Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jan 2021 08:23 

conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeiders


Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Bestanden beschikbaar voor download:
Attesten (700.1 Kb)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Brussel, 7 december 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
M. DIEPENDAELE  Nieuwsflash
 
Oost-Vlaanderen wil vrijkomende landbouwhoeves optimaal hergebruiken Lees meer
 
 
Brochure over het gebruik van ammoniumsulfaat als kunstmestvervangerLees meer
 
 
B3W: duurzaam bodem- en nutriŽntenbeheerLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
Landbouwgrond wordt onbetaalbaar voor jonge boeren Lees meer
 
 
FrieslandCampina-topvrouw krijgt miljoen vertrekpremie, niks voor de boerLees meer
 
 
Te routineuze handeling in landbouw vaak oorzaak van dodelijke ongevallenLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Diepvriesgroentjes vriesvers en recht van het veld Lees meer
 
 
Een bib van bodembacteriŽn voor duurzame sojaLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren Ė campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ĎSuikerbieten en Cichoreií Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer