Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 feb 2021 08:37 

Opstart uitrijseizoen


Nu 15 februari gepasseerd is en het zonnetje weer straalt, gaat het uitrijseizoen van 2021 van start.

Effluent kan gevoerd worden van 16/2 tot en met eind augustus indien de hoofdteelt aanwezig is zonder bijkomende beperkingen (buiten de algemeen geldende bemestingsnormen). Vanaf 2021 zijn de gebiedstypes aangepast. Zorg dus dat je bij de afvoer van effluent afgestemd hebt of de ontvanger van de burenregeling gronden heeft in gebiedstype 2 en 3 volgens de nieuwe indeling. Indien dat het geval is, moet er verplicht met GPS signalen via de app op je gsm gevoerd worden. Dit ongeacht of je naar deze gronden in gebiedstype 2 en 3 voert of naar gronden gebiedstype 0 en 1 of naar een opslag van deze lanbouwer. Erkend vervoer kan natuurlijk ook altijd.

Aanvoer van ruwe mest naar de verwerking via een burenregeling heeft geen GPS verplichting gezien de verwerker geen gronden heeft en dus ook geen gronden in gebiedstype 2 en 3.  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer