Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2021 13:14 

Nieuw Corona steunpakket voor bedrijven verlengd


Afgelopen vrijdag verlengde de federale regering een reeks bestaande steunmaatregelen tot eind juni 2021. Daarnaast werd een reeks extra maatregelen in het leven geroepen. Deze worden nog verduidelijkt en in wetteksten gegoten in de komende dagen en weken. Wat belangrijk is voor werkgevers en werknemers lijsten we hier al op.
In deze editie van de newsflash informeren we je over:
1. de nieuwe steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers in de strijd tegen corona;
2. de verlenging van bestaande steunmaatregelen voor bedrijven tot 30 juni 2021;
3. de tijdelijke verhoging van de onkostenvergoeding voor telewerk;
4. het recht op betaald vaccinatieverlof.

 
Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  • Eerste adres, onze interactieve corona-FAQ: typ je vraag en we selecteren voor jou de meest relevante antwoorden.
  • Heb je het antwoord toch niet gevonden, mail dan naar kmo_corona@sdworx.com in plaats van naar je vaste payrollconsulent. Een gespecialiseerd team helpt je snel én gericht.
  • Alle corona newsflashes bundelen we hier.

Uiteraard kun je met al je andere vragen of voor concreet juridisch advies steevast terecht bij je vaste aanspreekpunt en het kmo-kantoor in jouw regio!

Nieuw economisch steunpakket: tijdelijk en gericht

Nadruk op hardst getroffen sectoren

Ter ondersteuning van een aantal specifieke sectoren, werden nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. De precieze invulling ervan en de impact op de loonverwerking is (nog) niet altijd duidelijk. We zoeken dit verder uit en komen hier op terug van zodra we meer weten. Hou zeker onze corona FAQ in de gaten voor de meest recente updates.  

1) De doelgroepvermindering voor werkgevers in de event-, cultuur- en huwelijkssector. Vanaf 1 april 2021 genieten werkgevers uit deze sectoren verminderde patronale bijdragen voor maximaal vijf werknemers en dat voor één kwartaal. 

2) De mogelijkheid tot halve dagen tijdelijke werkloosheid, maar enkel voor werknemers van dienstenchequebedrijven en schooltransport. 

3) Versnelde communicatie tijdelijk werklozen. De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris …) zullen sneller informatie ontvangen van de RVA over wie tijdelijk werkloos is zodat ze hen een opleidingsaanbod kunnen voorstellen. Voorlopig is er nog geen sprake van een verplichte inschrijving als werkzoekende. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits dringt daar wel op aan en vraagt dat de verplichting ingaat op 1 april 2021. 

4) Een extra RVA-uitkering van maximaal 780 euro voor langdurig tijdelijk werklozen met een laag inkomen. Voorbeelden zijn horecapersoneel, assistent bij de organisatie van beurzen en sportcoaches. Als werkgever hoef je hiervoor niets extra te doen. 

5) De afschaffing van de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en btw voor 2021. Het gaat voorlopig over een eenmalige regeling in 2021.

6) Flexibel gebruik van tijdskrediet en loopbaanonderbreking om tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen. Het precieze toepassingsgebied van deze maatregel is nog onduidelijk.

Verlenging bestaande steunmaatregelen

Onder meer vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid tot 30 juni 2021

Veel steunmaatregelen waar we in onze vorige newsflashes over communiceerden, zijn verlengd tot 30 juni 2021. Op onze corona FAQ-pagina lees je alles nog eens rustig na. We lijsten de voornaamste verlengingen voor je op. 

Van toepassing voor iedereen: 

1) De vereenvoudigde aanvraagprocedure voor coronawerkloosheid voor alle sectoren en bedrijven. Dit geldt zowel voor situaties van overmacht (bv. verplichte sluiting, werknemer of kind in quarantaine) als voor werkgebrek door de coronacrisis (economische reden). Raadpleeg ons handige overzicht

Deze verlenging is een goede zaak en bespaart je heel wat papierwerk. Maar de voorbije maanden bereikten ons ongeruste vragen over de laattijdige uitbetaling van de corona-uitkeringen. Houd er rekening mee dat de doorlooptijd bij de vakbonden en Hulpkas door de grote hoeveelheid dossiers langer duurt dan normaal. We begrijpen dat dit ongemak met zich meebrengt voor je medewerkers en hopen dat de bevoegde diensten snel weer het juiste tempo vinden. 

2) Het verlaagde tarief van 15% bedrijfsvoorheffing op de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Van toepassing voor specifieke sectoren: 

3) Het extra saldo van 120 ‘netto’ bijkomende vrijwillige overuren in de cruciale sectoren en essentiële diensten, waaronder ook de zorg. Werkgevers uit deze sectoren kunnen dus ook in het tweede kwartaal nog het extra contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren per werknemer benutten. Deze zijn vrij van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.

4) Extra aantal uren studentenarbeid in zorg en onderwijs, boven op het maximumsaldo van 475 uren per jaar. Voor deze extra uren gelden dan enkel de verlaagde RSZ-solidariteitsbijdragen:  5,42% voor de werkgever, 2,71% voor de student.

5) De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om bij te springen in de land- en tuinbouw, zorgsector en het onderwijs met behoud van 75% van hun uitkering. 

6) De toelating om tijdelijk werklozen tewerk te stellen in de zorg en het onderwijs met opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen.

Tijdelijke verhoging telewerkvergoeding 

In april, mei en juni kun je onkosten extra vergoeden

Werkgevers die dat wensen, kunnen een extra tegemoetkoming voorzien voor thuiswerkers. Dit bedrag is sociaal en fiscaal vrijgesteld en bedraagt maximaal 129,48 EUR per maand. 

Van 1 april tot 30 juni 2021 verhoogt deze kostenvergoeding met 14,83 euro. Hierdoor bedraagt de maximale maandelijkse thuiswerkvergoeding tijdelijk 144,31 euro. Betaal je nu al een onkostenvergoeding, dan kun je dit bedrag optrekken, maar dat is niet verplicht. Werknemers kunnen dit ook niet eisen. We vermoeden dat de RSZ deze tijdelijke fiscale verhoging ook zal aanvaarden. Dat zoeken we verder voor je uit. Wordt zeker vervolgd. 

Stapsgewijs naar een permanent beleid rond telewerken?
In de nieuwe cao nr. 149 schept de Nationale Arbeidsraad (NAR) het wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk in het kader van de coronacrisis. Maakte je vóór 1 januari 2021 al heldere afspraken rond structureel of occasioneel telewerk, dan hoef je verder niets te doen. Werkte je nog geen beleid uit, dan verplicht de cao je dat nu te doen.

Lees meer

We helpen je graag
Download de modelpolicy of modelovereenkomst. Deze documenten zijn een handige leidraad bij de uitwerking van je tijdelijke telewerkbeleid tijdens de coronacrisis. 

Wil je telewerk ineens een structurele plaats geven in je organisatie? Reken op onze deskundige begeleiding of ga zelf aan de slag met ons ‘doe-het-zelf’-pakket. Hierin gidsen we je door alle spelregels van afstandswerken zodat je perfect weet wat er wel én niet kan. 

Ik bestel de toolkit telewerken

Prikkelend nieuwtje: recht op betaald vaccinatieverlof 

Voor werknemers die zich willen vaccineren tegen COVID-19

De werknemer die uitgenodigd wordt om zich te laten vaccineren, heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van het normaal loon. De concrete invulling van dit (tijdelijke) recht op afwezigheid zal afhangen van de vaccinatiestrategie. De maatregel moet trouwens nog door het parlement goedgekeurd worden. Zodra de looncode beschikbaar is, brengen we je op de hoogte. Intussen doen we nog even de meest gestelde vragen over vaccinaties op de werkvloer uit de doeken. 

Lees meer  Nieuwsflash
 
Pelsdierenhouderij - Coronavaccin - Uitdoving Lees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
100 dagen brexit - update Lees meer
 
 
Hoofdverdachten fipronilaffaire krijgen een jaar cel Lees meer
 
 
Landbouwster uit Langemark-Poelkapelle in gezicht verbrand door obusLees meer
 
 
Vorst 2020: 40.000 hectare suikerbieten overgezaaid in Frankrijk Lees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Franse boeren vrezen voor wijn- en fruitoogst na strenge vorst Lees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
LA-traject mikt op ge´ntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus) Lees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer
 
 
84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer