Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2021 16:44 

Eerste projecten van Droogte Innovatie Fonds goedgekeurd


De Limburgse deputatie heeft twee projecten goedgekeurd voor duurzamer watergebruik in de landbouwsector. De projecten werden geselecteerd door de jury van het Droogte Innovatie Fonds, waar ook weerman Ruben Weytjens lid van is.

In het najaar van 2020 richtte de provincie Limburg het Droogte Innovatie Fonds op om de land- en tuinbouwsector weerbaarder te maken tegen droogte. De provincie voorziet de komende vijf jaar zo’n 1,25 miljoen euro voor verschillende projecten. Die konden gegadigden indienen bij een zevenkoppige jury, met onder meer weerman Ruben Weytjens en Kristof Das van Agropolis als leden. De eerste twee projecten werden door hen geselecteerd, de deputatie keurde ze finaal goed. “We investeren nu bijna 224.000 euro in efficiënter waterverbruik en in innovatieve technieken”, zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde voor Landbouw.

Het eerste project ziet een vernieuwing van het CIRO-irrigatiesysteem in Kinrooi. Dat bestaande systeem onttrekt water uit de grindplassen aan de Maas en beregent daarmee zo’n 2.200 hectare akkers. “Probleem is dat het water enkel met haspel en waterkanonnen verspreid wordt”, zegt kabinetsmedewerker Inge Verheyen. “Zo gaan veel water en energie verloren; 50 procent van het gebruikte water vloeit gewoon opnieuw de grond in. Dit project wil daarom een systeem van druppelirrigatie aanleggen. Op een diepte van 30 tot 50 centimeter komen er druppelslangen die rechtstreeks de wortel gaan bevloeien, zo is er geen verlies. Dit project van zo’n 120.000 euro is uniek in Vlaanderen.”  

Het tweede project ontwikkelt een toolbox – in de vorm van een webstek – voor de landbouwer. “Daar kunnen landbouwers zien hoe ze water kunnen besparen tijdens het sproeien of wat de voorwaarden zijn voor een regenput. Eigenlijk alles wat te maken heeft met droogte en duurzaamheid. Vaak is er gebrekkige informatie over de praktische en financiële haalbaarheid van droogtemaatregelen. Daardoor is de drempel om te gaan investeren dikwijls te hoog. Met dit project willen we landbouwers snel en duidelijk een overzicht geven van welke maatregelen gunstig kunnen zijn voor het watergebruik op hun bedrijf.”

In de loop van maart lanceert de provincie Limburg voor de tweede keer een oproep voor het Droogte Innovatie Fonds, met opnieuw 250.000 euro ter beschikking.  Nieuwsflash
 
Pelsdierenhouderij - Coronavaccin - Uitdoving Lees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
100 dagen brexit - update Lees meer
 
 
Hoofdverdachten fipronilaffaire krijgen een jaar cel Lees meer
 
 
Landbouwster uit Langemark-Poelkapelle in gezicht verbrand door obusLees meer
 
 
Vorst 2020: 40.000 hectare suikerbieten overgezaaid in Frankrijk Lees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Franse boeren vrezen voor wijn- en fruitoogst na strenge vorst Lees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
LA-traject mikt op ge´ntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus) Lees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer
 
 
84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer