrijregeling najaar 2021 - Type 3 meststoffen ook na 1/9 uitgeredenLees meer
 
 
Actieplan om vacatures in de horeca in te vullenLees meer
 
 
Agristo zoekt 100 extra medewerkers tijdens jobdagen in Nazareth en Wielsbeke Lees meer
 
 
VN-rapport bepleit wereldwijde heroriŽntering van landbouwsubsidies Lees meer
 
 
Subsidies voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu en klimaat Lees meer
 
 
Van bataat tot zeekraalLees meer
 
 
Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 in de mailbox of brievenbusLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in 2022Lees meer
 
 
Overlegcomitť bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht Lees meer
 
 
Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan! Lees meer
 
 
Vanggewassen na late aardappelenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer