Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 okt 2020 09:02 

Boeren en bossen, moeilijk


De BB is niet opgezet met de plannen voor bosuitbreiding die overal in Vlaanderen ­gesmeed worden. De bond uitte zijn bezorgdheid bij de gemeentebesturen.

Landbouwgebied gebruiken voor nieuw bos, vindt de organisatie niet kunnen. ‘Die grond moeten we behouden voor de professionele land- en tuinbouw’, laat woordvoerster Vanessa Saenen weten. ‘Wij zijn niet tegen bebossing, maar we willen dat dit doordacht gebeurt. In het verstedelijkte Vlaanderen is de druk op het agrarisch gebied groot. De landbouwgrond is geen ‘restruimte’, maar vruchtbare grond. Die hebben we nodig voor onze voedselproductie.’

De organisatie verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord. Daarin staat dat er voor bebossing eerst naar ‘niet-beboste als bos bestemde gebieden of waar mogelijk natuurgebieden’ gekeken wordt. ‘Maar daarvoor zien wij geen enkele garantie’, zegt Saenen.

Er is volgens de BB nog 26.000 hectare beschikbaar in groene bestemmingen. ‘Toch grijpt de overheid naar grond van openbare besturen die in agrarisch gebied liggen en verpacht zijn aan landbouwers.’ Als ze toch naar agrarisch gebied kijkt, kan dat voor de BB alleen binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan en een ‘landbouweffectenrapport’.

‘Ik betreur dit initiatief van de BB enorm’, reageert de minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA). Demir heeft van meer bos een speerpunt gemaakt. Ze wil dat er 4.000 hectare bos bijkomt in Vlaanderen tegen 2024. ‘We hadden verwacht dat ook veel landbouwers hier hun schouders onder zouden zetten.’

Het kabinet van Demir stelde vast dat gemeenten vergunningen voor bebossing weigeren, vaak met landbouwargumenten. Kleine projecten in Diksmuide, Aalter, Willebroek en Wortegem-Petegem kregen al een njet van de gemeente. ‘Dit staat haaks op het enthousiasme dat ik bij de burgemeesters en schepenen bespeurde op het eerste boscongres, vorige week, ook die van landbouwgemeenten. Er is wel degelijk een draagvlak.’

De BB ging in beroep tegen de vergunning voor een bosproject van 10 hectare in Hasselt op grond van de intercommunale Limburg.Net, een initiatief van Bos+.Net. De deputatie van Limburg verklaarde zich onbevoegd, waardoor het project toch doorgaat.

De minister begrijpt niet ‘dat het soms landbouwers zelf zijn die gronden aanbieden ter bebossing en dat er dan toch protest van de organisaties komt’. Voor de BB volstaat de toestemming van de individuele eigenaar niet, omdat bebossing de ruimere agrarische structuur kan aantasten.

De BB hamert op overleg. ‘Dat er vandaag nog onvoldoende is’, zegt Vanessa Saenen. Demir spreekt dat tegen. ‘We hebben overleg gehad: met de BB, het departement Landbouw en Visserij, Bioforum, GK, het Agrobeheercentrum en het ABS. De landbouworganisaties erkennen dat er goede redenen zijn om te investeren in bosuitbreiding. Tegelijk vragen ze ons rekening te houden met de landbouwbedrijven en hun behoefte aan voldoende geschikte grond. Het blijft onze prioriteit om te bebossen in groene gebieden. Het ligt niet in onze bedoeling om landbouwers te pesten of weg te jagen.’  Nieuwsflash
 
Corona I&II en droogte&hitte 2020 ontwrichten de aardappelsector compleetLees meer
 
 
Europees Parlement keurt nieuw GLB goed Lees meer
 
 
NEPG : aardappelareaal moet met ten minste 15% dalen Lees meer
 
 
Subsidies agromilieu- en klimaatmaatregelen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurdLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Minister Crevits investeert 2 miljoen euro in snelle SARS-COV-2 test van imec Lees meer
 
 
Hectaresteun voor biologische productiemethodeLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer
 
 
Mestbeleid - Briefschrijfactie jonge boerenLees meer
 
 
Rampenfonds: aanvragen en uitgekeerde vergoedingen Lees meer
 
 
Wolvenschade - Meldingen en schadevergoedingenLees meer
 
 
Biologische productie en etikettering van biologische productenLees meer
 
 
Innovatieve concepten voor de export van landbouwproducten Lees meer
 
 
De rendabiliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Mogelijks terugkeer van vogelgriep Lees meer
 
 
Bloemkoolrijst op bord AmerikanenLees meer
 
 
Parlementaire vragen omtrent het nieuw everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer