Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 05 feb 2021 10:03 

Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerking


Het algemene doel van dit project is om op een kostenefficiënte manier de juiste waterbehandelingstechnologie(ën) te selecteren, demonstreren en optimaliseren om de suikers en zetmeel te scheiden uit het blancheerwater.

Tijdens het verwerken van aardappelen tot friet worden aardappelen geblancheerd om verscheidene redenen: 1) om enzymen te deactiveren en zo enzymatische verkleuring te voorkomen, 2) reducerende suikers uit te logen en 3) als pre-cooking step voor het bakken. Dit water bevat in hoofdzaak (reducerende) suikers en zetmeel. De aardappelverwerkers zijn dan ook op zoek naar opportuniteiten om het water uit de 2de blancheur te hergebruiken waardoor er zowel water als, indien mogelijk, energie kan bespaard worden (door hergebruik van het warme water). Het algemeen doel van dit project is dan ook om tot een collectieve strategie te komen door de juiste waterbehandelingstechnologie(ën) te selecteren, optimaliseren en demonstreren.

Voor wie en waarom?

De doelgroep van dit project is enerzijds de aardappelverwerkers die een opportuniteit zien voor duurzamere procesvoering, alsook kostenbesparing. De watertechnologiebedrijven (inclusief sensorenleveranciers) anderzijds kunnen via dit project hun technologische mogelijkheden demonstreren, verfijnen en aanpassen t.o.v. een grote doelgroep van investeringsintensieve bedrijven. Bij succes kunnen de technologische oplossingen wellicht ook ingezet worden voor voedingsprocessen met gelijkaardige suikerrijke stromen (zoals de suikerbiet- en/of zuivelindustrie).

Concrete doelen

● Karakterisering van het blancheerwater in functie van de waterbehandelingstechnologie en hieraan gekoppelde technologieverkenning

● Benchmarking en kostenbaten-analyse van de verschillende watertechnologieën

● Via on-site cases de geselecteerde technologie(ën) optimaliseren, demonstreren en implementeren

● Karakterisering en valorisatiepotentieel van de onttrokken nevenstromen en geselecteerde watertechnologie(ën) voor vergelijkbare suikerstromen

● Brede kennisverspreiding naar de reële en ruime doelgroep onder meer via workshops, demo’s, en events

Verwachte resultaten en impact

De resultaten van het onderzoek worden na overleg met de gebruikersgroep gevalideerd via cases. Hieruit worden de best practices gehaald die voldoende gevalideerd en gevaloriseerd zijn om verder te verspreiden naar de brede doelgroep. Door demo’s en netwerkevents wordt de voedingsindustrie en de watertechnologie industrie samengebracht om de implementatie van de technologie(ën) te bewerkstelligen. Voor de aardappelverwerkers is de belangrijkste economische impact te verwachten op vlak van waterhergebruik (minstens 10% als streefdoel, maar na optimalisatie toch zeker 30 tot 40% ) ter hoogte van de blancheerstap. De economische impact voor de watertechnologiebedrijven is duidelijk gericht op opportuniteiten om installaties te verkopen aan de aardappelverwerkers, met mogelijks een spillover naar andere bedrijven met suikerrijke stromen en naar de groenten- en chipsindustrie. Grofweg wordt een investering van minstens 1 miljoen EUR verwacht in de eerste jaren na afloop van het project.

Dit project is in samenwerking met Universiteit Gent, watercircle.be en met steun van Belgapom.  Nieuwsflash
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Vogelgriepvirus H5: toezichtsgebied rond de pluimveehouderij in Deerlijk opgeheven Lees meer
 
 
Nieuwe veldproef met ggo-populier Lees meer
 
 
Mutante sporen en hun impact op voedselveiligheid en bederf Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Maak Mercosur-akkoord Ďnieuwe stijlíLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren Ė campagne 2020 Lees meer
 
 
Land- en tuinbouwsector - Innovatie Lees meer
 
 
Wolvenschade - Kostprijs en schadevergoedingLees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Everzwijnenschade - Kostprijs en schadevergoeding Lees meer
 
 
Webinar ĎSuikerbieten en Cichoreií Lees meer
 
 
Insecticide op perelaars is kleiLees meer
 
 
Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid afLees meer
 
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer