Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 12:00 

Nieuwe pachtwet in 2021?


“Het ontwerp van decreet zal dit jaar worden uitgeschreven door het departement Landbouw in samenwerking met het kabinet Landbouw.
Nog dit jaar wordt het voorgelegd aan de stakeholders.
Het is ook de bedoeling dat het ontwerp van decreet in 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna het ontwerp ook ter bespreking en ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd,” antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) die de minister over deze delicate en moeilijke opdracht ondervroeg.”

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (107.4 Kb) Antwoord (39 Kb)

In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw konden we reeds lezen: “De toegang tot grond is één van dé grote knelpunten in Vlaanderen. Want de beschikbaarheid en toegang tot grond zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de Vlaamse landbouwbedrijven.

Ik werk samen met alle actoren, wetenschappelijke instellingen en bestuursniveaus aan een maatschappelijk gedragen en objectief wetenschappelijk onderbouwde landbouw waardoor er ruimte behouden blijft om landbouw die in overeenstemming is met de draagkracht van de omgeving, alle kansen te geven.

Vlaams pachtdecreet

We bevorderen de toegang tot landbouwgrond door het huidig wetgevingskader om te zetten naar een Vlaams pachtdecreet, waarbij:

• nieuwe pachtcontracten schriftelijk opgesteld worden;

• er een billijk evenwicht komt tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter;

• de mogelijkheid ingevoerd wordt om pachtcontracten te sluiten voor een vaste termijn van een veelvoud van 9 jaar;

• de wet gender- en samenlevingsneutraal wordt gemaakt;

• het mogelijk moet zijn dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake het aanbrengen van al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken (bv. drainage, ophoging, …);

• en waarbij de pachter teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek wordt gegarandeerd.”

Stijn De Roo wenst de minister veel succes met deze uitdaging!

Hij hoopt verder op een constructieve opstelling van en overleg met alle stakeholders.

De pachters en eigenaars wachten reeds lang op deze hervorming.

Zeker voor jonge landbouwers moet deze pachtwet een opportuniteit zijn.

Het is goed dat in de beleidsnota reeds enkele grote principes zijn vastgelegd, besluit De Roo.

Bijlage: vraag en antwoord  Nieuwsflash
 
Pelsdierenhouderij - Coronavaccin - Uitdoving Lees meer
 
 
Controle op de toegekende subsidies mestverwerkingsbedrijvenLees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
100 dagen brexit - update Lees meer
 
 
Hoofdverdachten fipronilaffaire krijgen een jaar cel Lees meer
 
 
Landbouwster uit Langemark-Poelkapelle in gezicht verbrand door obusLees meer
 
 
Vorst 2020: 40.000 hectare suikerbieten overgezaaid in Frankrijk Lees meer
 
 
Weg met de polderbelasting en hervorming beheer onbevaarbare waterlopenLees meer
 
 
Franse boeren vrezen voor wijn- en fruitoogst na strenge vorst Lees meer
 
 
Jongeren op het werkLees meer
 
 
LA-traject mikt op geďntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus) Lees meer
 
 
Innovatiespiraal: steun in elke fase van het innovatieprocesLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021: tegen 30/4 en naam verzekeraar BWVLees meer
 
 
84 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer