Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 feb 2021 14:41 

VCM Nota waterrecuperatie uit mest


In het kader van de VCM Werkgroep Effluent, die voor de eerste keer samen kwam op 16 september 2020, heeft VCM de nota ‘Waterrecuperatie uit mest’ opgesteld.

Door steeds terugkerende en langdurige droogteperiodes is de nood hoog om alternatieve waterbronnen te raadplegen. En deze kunnen terug gevonden worden binnen de landbouw, wat de circulaire economie alleen maar ten goede komt. Daarnaast stelt het addendum bij de BBT Mestverwerking (Derden en Dijkmans, 2020) dat de waterige stromen die ontstaan na mestverwerking kunnen gebruikt worden als proces -of irrigatiewater, mits voldaan is aan specifieke criteria en voorwaarden.

Het doel van deze nota is het aanpakken van knelpunten die naar boven komen bij het mogelijks gebruik van (gezuiverd) effluent na biologische mestverwerking voor verschillende landbouwkundige toepassingen zoals in luchtwassers, fertigatie, irrigatie,….

De volledige nota kan hier worden nagelezen. Dit document zal de basis vormen voor verder overleg, bijvoorbeeld in kader van de Nutricycle Vlaanderen Werkgroep 'Nutriëntenrecuperatie uit (afval)water', die online zal doorgaan op 16 maart tussen 14:00 en 16:00. Inschrijven kan via deze link.  Nieuwsflash
 
Koeien kunnen ons klimaat reddenLees meer
 
 
Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet Lees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer
 
 
Economisch dossier Fedagrim voorgesteldLees meer
 
 
Grasgroei matig Lees meer
 
 
Grondwaterstanden blijven in maart laag voor tijd van het jaar Lees meer
 
 
Krimp Belgisch aardappelareaalLees meer
 
 
Jaarverslag 2020 InagroLees meer
 
 
Maatregelen tegen bruinrot in Antwerpen en Limburg Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer