Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jan 2021 08:23 

conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeiders


Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Bestanden beschikbaar voor download:
Attesten (700.1 Kb)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Brussel, 7 december 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
M. DIEPENDAELE  Nieuwsflash
 
5.000 Vlamingen die hitte en droogte in tuin willen onderzoeken Lees meer
 
 
Covid-19: Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie Lees meer
 
 
Over tractoren, niet over boeren ...Lees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
VLIF: wijzigingsbesluit overgangsperiode 2021-2022Lees meer
 
 
Subsidie agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit overgangsperiode Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethode: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Bijkomende regels voor de huisvesting van vleeskonijnen Lees meer
 
 
Modderoverlast vermijden en erosieverplichtingenLees meer
 
 
Promotie van onze biercultuur in de buurlandenLees meer
 
 
Bebossing landbouwgrond Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer