Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 jan 2021 15:59 

VLIF: wijzigingsbesluit overgangsperiode 2021-2022


Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door het stimuleren van duurzame investeringen en het verzekeren van de rendabiliteit van land- en tuinbouwbedrijven, en dit binnen het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De huidige GLB-programmaperiode loopt af eind 2020, de nieuwe periode zal starten begin 2023. De jaren 2021 en 2022 zijn dus overgangsjaren tussen de beide programmaperiodes. Om de goede werking van het VLIF ook tijdens deze overgangsperiode te garanderen is het noodzakelijk enkele aanpassingen door te voeren. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit over steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw. Het maximale subsidiabel bedrag per bedrijf wordt opgetrokken, en de periode waarvoor dit maximum geldt, wordt uitgebreid met de overgangsperiode. Verder wordt de verplichting ingevoerd om te bewijzen dat de realisatie van de geselecteerde investering begonnen is binnen vijf maanden na de selectie ervan. Ook wordt, voor jonge landbouwers, het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen met 10% verhoogd. Daarnaast wordt een nieuwe stap in de procedure ingevoerd, de betalingsaanvraag. Deze aanvraag moet ingediend worden nadat de investering volledig gerealiseerd werd. Ook zal het niet langer mogelijk zijn om de steun aan te vragen in de vorm van een rentesubsidie op een aangegaan investeringskrediet. Tot slot wordt de regeling afgestemd op het gewijzigde vennootschapsrecht.  Nieuwsflash
 
Werkbaar werkLees meer
 
 
Opstart uitrijseizoen Lees meer
 
 
Subsidie voor bedrijven die lijden onder Brexit Lees meer
 
 
Steun voor promotie en export voor land- en tuinbouwproducten Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef spruitkool 2020 Lees meer
 
 
Antibioticaconvenant 2021-2024Lees meer
 
 
Niet-productieve investeringssteun van het VLIFLees meer
 
 
Aardappelrassen voor thuisverkoop geschikt als frietLees meer
 
 
Duurzame toekomst voor de pluimveesectorLees meer
 
 
Bodemkwaliteit in VlaanderenLees meer
 
 
Grondwaterwinning door de landbouwsector Lees meer
 
 
Labeling van duurzame landbouwproducten Lees meer
 
 
Crisis in de varkenshouderijLees meer
 
 
Computergebruik in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
VCM Nota waterrecuperatie uit mest Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheden: aanpassing regelgeving loopt achter op de vraag Lees meer
 
 
Steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouwLees meer
 
 
Vlaamse eiwitstrategieLees meer
 
 
2020: meer slachtingen bij de varkens, daling bij de runderen Lees meer
 
 
Danone, Cargill en Nuscience onderscheiden als fabrieken van de toekomst Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Temperatuurshift zet grasgroei in gang Lees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021Lees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer
 
 
Haalbare en betaalbare precisielandbouwtechnieken tot bij de teler brengen Lees meer
 
 
Lagere contractprijzen aardappelen en hogere kosten Lees meer
 
 
Coronacompensatie aardappeltelersLees meer
 
 
Verbod op gebruik kiemremmer CIPCLees meer
 
 
Aardappelen bemesten in de rij en fractioneren Lees meer
 
 
4 equivalente maatregelen als alternatief voor vanggewasverplichting en lagere bemestingsnormenLees meer
 
 
Nieuwe pachtwet in 2021? Lees meer
 
 
Corona steun: Vlaams Beschermingsmechanisme 4Lees meer
 
 
De landbouw : een essentiŽle sector die probeert stand te houden Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2021 staat klaar op het e-loket Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Campagne 2021 SESVanderHaveLees meer